[anysurfer.logo]

Projectoproep Over Drempels: brug tussen jeugdwerk en jeugdhulp

Projectoproep Over Drempels: brug tussen jeugdwerk en jeugdhulp

Jeugdwerk   |  14 JANUARI 2022

Wat?

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van deze nieuwe projectoproep van de ministers van Jeugd en Welzijn. Daarvoor wordt er 300.000 euro uitgetrokken waarmee projecten worden gesteund die een brug slaan tussen het jeugdwerk en de jeugdhulp. 

De oproep kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op onze projecten ‘Maak Tijd Vrij’ (2019) en ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021).

Voor wie?

Met de projectoproep 'Over drempels' wil men samenwerkingsverbanden van lokale en regionale actoren opzetten. De bedoeling is om nieuwe initiatieven op te zetten of reeds bestaande goede praktijken verder te verdiepen om zo het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp tussen 0 en 25 jaar te versterken.

Meer concreet richt deze projectoproep zich op kinderen en jongeren met een traject in de jeugdhulp, of die nood hebben aan expertise uit jeugdhulp, maar hier om diverse redenen geen toegang toe hebben. Afhankelijk van de regio, de vastgestelde noden en de aanwezige jeugdhulppartners kan dit een andere invulling krijgen. 

Aanvraagprocedure

Heb jij zin om samen met minstens één organisatie die een vrijetijdsaanbod realiseert voor kinderen en jongeren, één actor uit de jeugdhulp en één lokaal bestuur een kerngroep op te zetten en een duurzame samenwerking uit te bouwen om samen in te zetten op de vrije tijd van kinderen en jongeren in de jeugdhulp? Stuur dan je projectvoorstel in uiterlijk op 7 maart om 12 uur naar jkp@vlaanderen.be.

Het project start op 1 juli 2022 en moet uiterlijk op 30 juni 2023 afgerond worden. Er wordt een totaalbudget voorzien van 300.000 euro. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend, is 40.000 euro per project.

Webinar op 26 januari

Het Departement Cultuur, Jeugd, Media en het Agentschap Opgroeien lichten de projectoproep toe tijdens een webinar op woensdag 26 januari van 10 tot 11 uur. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Schrijf je hier in voor de webinar!

Maak Samen Tijd Vrij

Overtuigd, maar geen idee hoe te starten?

Surf dan snel naar onze website van ‘Maak Samen Tijd Vrij’ en ontdek de toolbox. Met de toolbox kun je van A tot Z een traject doorlopen of gericht een methodiek kiezen die past bij jouw noden. Je vindt er een aantal schakels terug die essentieel zijn om een project te doen slagen, maar die volgens de eigen context gepland en vormgegeven kunnen worden.

Keki
Zoek je nog een reflectie-en kennispartner?

  • Zin om een projectvoorstel in te dienen of zijn jullie al naarstig aan het schrijven?
  • Nog twijfels of nood aan extra expertise?
  • Interesse om het Kenniscentrum Kinderrechten mee te nemen als kennis- en reflectiepartner?
Zij kunnen als partner

  • Kennis delen over het recht op vrije tijd.
  • Vanuit een kinderrechtenbril jullie projectplan kinderrechtenproof maken.
  • Inzichten meegeven vanuit onderzoek.
  • Ondersteuning bieden wanneer je onderzoek opzet. Samen kijken wat zij als Kenniscentrum Kinderrechten kunnen betekenen? Je kan hen contacteren via info@keki.be