[anysurfer.logo]

Nieuwe campagne van Ketnet "Nee is altijd oké"

Nieuwe campagne van Ketnet "Nee is altijd oké"

Jeugdinformatie   |  30 SEPTEMBER 2023
Ketnet lanceert een nieuwe campagne om kinderen een belangrijke boodschap mee te geven: nee zeggen is altijd oké. Wij en het jeugdwerk deelden onze ervaringen en expertise om deze filmpjes goed af te stemmen op de noden van kinderen.

Nee is altijd oké

Nieuwe campagne van Ketnet wil kinderen leren hun grenzen aan te geven

Ketnet lanceert een nieuwe campagne om kinderen een belangrijke boodschap mee te geven: nee zeggen is altijd oké. Dat gebeurt met een reeks video's met de Ketnet-wrappers die herkenbare situaties uit het leven van kinderen brengen. De campagne komt er in samenwerking met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle.

Kinderen en integriteit

In de zomer van 2022 organiseerde minister Dalle twee rondetafelgesprekken over ‘integriteit in het jeugdwerk’, met jeugdorganisaties en experten. Daaruit bleek dat er over integriteit zeer weinig communicatiekanalen bestaan die zich rechtstreeks richten tot kinderen jonger dan 12, terwijl kinderen vanaf 12 jaar terecht kunnen op ons informatieplatform WAT WAT. Deze campagne is een rechtstreeks gevolg van die vaststelling.

De campagne Nee is altijd oké wil kinderen aanleren om grenzen te stellen en nee te zeggen, omdat dit voor hen even moeilijk, zo niet moeilijker is dan voor volwassenen. Tijdens gesprekken met jeugdorganisaties en experts zoals De Ambrassade, Child Focus, de Kinderrechtencommissaris, en Pimento bleek dat kinderen onder de 12 jaar zelden worden bereikt in campagnes over integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Maar het is net in de lagere school dat kinderen zelfstandig hun eerste stappen in de wereld zetten. 

Daarom heeft Ketnet zes herkenbare situaties in filmpjes verwerkt om de boodschap over te brengen. De Ketnet-wrappers maken die duidelijk: Nee is altijd oké, zowel offline als online.

  1. Grensoverschrijdend gedrag: Zeg zonder aarzeling ‘nee’ als iemand iets met je lichaam doet wat niet goed voelt.
  2. Groepsdruk: Het is oké om nee te zeggen als anderen je iets willen laten doen dat je niet wilt. Vrienden kunnen je hierbij helpen.
  3. Misbruik van vertrouwen: Dingen die je in vertrouwen deelt, mogen niet zomaar worden doorverteld. Zeg ‘nee’ als dit gebeurt.
  4. Online: Dezelfde regels gelden offline én online. Als iets niet oké is, meld het dan.
  5. Ongepast taalgebruik: Als je iets beledigends ziet of hoort, is het oké om ‘nee’ te zeggen en anderen erop te wijzen.
  6. Moeilijke thuissituatie: Luister naar je vrienden en creëer een veilige omgeving om samen grenzen te stellen.

Kadering binnen het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP

Via deze campagne zetten Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Ketnet zich samen in voor het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Welbevinden en de positieve identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren is één van de vijf prioriteiten. Dit wordt ingevuld met een gericht integriteitsbeleid om geweld tegen kinderen en jongeren te vermijden en waar het voorvalt, aan te pakken. Vertrekken vanuit het verhaal en de vraag van het kind en de jongere zelf is cruciaal. 

Binnen het jeugdwerk moeten organisaties een aanspreekpunt integriteit (API) aanduiden en een integriteitsbeleid voeren. De Ambrassade zorgt er in samenwerking met Pimento en Tumult voor dat ze daarin ook daadwerkelijk ondersteund en versterkt worden.