[anysurfer.logo]

Aanspreekpunt integriteit

Aanspreekpunt integriteit

Integriteit

Elke jeugdorganisatie moet een Aanspreekpunt Integriteit (API) hebben. De Vlaamse overheid vraagt immers aan alle organisaties die met kinderen en jongeren werken, om een zo'n aanspreekpunt aan te duiden, dit naar aanleiding van het Vlaams Actieplan Integriteit

Wij zorgen voor de nodige ondersteuning en intervisie voor de API’s in het jeugdwerk. Dit met samenwerking van de experten organisaties binnen onze sector. Ons aanbod kan je terugvinden op onze Fourage en in de kalender.

Wat?

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) kan er in een jeugdorganisatie mee zorg voor dragen dat jongeren, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en integriteit.

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema. Zijn taken kunnen dus bestaan uit:

  • aanspreekpunt en eerste opvang
  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • preventieactiviteiten en ondersteuning