[anysurfer.logo]

Nieuwe gratis tool: stappenplan integriteitsbeleid

Nieuwe gratis tool: stappenplan integriteitsbeleid

Jeugdwerk   |  30 SEPTEMBER 2023

De Ambrassade, Pimento en Tumult bundelen al een tijdje de krachten om het thema integriteit in het jeugdwerk onder de aandacht te houden, het jeugdwerk te ondersteunen en API's op te leiden. In ons gezamenlijk actieplan hebben we de ambitie om zo veel mogelijk jeugdwerkorganisaties, zowel Vlaamse, bovenlokale als lokale organisaties, te ondersteunen in het uitwerken van een kwaliteitsvol integriteitsbeleid.

Waarom een integriteitsbeleid?

We willen met het jeugdwerk een zo'n veilig mogelijke plek zijn voor alle kinderen, jongeren en vrijwilligers. Een plaats waar jongeren grenzen leren stellen en leren omgaan met de grenzen van anderen. In het integriteitsbeleid geeft een organisatie weer hoe zij werken aan de algemene integriteit van hun deelnemers en vrijwilligers. Een degelijk integriteitsbeleid bestaat uit een kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en een reactiebeleid. Dit reactiebeleid geeft weer welke stappen je onderneemt bij integriteitsschendingen.

Elke erkende jeugdwerkorganisatie moet een integriteitsbeleid en een aanspreekpunt integriteit hebben. In het nieuwe Jeugddecreet, dat ingaat op 1 januari 2024, worden de verwachtingen met betrekking tot integriteit(sbeleid) voor jeugdwerkorganisaties aangescherpt. Als organisatie zal je moeten aantonen dat je een uitgewerkt integriteitsbeleid hebt, waarin duidelijke opdrachten en mandaten voor je API worden ingeschreven.

Wil jij werk maken van je integriteitsbeleid? Gebruik het Stappenplan!

Met dit interactief instrument kan je als organisatie zelf aan de slag. Per stap krijg je een beknopte uitleg en een of meerdere concrete opdrachten om de stap in de praktijk te brengen. Volg het stappenplan, voer de opdrachten uit. Je eindigt met een uitgewerkt integriteitsbeleid op maat van jouw organisatie!

Wil je eerst wat meer bagage voor je er aan begint?

Schrijf je snel in voor de Vorming Integriteitsbeleid voor je organisatie op 16 november 2023. Tijdens de vorming wordt je meegenomen doorheen het stappenplan en hoe jij ermee aan de slag kan in je eigen organisatie. Dit alles onder de deskundige begeleiding van Pimento.