[anysurfer.logo]

Recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal

Recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal

Recht op vrije tijd

Het is geen nieuw verhaal, maar de oorlog in Oekraïne maakt het verhaal van vluchtelingen in ons land opnieuw heel erg zichtbaar. In april 2022 werkten De Ambrassade, Tumult en Bataljong aan een actieplan om het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal te realiseren. We kregen steun en financiële middelen van Vlaams minister Benjamin Dalle om het jeugdwerk en lokale besturen te ondersteunen.

(Oekraïens)

‘Oekraïens’ staat tussen haakjes omdat we met onze acties trachten het jeugdwerk te activeren om alle kinderen en jongeren met een vluchtverhaal te betrekken. Tegelijk vraagt het grote aantal kinderen en jongeren die recent uit Oekraïne naar België zijn gekomen voldoende aandacht. Daarom stelden we dit plan op.  

Met dit actieplan willen we iets betekenen voor kinderen en jongeren op de vlucht die ook gewoon graag jong willen zijn: toffe dingen doen, vrienden maken, zichzelf ontdekken,… Net zoals we in 2016 deden toen er heel wat Syrische vluchtelingen naar België kwamen, schieten we in actie. Tumult blaast Wereldspelers van toen weer nieuw leven in! 

We lichten graag toe hoe De Ambrassade dit de komende maanden zal doen. De acties van Tumult kan je hier terugvinden. Meer weten over de plannen van Bataljong? Bekijk ze hier!

Het actieplan

Het actieplan bestaat uit vier delen:

 • Recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal die verspreid in Vlaanderen en Brussel verblijven. 
 • Recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal die in collectieve opvangplaatsen/nooddorpen verblijven
 • Brede kind- en jeugdreflex binnen de ondersteuning van opvang en vrije tijd voor kinderen en jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal.
 • De Ambrassade beantwoordt, met een intersectoraal netwerk en via WAT WAT, infonoden van jongeren in Vlaanderen, jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal en intermediairs.

Wat betekent het actieplan voor het jeugdwerk?

Informeren en stimuleren

 • De toolbox wereldspelers werd geactualiseerd en vinden jullie terug op wereldspelers.be
 • We verzenden verschillende inhoudelijke themamailings. Hou je mailbox dus in de gaten!
 • We verzamelen en delen goede praktijken in het jeugdwerk. Deed jouw groep iets wat we mee kunnen verspreiden? Laat het ons weten via lore.vandongen@ambrassade.be.
 • We verspreiden een gratis poster om groepen te activeren om kinderen en jongeren met een vluchtverhaal te betrekken. Neem contact met ons op als je deze poster ook graag wil verspreiden.
 • We ontwikkelen een infoproduct gericht op kinderen, jongeren en ouders om uit te leggen wat jeugdwerk is.
 • Daarnaast is er ook budget voorzien voor andere organisaties om producten te ontwikkelen met oog op vrije tijdsparticipatie. Neem contact met ons op als je hier interesse in hebt.
 • We bouwen aan een netwerk van lokale en Vlaamse jeugdwerkorganisaties om een vrijetijdsaanbod in de nooddorpen aan te bieden.

Vorming en ondersteuning

 • Tumult biedt in totaal 20 gratis vormingen aan op maat van lokale groepen met het oog op het betrekken van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal.
 • Ze bieden ook vorming aan voor vormingsvrijwilligers, kadervrijwilligers en beroepskrachten zodat zij lokale groepen kunnen ondersteunen. 
 • Er wordt ook een vormings- en ondersteuningsaanbod voorzien voor lokale besturen, zodat ook zij in staat zijn lokale verenigingen, monitorenploegen, enz. te vormen (i.s.m. Bataljong). 
 • We organiseren verder ook - op vraag - begeleidingstrajecten voor lokale vrijetijdsaanbieders, vanuit de centrale regierol van een lokaal bestuur.

Brede kind- en jeugdreflex 

Tot slot leggen we verbindingen, versterken we anderen en laten we ons versterken door anderen, met het oog op verduurzamen van acties en initiatieven die naar aanleiding van deze vluchtelingenstroom ontstaan zijn.

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Coördinator zakelijk beleid en administratie