[anysurfer.logo]

Save the date: inspiratiedag 'Maak tijd vrij'

Save the date: inspiratiedag 'Maak tijd vrij'

Jeugdwerk   |  1 JULI 2019
Maak tijd vrij

Met het project Maak Tijd Vrij vestigt De Ambrassade de aandacht op de waarde van vrije tijd voor jongeren die door omstandigheden in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verblijven. Uithuisplaatsing, langdurige opvang of leven in een voorziening heeft een ingrijpende impact op het leven van een jongere. Net deze jongeren kunnen gebaat zijn bij een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Meer nog, ze hebben er recht op! Hoewel ze hier nood aan hebben, is hun deelname aan jeugdwerk en ruimere vrijetijdsactiviteiten beperkt. Er is zelden een structurele samenwerking met vrijetijds- en jeugdwerkorganisaties. En net naar die samenwerkingen ging De Ambrassade op zoek met het project Maak Tijd Vrij.

Een jaar lang exploreerde De Ambrassade actief de mogelijkheden voor duurzame bruggen tussen jeugdwerk en jeugdhulp. Ze ging aan de slag in 10 steden en gemeentes, organiseerden vormingen, een masterclass, gingen op studiereis naar Nederland en ontwikkelden ondersteunend materiaal.

 • Wil je weten wat De Ambrassade en haar partner organisaties hebben geleerd tijdens het project Maak Tijd Vrij
 • Wil je mee nadenken over wat je hier zelf (meer) rond kunt doen?
 • Wil je jezelf informeren en een aantal competenties aanscherpen?
Maak dan zeker tijd vrij voor de inspiratiedag op dinsdag 5 november in Schaarbeek.

De Ambrassade organiseert deze inspiratiedag in samenwerking met het Departement Welzijn, het Departement Jeugd, Cultuur & Media, Bataljong en het Vlaams Welzijnsverbond.

Schrijf deze datum alvast in je agenda. Inschrijven kan wanneer het volledige programma online staat vanaf half september.   

Heb je nog vragen over het project? Contacteer Line

Line          Ostyn
Line Ostyn
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning