[anysurfer.logo]

Het jeugdwerk vraagt een bijsturing van de maatregelen om kerstvakantie te kunnen organiseren

Het jeugdwerk vraagt een bijsturing van de maatregelen om kerstvakantie te kunnen organiseren

Jeugdwerk   |  7 DECEMBER 2021

Vrijdag 3 december kwam het Overlegcomité opnieuw samen om nieuwe coronamaatregelen af te kloppen. Ook de regels voor het jeugdwerk werden verstrengd. De week voordien had het Overlegcomité nog de opdracht gegeven aan de Ministers van Jeugd om tijdens het weekend tot strengere maatregelen te komen in overleg met de jeugdsector. Dat was een goed overleg en die afspraken (o.a. binnenactiviteiten mogelijk voor groepen van max 50 personen) traden enkele dagen voor 3 december in werking.

Helaas besliste het Overlegcomité van 3 december om voor het eerst in anderhalf jaar vrijetijdsactiviteiten (cultuur-sport-jeugdwerk) te splitsen. Die beslissing staat haaks op de aard van het jeugdwerk, dat niet vanuit soorten activiteiten en een opdeling tussen cultuur, jeugd en sport denkt. De keuze om vrijetijdsactiviteiten los te trekken en qua binnenactiviteiten enkel sport toe te laten, maakt het voor veel jeugdorganisaties, vrijetijdsdiensten en vrijwilligers bijna onmogelijk om een goed jeugdaanbod te organiseren.   

Welke regels m.b.t het jeugdwerk werden door het Overlegcomité afgekondigd?  

We hebben deze vlak na het overlegcomité op een rij gezet voor jullie. Je kan het overzicht terugvinden op onze website. 

Reacties en signalen vanuit het jeugdwerk

We kregen de afgelopen dagen ontzettend veel vragen en reacties binnen van jeugdorganisaties. Organisaties van alle soorten, met heel verschillende werkingen, met één duidelijke boodschap: wij willen echt heel graag activiteiten voor kinderen en jongeren realiseren, maar als dit de regels blijven, wordt kwaliteitsvol aanbod in deze winterperiode zeer moeilijk. We kunnen geen opsplitsing maken tussen sport-, cultuur- en jeugdwerkactiviteiten. 

 We merken gigantische uitdagingen in de praktijk en kregen de voorbije dagen veel vragen binnen:

  • Welke activiteiten vallen er onder sport?
  • En is het dan virusveiliger om te sporten dan om stil te zitten of een rustige activiteit te doen?
  • Welke activiteiten zullen er kunnen in de kerstvakantie?
  • Mogen we nog kampen met overnachting organiseren?
  • Zullen we binnen kunnen werken en spelen als het buiten vriest?
  • Moeten we terug tenten opzetten tegen de sneeuw? 
  • ...

Het is de negende coronavakantie, de 100ste week jeugdwerk tijdens corona. De onschatbare waarde van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren kennen we. De verantwoordelijkheidszin kennen we ook, daarvan getuigen de vele draaiboeken en protocollen. Het jeugdwerk vraagt om die verantwoordelijkheid ten volle op te mogen nemen. Het is nu belangrijker dan ooit om binnenactiviteiten met goede, veilige, verantwoordelijke regels te mogen organiseren.   

Wat nu?

Op basis van de klanken van de jeugdorganisaties hebben we prioriteiten opgelijst met de jeugdsector om te bekijken welke positieve zaken we nog in beweging kunnen brengen. We vinden gehoor bij Minister Dalle met onze bezorgdheden. Alleen is het een federale bevoegdheid om nog aanpassingen te doen aan de genomen beslissingen van het Overlegcomité. We bekijken samen met Minister Dalle en het jeugdoverleg of er op korte termijn nog stappen gezet kunnen worden.

We willen benadrukken dat wij als jeugdwerk al anderhalf jaar het evenwicht blijft houden tussen ademruimte voor kinderen en jongeren enerzijds en virusveiligheid anderzijds. Dat willen en zullen we blijven doen. Net omdat we kinderen en jongeren niet in de steek willen laten.
We moeten ook rekening houden met de veerkracht van vrijwilligers en organisatoren. En ook de draagkracht van de zorg baart heel het jeugdwerk zorgen. Vandaar dat we enkel willen organiseren binnen een veilig en verantwoord kader. Tegelijk voelen jeugdwerkers heel scherp dat kinderen en jongeren op dit moment diep zitten en dat maatregelen voor kinderen en jongeren vaak harder zijn dan voor volwassenen. De Vlaamse Jeugdraad schreef hierover een reactie na het overlegcomité van vrijdag 3 december uit. Je kan deze lezen op de website van de Vlaamse Jeugdraad.

Op dinsdag 7 december brachten we vanuit De Ambrassade namens het jeugdwerk in de media de boodschap dat wij als jeugdwerk onze kinderen en jongeren niet in de steek willen laten. En dat dit enkel lukt als we de mogelijkheid krijgen om vrijetijdsactiviteiten binnen te organiseren, in een veilig kader. Door het uit elkaar trekken van vrijetijdsactiviteiten, is dat met de huidige regels bijna onmogelijk.

We hebben ons als jeugdwerk anderhalf jaar ongelooflijk gesmeten, altijd vanuit evenwicht tussen ademruimte voor kinderen en jongeren en virusveiligheid. We hebben altijd zeer goed samengewerkt met virologen en ministers van jeugd. We kregen daarvoor ook veel waardering vanuit ouders en samenleving. De waarde van jeugdwerk werd erkend. Wij zijn als jeugdwerk ondertussen zeer sterk in het veilig en verantwoord organiseren. Dat doen we met respect voor de draagkracht van vrijwilligers en organisatoren, en rekening houdend met waar kinderen en jongeren zelf nood aan hebben. Het jeugdwerk zorgt voor veilige activiteiten maximaal buiten en bij binnenactiviteiten met ventilatie, in grote ruimtes, met afstand, geen intens fysiek contact en waar nodig met mondmasker.

Wat wij echter niet kunnen, is bij vriestemperaturen een hele dag buiten spelen met kinderen vanaf 6 jaar. Wat ook niet langer lukt is een warme thuis zijn voor jongeren die dat nergens anders hebben. Wij willen en moeten er zijn voor kinderen en jongeren, nu meer dan ooit. En dat op een kwaliteitsvolle, veilige en verantwoordelijke manier.

We vragen daarom minimale bijsturing van de maatregelen voor de komende weken en doen een oproep aan onze federale regering om de expertise van het jeugdoverleg tussen Minister van Jeugd en de jeugdsector te erkennen. 

 We zetten alles op alles in het belang van kinderen en jongeren. Maar ook in het belang van ouders, kwetsbare opvoedingssituaties, en vooral de zorg zelf. We zijn met De Ambrassade klaar om het jeugdwerk ook in deze fase weer optimaal te ondersteunen. Om jeugdaanbod nog te kunnen realiseren moeten de maatregelen minimaal worden aangepast. De 1 miljoen kinderen en jongeren en de 100.000 vrijwilligers verdienen dat.  


Beluister het Radio 1 fragment van dinsdagochtend 7 december: