[anysurfer.logo]

Kijk en luister naar jongerenverhalen uit de jeugdhulp

Kijk en luister naar jongerenverhalen uit de jeugdhulp

Jeugdwerk   |  1 OKTOBER 2019

Van september tot november delen 7 fantastische jonge mensen hun verhaal met ons over jeugdhulp en jeugdwerk. Ze doen dit onder de vorm van een strip of podcast. Deze getuigenissen geven ons inzicht in het belang van vrije tijd voor jongere die in aanraking komen met jeugdhulp.

Deze strips en podcast zijn een resultaat van het project Maak Tijd Vrij. 

Een project van De Ambrassade in samenwerking met Departement Jeugd, Cultuur en Media, Agentschap Opgroeien, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Bataljong en het Vlaams Welzijnsverbond.

Meer weten over het project en wat we daarover geleerd hebben?

Kom naar de inspiratiedag op 5 november in Schaarbeek.

Podcast Annelien
Podcast Annelien

Dit is het verhaal van Annelien. Annelien kwam tijdens haar verblijf in de jeugdvoorzieningen via een begeleider in contact met speelpleinwerking. Nadien stond ze zelf in de leiding bij de KSA.


Strip Jordi Maak tijd vrij
Strip Jordi

Lees de strip van Jordi en hoe die vrije tijd beleefde in een voorziening. Ontdek hoe jeugdwerk een belangrijke rol kan innemen. Lejo vzw zette Jordi weer in zijn kracht. 

Hou deze pagina's in de gaten op ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij, want er elke week releasen we een nieuwe strip of podcast.