[anysurfer.logo]

Recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers

Recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers

Jeugdwerk   |  8 MAART 2022

De schrijnende oorlog in Oekraïne brengt een nieuwe vluchtelingenstroom op gang. Kinderen en jongeren zijn daar mee het slachtoffer van en hopen (tijdelijk) een nieuwe toekomst te kunnen uitbouwen in tal van Europese landen. Overal worden initiatieven genomen om gezinnen van noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, een omgeving van rust te gunnen en warm op te vangen. Veel jeugdwerkorganisaties en lokale besturen treffen hiervoor de nodige voorbereidingen.

In het jeugdwerk hebben we ervaring met Wereldspelers om het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers te garanderen. Verscheidene jeugdwerkorganisaties zetten hier al jaar in dag op in. Op de website van Tumult kan je terecht over hoe jij als jeugdwerkorganisatie, lokaal bestuur of vrijwilliger nieuwkomers kan helpen. Wil je meer leren over nieuwkomers, dan vind je verschillende onderzoeken en projecten terug waar jeugdwerk op betrokken was. Heb je weet van nieuwkomers die in jouw stad of gemeente opgevangen worden, zet dan de stap met jouw organisatie om hen te leren kennen, hun vragen en interesses te kennen en nodig ze mee uit voor jullie vrijetijdsaanbod.