[anysurfer.logo]

Correctie op indexering subsidiebedragen 2019

Correctie op indexering subsidiebedragen 2019

Jeugdbeleid   |  21 NOVEMBER 2019

De indexering van de subsidiebedragen van 2019 van de erkende jeugdverenigingen bedraagt minder dan verwacht. Daardoor wordt het voorziene totaalbedrag voor indexering verlaagd van 306.000 euro naar 272.000 euro. Het verschil t.o.v. het oorspronkelijk begrote bedrag zal bij alle verenigingen worden verrekend in het saldo.

Voor verder uitleg verwijzen we graag door naar de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media.