[anysurfer.logo]

Oorlog in Oekraïne: vragen en noden van jongeren

Oorlog in Oekraïne: vragen en noden van jongeren

Jeugdinformatie   |  22 MAART 2022

Een oorlog laat niemand onberoerd. Ook jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden. Bij WAT WAT vinden jongeren antwoorden op hun vragen en de weg naar een luisterend oor. Op die manier biedt WAT WAT hen een startpunt in de zoektocht naar antwoorden en houvast.

Signalen van jongeren via WAT WAT partner Awel

Waar zitten jongeren mee?

Awel luistert als anonieme hulp- en infolijn dagelijks naar jongeren via chat, telefoon en e-mail. Ook op hun forum kunnen jongeren anoniem hun vragen, gevoelens en gedachten delen. Via deze WAT WAT partner weten we dat jongeren de laatste weken worstelen met:

 • heftige gevoelens
 • twijfel over hun toekomst
 • bezorgdheid om anderen
 • hulp willen bieden of een oplossing willen vinden voor de oorlog
Jongeren blijken bang en angstig. Ze piekeren en hebben stressklachten. Ze vragen zich af hoe het moet met hun toekomst. Ze maken zich ook zorgen om anderen, zoals hun leeftijdsgenoten. Ze willen graag helpen. Zal de oorlog naar België komen? Zullen zij ook moeten vluchten? Sommige kinderen en jongeren denken al concreet na over wat te doen, mocht de oorlog naar België overwaaien.

De impact van de coronacrisis is merkbaar. Jongeren herinneren zich de start ervan. “Over Corona zeiden ze in het begin ook dat het niet tot in België zou komen, maar dat bleek uiteindelijk niet waar te zijn.” vertellen jongeren aan luisterlijn Awel. Door de crisis hebben jongeren weinig vertrouwen in berichtgeving. Ze zien ook opnieuw hun toekomstplannen in het water vallen.

Jongeren zien heel wat informatie voorbij komen via sociale media (instagram en tiktok) en klassieke media. Ook via ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten horen ze heel wat uiteenlopende informatie, voorspellingen en meningen. Jongeren zien gruwelijke beelden en onheilspellende voorspellingen (fake news) via social media. Ongenuanceerde opmerkingen van ouders of leerkrachten houden hen bezig. Net zoals ouders of leerkrachten die er niet over communiceren. Onderling kunnen jongeren elkaar misinformeren. Jongeren met familie in nabijheid van het conflict krijgen ook via die weg informatie binnen.

Waar hebben jongeren nood aan?

 • Kunnen praten over de oorlog: over de feiten en over emoties
 • Duidelijke informatie over het conflict en de impact op jongeren in België (toekomstperspectief)
 • Geruststelling en minder onzekerheid
 • Informatie over hoe ze met stress en negatieve emoties kunnen omgaan
 • Tips rond wat zij kunnen doen aan de situatie
  • Hoe kunnen ze mensen helpen. 51% van de Waddist-jongeren geven aan dat ze vluchtelingen thuis zouden willen opvangen.
  • Tegelijkertijd voelen jongeren veel druk. Die kan van hun schouders worden genomen. Bv. Willen ze helpen? Er zijn meerdere manieren. Wat is een manier van helpen die hen energie geeft?
  • Ook jongeren met Oekraïense en Russische roots of familie in de oorlogszone zoeken tips.

Welke informatie vind je op WAT WAT?

WAT WAT informeert en empowert jongeren tussen 11 en 24 jaar, zowel over spannende als moeilijke thema’s. Waar passend, leiden we hen ook toe naar hulp. WAT WAT brengt samen met een netwerk van meer dan 100 expertorganisaties niet-sturende informatie op maat van jongeren.

Via watwat.be/praat-erover vinden jongeren snel de meeste gepaste hulp- en infolijn voor hen.

De komende weken en maanden? Samen met het WAT WAT netwerk brengen we ongetwijfeld nieuwe artikels die inspelen op de infonoden van jongeren. Volg WAT WAT via Instagram en blijf op de hoogte.


Info en hulp voor organisaties

Ook jeugdwerkorganisaties zitten met vragen en willen helpen. Je vindt kennis, ondersteuning en tools in het artikel Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal: wat kan je met en voor hen doen?