[anysurfer.logo]

Jeugdwerk en corona - waar kan je nog terecht met je vragen?

Jeugdwerk en corona - waar kan je nog terecht met je vragen?

Jeugdwerk   |  10 DECEMBER 2021
Je vindt de laatste informatie via deze pagina terug. We vullen indien nodig nog verder aan met meer informatie de komende dagen.

Zie hierboven voor de laatste update.

Het is zover: we kunnen als De Ambrassade niet langer correct informeren over coronaregels.

We willen kinderen, jongeren, vrijwilligers en onze jeugdorganisaties niet in de steek laten, en jullie altijd verder helpen, maar met de huidige regels lukt dat niet meer. Gezien de onduidelijkheid van de huidige regelgeving, de tegenstellingen tussen sport en jeugd, toerisme en jeugd, kunnen wij als De Ambrassade momenteel niet meer correct informeren.
Als steunpunt van het jeugdwerk en expert in jeugdinformatie moeten wij instaan voor de kwaliteit van informatie en ondersteuning van onze organisaties. Dat is niet meer mogelijk, ondanks alle inzet en blijvend doorzettingsvermogen van vele collega’s en vrijwilligers in het jeugdwerk en in lokale besturen.

De huidige regels om aanbod in kerstvakantie te organiseren zijn niet correct. Momenteel circuleren veel juridische interpretaties wat het onmogelijk maakt om een eenduidig antwoord te geven op alle vragen van jeugdorganisaties als het gaat om organiseren van activiteiten in de kerstvakantie.
We dringen aan op een bijsturing en terugkeer van coherentie in de maatregelen voor vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Zo kan de kerstvakantie doorgaan voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

We blijven evenwicht bepleiten tussen ademruimte voor kinderen en jongeren, en virusveiligheid en verantwoordelijk organiseren.
Maar wat wel duidelijk is: als jeugdaanbod binnen niet wordt toegestaan, zullen vele jeugdorganisaties annuleren en moeten lokale besturen 3 weken lang noodopvang organiseren, nu plots enkele weken voor de kerstvakantie van start gaat. We vinden dit voor kinderen en jongeren, voor lokale besturen, voor ouders, voor organisaties en voor virusveiligheid alles behalve correct. Noodopvang is er nu enkel voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met specifieke beroepen. Dat wil zeggen dat heel wat ouders, kinderen en jongeren geen oplossing zullen hebben tijdens de kerstvakantie.

Al 1,5 jaar realiseren we samen met het jeugdwerk evenwicht tussen verantwoordelijk organiseren en ademruimte bieden voor kinderen en jongeren. Al 1,5 jaar bieden we jeugdwerk aan, op een veilige manier, midden in een pandemie. We hebben bewezen dat het ons lukt. Maar nu mogen we geen binnenaanbod meer organiseren tijdens de kerstvakantie. Dit terwijl het in een streng kader virusveilig kan. Wat wel nog mag, bv. in het buitenland groepsreizen organiseren, vinden we zelf niet veilig en verantwoordelijk, en dus hebben we dit zelf geannuleerd.

Voor wie graag meer uitleg wil over de situatie waar we ons met het jeugdwerk in bevinden, verwijzen we door naar het persbericht van de Vlaamse Jeugdraad. Je kan het persbericht lezen op de website van de Vlaamse Jeugdraad.

Hanteer in tussentijd zo veel mogelijk gezond verstand bij het raadplegen van de regels die je op ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels vindt. Ook dat zal er mee voor zorgen dat activiteiten veilig en met respect voor kinderrechten doorgaan.

Als er een bijsturing van de regels komt, is dat pas op 22 december.
Als je nu naar de corona infolijn belt, zullen zij zeggen dat overnachtingen tijdens kerstvakantie in georganiseerd verband kunnen. Als je sportieve activiteiten organiseert op je kamp, dan mag dat binnen. Doe je virusveiligere activiteiten zoals knutselen op afstand, dan moet dat in vriestemperaturen buiten.
Ook wij zitten met de handen in het haar en kunnen op deze manier niet langer instaan voor correcte informatie. Het Overlegcomité van 22/12 kan dit rechttrekken. We begrijpen ten volle dat dit voor vele organisatoren en vrijwilligers te laat is om nog kwaliteitsvol te organiseren. Een kleine bijsturing van regels zou het antwoord kunnen zijn.
We kunnen momenteel niet anders dan jullie door te verwijzen naar de officiële coronalijn: https://www.info-coronavirus.be/nl/contact/.