[anysurfer.logo]

Leidraad en webinar voor het indienen van je beleidsnota

Leidraad en webinar voor het indienen van je beleidsnota

Jeugdwerk   |  12 MEI 2020

Is je vereniging erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging volgens het Vlaams decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid? Dan kan je voor 1 januari 2021 een aanvraag voor variabele subsidies indienen. Dat doe je door het schrijven van een beleidsnota 2022-2025.

Vorige week publiceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media de leidraad met alle richtlijnen hoe je deze aanvraag en je beleidsnota kan indienen. Deze leidraad geeft een overzicht van de belangrijkste informatie uit het decreet en de uitvoeringsbesluiten

Op 2 juni om 14.00 uur organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar over deze subsidieronde. Hier zal de leidraad toegelicht worden en er wordt dieper ingegaan op de inhoud van de beleidsnota, de beoordelingselementen en de aanvraagprocedure. Je krijgt ook de kans om vragen te stellen.

Inschrijven kan tot uiterlijk 28 mei. Op 29 mei ontvang je een e-mail met een link om deel te nemen aan het webinar.

Wij zijn al lange tijd bezig alle jeugdverenigingen te ondersteunen bij het schrijven van hun beleidsnota 2022-2025 met vormingen, een poster met de belangrijkste fases, een toolbox beleidsplanning en nog zoveel meer.

Heb je vragen over onze ondersteuning of hulp nodig, dan kan je altijd terecht bij onze collega's timmy.boutsen@ambrassade.be of jasmien.schutz@ambrassade.be .