[anysurfer.logo]

Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal: wat kan je met en voor hen doen?

Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal: wat kan je met en voor hen doen?

Jeugdwerk   |  22 MAART 2022

De voorbije jaren nam het jeugdwerk al verschillende keren enorm veel initiatief en actie bij het ondersteunen van jonge nieuwkomers. Bij sommige organisaties zit de aandacht en werking met kinderen en jongeren met een vluchtverhaal structureel in de werking. Andere organisaties hebben minder ervaring met deze doelgroep, en zitten nog met heel wat vragen.

Bij deze groep mensen zitten heel wat kinderen en jongeren, voor wie het recht op vrije tijd op dit moment stevig onder druk komt te staan. We weten uit heel wat ervaringen en getuigenissen dat spelen, jong kunnen zijn en vrijheid beleven in tijden als deze enorm belangrijk is. 

We vragen daarom aan jullie als organisaties om volgens jullie eigen draagkracht te doen wat jullie kunnen. We weten dat jullie met z’n allen nog maar net terug normale werkingen beginnen op te starten en dat heel wat organisaties stevige klappen kregen.

Wat kan je concreet doen? 

 • We roepen jullie op om te kijken wat jullie kunnen betekenen met jullie organisatie met en voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal zoals samen activiteiten doen, plekken voorzien binnen jullie aanbod, weekends, kampen … Je kan contact opnemen met opvangplekken en je lokaal bestuur om te weten te komen wat de mogelijkheden zijn.
 • Er zijn al langer dan enkele weken kinderen en jongeren met een vluchtverhaal die in België verblijven. Heb ook voor deze kinderen en jongeren oog en oor voor. De procedure voor kinderen & jongeren uit Oekraïne verloopt anders dan normaal en roept wel wat frustratie op. Ga in dialoog zodat dit onderwerp bespreekbaar wordt.
 • De komende tijd zal er in samenspraak met CJT gekeken worden waar leegstaande verblijven ingezet kunnen worden voor collectieve opvang. Sommige verblijven zullen ook een zekere flexibiliteit vragen om je verblijf aan te passen naar een andere locatie. Er worden altijd samen oplossingen gezocht, er zullen geen activiteiten moeten worden uitgesteld of geannuleerd. Ook voor eventuele meerkosten wordt een oplossing gezocht.

Wat vind je hieronder? 

Je kan hieronder informatie vinden rond:

 • Spel & activiteiten met en voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal 
 • Kennis en informatie rond zowel de juridische vragen waarmee je als organisatie kunt zitten, als over emotionele vragen en gesprekken waarmee kinderen en jongeren bezig zullen zijn. 
 • Ondersteuning en tools rond welke methodieken, informatie en andere vormen van ondersteuning er al bestaan rond deze onderwerpen.   

Spel & activiteiten

 • 10 tips om een spel uit te leggen aan anderstaligen
 • wijsboekje voor kinderen en ouders die nog niet zo goed Nederlands kunnen spreken
 • een beeld of pictogram zegt meer dan duizend woorden; het belang van visualisatie
 • in gesprek gaan met kinderen en jongeren over de oorlog in Oekraïne kan met #hetkleinevredesgesprek van Tumult
 • met de toolbox van Navigate You(th) kan je het gesprek aangaan met kinderen en jongeren met een vluchtverhaal om het over het mogelijke vrijetijdsaanbod te hebben in een je stad of gemeente

Kennis & informatie

Ondersteuning & tools

 • Het project Wereldspelers verzamelde over de jaren heen heel wat ervaring over het betrekken van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. Op de website – waar je ook een toolbox terug kan vinden, bundelt alle feiten, tips en tricks die handig zijn als jouw (vrijetijds)organisatie ook met hen aan de slag wil.

 • Bataljong schreef samen met Agentschap Integratie & Inburgering de publicatie 'vrije tijd, ook voor jonge nieuwkomers?' Je vind er inspirerende praktijken en aanbevelingen om lokaal kinderen en jongeren met een vluchtverhaal goed te informeren en te oriënteren naar een gepast vrijetijdsaanbod. Hiermee moedigen ze jullie aan om samen met anderen in te zetten op een hogere vrijetijdsparticipatie en een betere sociale integratie van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal.

 • Bij Tumult kan je de vorming 'jeugdwerk zonder grenzen - betrek jonge nieuwkomers in je werking' aanvragen. In deze vorming maak je kennis met de leefwereld en kwetsbaarheden van jonge nieuwkomers. Je leert hoe je hierop kan inspelen, hoe je hen kan motiveren en waar je rekening mee kan houden. Je staat stil bij de openheid van jouw werking voor nieuwe doelgroepen en geven je tips & tricks mee over het vergroten van de betrokkenheid van jonge nieuwkomers in je groep.

 • Toolbox diversiteit: deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden.

Infovragen jongeren over de oorlog in Oekraïne

Een oorlog laat niemand onberoerd. Ook jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden. Bij WAT WAT vinden jongeren antwoorden op hun vragen en de weg naar een luisterend oor. Op die manier biedt WAT WAT hen een startpunt in de zoektocht naar antwoorden en houvast.

Check welke signalen Awel reeds opving en welke info je op WATWAT.be kan terugvinden. Via watwat.be/praat-erover vinden jongeren snel de meeste gepaste hulp- en infolijn voor hen.