[anysurfer.logo]

Recht op vrije tijd: jeugdwerk en jeugdhulp bouwen verder aan de brug

Recht op vrije tijd: jeugdwerk en jeugdhulp bouwen verder aan de brug

Jeugdwerk   |  3 OKTOBER 2022

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van de projectoproep ‘Over Drempels’ van Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle en Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits. Deze oproep kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op onze projecten ‘Maak Tijd Vrij’ (2019) en ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021). Het traject ‘Over Drempels’ startte in juli en loopt gedurende een jaar.

In 'Over Drempels' krijgen 20 projecten ondersteuning. Het gaat steeds over samenwerkingsverbanden die een brug slaan tussen de jeugdhulp en vrije tijd. We zijn erg trots dat met deze projectoproep lokale samenwerkingsverbanden de kans krijgen om verder te bouwen op de trajecten die in Maak Tijd Vrij en Maak Samen Tijd Vrij ontstonden. We zijn verheugd te merken dat er ook heel wat nieuwe samenwerkingen ontstaan en dat zij via deze projectoproep ondersteuning krijgen om het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp te realiseren.

Leer de projecten kennen

Uit alle inzendingen werden 20 projecten weerhouden. Deze krijgen gedurende 1 jaar financiële ondersteuning om hun werking uit te bouwen. Het jeugdwerk is zeer sterk vertegenwoordigd in deze projecten, dus stellen we er graag een paar voor:

Voel je vrij - jong te blijven – Lejo vzw (Gent)

Samen met de partners, zal LEJO vzw met hun project ‘Voel Je Vrij – Jong Te Blijven’ bijdragen aan de doelstellingen om drempels en noden inzake vrije tijd te benoemen en aan te pakken. De doelgroep betreft jongeren tussen 17-25 jaar met een verleden in of nood aan jeugdhulp. De jongeren nemen deel aan overleg, geven ontmoetingsplaatsen vorm, maken een communicatiestrategie, treden op als ambassadeurs en worden bovendien betrokken in alle stappen van het project. 

In Gent werd ook een traject doorlopen met Maak Samen Tijd Vrij. Ontdek hun traject en geleerde lessen.

Step in – Arktos vzw (Oost-Vlaanderen)

Arktos vzw wil, samen met de partners, drempels en noden zoals o.a. het tekort aan specifiek vrijetijdsaanbod, de moeilijke aansluiting op het regulier aanbod, budget, tijd… aanpakken. De doelgroep voor hun project ‘Step In’ betreft jongeren tussen 12-16 jaar in residentiële voorzieningen en jongeren die een traject lopen in dezelfde jeugdhulporganisatie. Samen met die jongeren wil Arktos vzw bijdragen aan aanbod, exploratie en connectie. Ook wordt er ingezet op train-de-trainerprogramma’s.

Oprit X - Groep Intro vzw (Genk)

Groep Intro vzw Genk zal samen met haar partners werken rond 3 acties. De jongeren worden op verschillende momenten en manieren betrokken bij het project. De jongeren bepalen zelf bij welke sessies ze aansluiten als groep, maar er kunnen ook individuele keuzes gemaakt worden.

In Genk werd ook een traject doorlopen met Maak Samen Tijd Vrij. Ontdek hun traject en de geleerde lessen.

Binnenstebuiten! - Link in de Kabel vzw (Bierbeek)

Samen met de partners, zet Link in de Kabel vzw zich in om kinderen en jongeren verbonden aan Ave Regina van een vrijetijdsaanbod te voorzien. Het project doet hiervoor beroep op externe vrijetijdsaanbieders. Het project richt zich specifiek op kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Bedoeling is om kinderen en jongeren opnieuw de wereld buiten Ave Regina te laten ontdekken.

Akindo connects – Akindo vzw (Lommel)

Akindo vzw richt zich, samen met de partners, met het project Akindo connects op de ontwikkeling van extra activiteiten die op het domein kunnen georganiseerd worden, en op die manier als extra vrijetijdsaanbod kunnen aangeboden worden aan jongeren uit jeugdhulp uit de buurt. Dit zou moeten leiden tot een levendig en avontuurlijk Akindo dorp. Er wordt ook een denk- en doetank samengesteld bestaande uit kinderen en jongeren om een analyse te maken van een gewenst lokaal en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Bruket – JES vzw (VGC)

Jes vzw Brussel diende, samen met haar partners, het project ‘Bruket’ in. Het project richt zich op alle kinderen en jongeren van 6-25 jaar die reeds een traject in de jeugdhulp lopende hebben, of hier nood aan hebben. Er wordt een brug geslagen tussen de jongeren en het bestaande Brusselse aanbod. Samen met de partners worden bestaande drempels aangepakt en structureel weggewerkt door intensief in te zetten op samenwerking.


Wil je meer weten over de andere projecten? Lees het artikel van minister Dalle.

Wil je zelf aan de slag, maar geen idee hoe? 

Ook zonder project kan je al veel verschil maken voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Door kleine initiatieven te nemen of aanpassingen te doen kan je stap voor stap bouwen aan de brug met de jeugdhulp.

Surf dan snel naar onze website van ‘Maak Samen Tijd Vrij’ en ontdek de toolbox. Met de toolbox kun je van A tot Z een traject doorlopen of gericht een methodiek kiezen die past bij jouw noden. Je vindt er een aantal schakels terug die essentieel zijn om een project te doen slagen, maar die volgens de eigen context gepland en vormgegeven kunnen worden.