[anysurfer.logo]

Inspiratiedag Maak Tijd Vrij

Inspiratiedag Maak Tijd Vrij

jeugdwerkondersteuning   |  5 NOVEMBER 2019 | 09:30-16:30

Uithuisplaatsing, langdurige opvang of leven in een voorziening heeft een ingrijpende impact op het leven van een jongere. Kinderen en jongeren komen (nood)gedwongen in residentiële voorzieningen terecht voor begeleiding en ondersteuning. Dit heeft echter heel wat consequenties op hun dagdagelijks leven en functioneren of op het ‘gewone’ leven. Zo blijkt uit het onderzoek Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen, persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? (2016).

Net deze jongeren kunnen gebaat zijn bij een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Meer nog, ze hebben er recht op! Van plezier en ontspanning, over het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties naar het oefenen van sociale vaardigheden, groeien in vriendschappen of uitbouwen van een sociaal netwerk. Hoewel ze hier nood aan hebben, is hun deelname aan jeugdwerk en ruimere vrijetijdsactiviteiten beperkt. Er is zelden een structurele samenwerking met vrijetijds- en jeugdwerkorganisaties. En net naar die samenwerkingen gingen wij op zoek met het project ‘Maak Tijd Vrij’.

Wil je weten wat De Ambrassade en haar partner organisaties hebben geleerd tijdens het project “Maak Tijd Vrij”? Kom dan zeker naar de inspiratiedag.

Tussen Augustus 2018 en november 2019 exploreerden we actief de mogelijkheden voor duurzame bruggen tussen jeugdwerk en jeugdhulp. We gingen aan de slag in 10 steden en gemeentes, we organiseerden vormingen, een masterclass, we gingen op studiereis naar Nederland, enz.

De Ambrassade organiseert deze inspiratiedag in samenwerking met het Departement Welzijn, het Departement Jeugd, Cultuur & Media, Bataljong en het Vlaams Welzijnsverbond.

Programma

 • Een visie op de uitdagingen voor jeugdambtenaren, begeleiders in jeugdhulpvoorzieningen en jeugdwerk, aangevuld met mogelijke acties en tips.
 • Presentatie van de resultaten van het onderzoek Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen, persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? (2016) en de resultaten van het project ‘Maak Tijd Vrij”.
 • Reflectie en uitwisseling over kansen in de toekomst op het kruispunt van jeugdwerk en jeugdhulp
 • Competentieversterking aan de hand van workshops rond specifieke uitdagingen op het kruispunt van jeugdhulp en jeugdwerk
 • Receptie

Doelgroep

 • jeugdambtenaren
 • jeugdwerkers
 • begeleiders in voorzieningen  

Line          Ostyn
Line Ostyn
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • nog te bepalen

€ 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) - € 75 (solidariteitstarief)

 • 5 NOVEMBER 2019 | 09:30-16:30

Gerelateerde artikelen