[anysurfer.logo]

Inspiratiedag Maak Tijd Vrij

Inspiratiedag Maak Tijd Vrij

jeugdwerkondersteuning   |  5 NOVEMBER 2019 | 09:30-16:30

Waarover gaat het?

Met het project ‘Maak Tijd Vrij’ vestigen we de aandacht op de waarde van vrije tijd voor jongeren die door omstandigheden in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verblijven. Uithuisplaatsing, langdurige opvang of leven in een voorziening heeft een ingrijpende impact op het leven van een jongere. Kinderen en jongeren komen (nood)gedwongen in residentiële voorzieningen terecht voor begeleiding en ondersteuning, maar worden daardoor gehinderd in een ‘normaal’ leven. Zo blijkt uit het onderzoek Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen, persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? (2016). 

Net deze jongeren kunnen gebaat zijn bij een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Meer nog, ze hebben er recht op! Van plezier en ontspanning, over het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties naar het oefenen van sociale vaardigheden, groeien in vriendschappen of uitbouwen van een sociaal netwerk. Hoewel ze hier nood aan hebben, is hun deelname aan jeugdwerk en ruimere vrijetijdsactiviteiten beperkt. Er is zelden een structurele samenwerking met vrijetijds- en jeugdwerkorganisaties. En net naar die samenwerkingen gingen wij op zoek met het project ‘Maak Tijd Vrij’. 

Tussen augustus 2018 en november 2019 exploreerden we actief de mogelijkheden voor duurzame bruggen tussen jeugdwerk en jeugdhulp. We gingen aan de slag in 10 steden en gemeentes, we organiseerden vormingen, een masterclass, we gingen op studiereis naar Nederland en we ontwikkelden ondersteunend materiaal.

Maak tijd vrij?

De titel van het project 'Maak Tijd Vrij' heeft twee betekenissen:

 1. We gaan voor ‘echte vrije tijd’ van jongeren met ervaring met jeugdhulp. Dus geen verplichte deelname aan activiteiten of kampen, maar wel de eigen ‘gemotiveerde en goed geïnformeerde’ keuze uit het rijke aanbod aan jeugdwerk die we hebben.

 2. Maak tijd voor dit onderwerp. Letterlijk. We vragen aan schepenen, jeugdambtenaren, jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, begeleiders in voorzieningen en hun directeurs om tijd vrij te maken voor dit onderwerp.

Inspiratiedag

Wil je weten wat De Ambrassade en haar partner organisaties hebben geleerd tijdens het project “Maak Tijd Vrij”? Wil je mee nadenken over wat je hier zelf rond kunt doen? Wil je jezelf informeren en een aantal competenties aanscherpen? Maak dan zeker tijd vrij voor deze inspiratiedag. 

De Ambrassade organiseert deze inspiratiedag in samenwerking met het Departement Welzijn, het Departement Jeugd, Cultuur & Media, Bataljong, VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond.

Programma

Het definitief programma vind je hier vanaf half september. Dit krijgt alvast een plaats:

 • Presentatie resultaat van het project 'Maak Tijd Vrij'.
 • Jongeren met jeugdhulpervaring aan het woord over jeugdwerk en vrije tijd
 • Visie op en debat over de uitdagingen voor jeugdambtenaren, begeleiders in jeugdhulpvoorzieningen en jeugdwerkers, aangevuld met mogelijke acties en tips.
 • Kadering van "Maak Tijd Vrij" binnen recht op vrije tijd 
 • Reflectie en uitwisseling over kansen in de toekomst op het kruispunt van jeugdwerk en jeugdhulp
 • Competentieversterking aan de hand van workshops rond specifieke uitdagingen op het kruispunt van jeugdhulp en jeugdwerk
 • Receptie

Doelgroep

 • jeugd- en andere ambtenaren, vrijetijdscoördinatoren
 • beleidsmakers, schepenen
 • jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers
 • begeleiders, staf en directie van jeugdhulpvoorzieningen  

Line          Ostyn
Line Ostyn
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • Gemeenschapscentrum de Kriekelaar vzw, Schaarbeek, België

€ 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) - € 75 (solidariteitstarief)

 • 5 NOVEMBER 2019 | 09:30-16:30

Gerelateerde artikelen

Gerelateerd nieuws