[anysurfer.logo]

Het Vlaams regeerakkoord mét begroting is er: Wat betekent dit voor kinderen, jongeren en mijn organisatie?

Het Vlaams regeerakkoord mét begroting is er: Wat betekent dit voor kinderen, jongeren en mijn organisatie?

Jeugdwerk   |  7 OKTOBER 2019

Sinds 7 oktober zijn de cijfers bij het Vlaamse regeerakkoord publiek. Een algemene teneur die we horen is ‘besparingen op de socio-culturele sector’, maar wat betekent dit precies voor het jeugdwerk? En welke andere conclusies vallen er te trekken voor kinderen en jongeren? 

Een besparing van 6 % 

Toen we het hoofdstuk over jeugd lazen in het regeerakkoord waren we voorzichtig positief. Het werk van de laatste jaren leek te lonen: jeugdwerk, in al zijn diversiteit, wordt erkend als zeer waardevol voor Vlaanderen. Er wordt blijvend ingezet op diversiteit, de stem van kinderen en jongeren, kwaliteitsvolle jongereninformatie, geïntegreerd jeugdbeleid via een vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, kindvriendelijke steden en gemeenten, een vervolg op het masterplan bivakplaatsen,… 

Maar het was vooral ook uitkijken naar de cijfers die moeten illustreren op welke manier dit alles verwezenlijkt kan worden. Die cijfers hebben we sinds gisteren en zijn wat minder positief. 

Er komen lineaire besparingen van 6% op alle subsidies die de Vlaamse overheid uitgeeft. De socio-culturele sector (cultuur, jeugd en sport) en de welzijnssector moeten zo elk 30 miljoen besparen. Vooral het middenveld wordt hier dus mee geraakt. 

Ook het jeugdwerk zal moeten inleveren. Hoe en waar deze besparing zal vallen is nog niet bekend. Het is aan onze minister, Benjamin Dalle, om te beslissen hoe hij die 6% doorvoert. Dat kan via een kaasschaafmethode, waarbij iedereen 6% zal moeten inleveren, of door gerichte besparingen. 

Als De Ambrassade volgen we de situatie op de voet en zitten we zo snel mogelijk samen met minister Dalle om uitsluitsel te krijgen over wat dit voor onze organisaties betekent. 

Wat levert het regeerakkoord op voor kinderen, jongeren en hun organisaties? 

We zijn volop bezig aan een grote analyse over wat het regeerakkoord in petto heeft voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Wat nu reeds opvalt is dat er op sommige vlakken geïnvesteerd wordt in kinderen en jongeren, maar op andere vlakken net wordt bespaard. Het is nog afwachten wat de concrete invulling zal zijn die wordt gegeven in de beleidsnota’s, onder andere die van de nieuwe minister van jeugd. 

Enkele opvallende trends uit de begrotingscijfers: 

Onderwijs 

Er wordt geïnvesteerd in scholenbouw, leerkrachten en basisonderwijs. Middelen hiervoor worden deels uit het secundair onderwijs gehaald. Ook op de werking van CLB’s zal worden bespaard. 

Werk 

Er wordt een jobbonus toegekend aan de laagste inkomens. Dit moet ervoor zorgen dat de laagste inkomens een duwtje in de rug krijgen en werken loont tegenover niet werken. Aan de keerzijde van de medaille wordt er dan weer bespaard op de doelgroepkortingen. Dit zijn kortingen die werkgevers krijgen om bepaalde doelgroepen, zoals laaggeschoolde jongeren, aan het werk te stellen. 

Wonen 

De woonbonus, die ervoor zorgt dat het kopen van een huis fiscaal aftrekbaar is van de belastingen, verdwijnt. Er komt een verlaging van de registratierechten van 7% naar 6%. Dit is natuurlijk slechts een eenmalige korting.

Kinderbijslag 

Voor wie nog in het oude systeem zit van de kinderbijslag, zal er een tijd lang geen indexering zijn van het bedrag voor het derde kind. Dit heeft nadelige gevolgen voor gezinnen die meer dan twee kinderen hebben. 

Jeugdhulp 

Er komt een investering van 60 miljoen euro in de jeugdhulp. Positief, maar volgens een schatting van de administratie is er 300 miljoen nodig om ervoor te zorgen dat jongeren meer op maat en in kleinschaligere initiatieven worden opgevangen. 


Vanuit de bekommernis voor álle kinderen, jongeren en hun organisaties volgen we de start van de regering op de voet op. Sterk beleid komt er volgens ons pas wanneer er sterke keuzes worden gemaakt voor de jongste inwoners. We willen binnenkort samenzitten met onze nieuwe minister en houden het jeugdwerk nauw betrokken. 

Inge          Geerardyn
Inge Geerardyn
 • Coördinator Vlaamse Jeugdraad