[anysurfer.logo]

Exacte bedragen werkingssubsidies bekend

Exacte bedragen werkingssubsidies bekend

Jeugdbeleid   |  21 NOVEMBER 2019

Het departement Cultuur, Jeugd & Media communiceerde gisteren alle exacte bedragen van de werkingssubsidies van alle gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties (Vlaams, bovenlokaal, jeugdverblijven). Op cjsm.be/begroting-2020 vind je per beleidsveld de overzichten met de aangepaste subsidiebedragen 2020. Voor alle duidelijkheid: in dit bedrag zit dus ook al de indexering op de loonscomponent (50%) verwerkt.