[anysurfer.logo]

Maak je mee VuurWerk?

Maak je mee VuurWerk?

Jeugdbeleid   |  21 NOVEMBER 2019

Vuurwerk brengt licht in de duisternis. Middenveldorganisaties zorgen op hun beurt voor het spreekwoordelijke vuurwerk in onze samenleving. Elke dag maken ze - grotendeels met vrijwilligers - werk van een samenleving die voor iedereen een warme thuis is. Dat geldt uiteraard bij uitstek ook voor alle mogelijke jongerenprojecten, jeugdwerkinitiatieven en -organisaties in Vlaanderen en Brussel: samen gaan we voor een wereld waarin elk kind en elke jongere zichzelf kan zijn, goed kan opgroeien en zijn/haar rechten gevrijwaard ziet.

Dat de aangekondigde besparingen van de Vlaamse Regering dit werk van Vlaamse en Brusselse verenigingen een pak moeilijker maken, mag duidelijk zijn. Deze ochtend stuurden daarom meer dan 100 middenveldorganisaties een brief de wereld in met een duidelijke boodschap: voor een écht warme samenleving, moet je niet besparen maar investeren in het middenveld.

Een week van VuurWerk

Om die boodschap nog wat kracht bij te zetten, slaan vele sectoren de handen in elkaar om in de eerste week van december "vuurwerk" te maken, voor een warme samenleving. Van maandag 2 t.e.m. donderdag 5 december zullen elke dag enkele sectoren in het licht gezet worden en mogen ze van zich laten horen op een warme, positieve manier.

Actiedag Jeugd: 4 december

Woensdag 4 december komen wij aan de beurt, samen met sport en sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

We roepen (jeugd)organisaties, jeugdwerkers, leden en vrijwilligers op om van zich te laten horen. Kom op straat, toon wat je doet, getuig over je werking en laat je meerwaarde aan de samenleving zien. Wat je doet staat volledig vrij. Je kiest helemaal zelf hoe je je eigen organisaties/mensen in the picture zet. Gebruik wel #VuurWerk in al je communicatie. 

Deel je acties

Wil je het werk van je organisatie met een kleine of grotere actie, ludiek of ernstig, of met een geschreven stuk, een filmpje, een getuigenis,... in de kijker zetten in de VuurWerk-week van 2 december? Laat het ons weten, dan zorgen wij mee voor de verspreiding en de zichtbaarheid. Wij nodigen vrijwilligers, leden, werknemers en sympathisanten van organisaties van harte uit om deel te nemen aan deze week. Wil je jouw vereniging of organisatie in de kijker zetten, stuur dan je idee door naar www.vuur-werk.vlaanderen

Wij weten ook graag als je iets van plan bent die dag. Geef Liesbeth Maene een seintje, zodat we mee kunnen supporteren. 

#Jeugdwerkwerkt

Geen inspiratie? In dit artikel geven we je taal aan wat jeugdwerk betekent in de samenleving. We creëerden samen met de sector een missie van het jeugdwerk, het DNA van een jeugdwerker en uitdagingen voor de toekomst in onze agenda voor de toekomst.

In ons kennisonderwerp #jeugdwerkwerkt vind je nog meer inspiratie.

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk