[anysurfer.logo]

De speelplaats verdient een grondige make-over

De speelplaats verdient een grondige make-over

Jeugdwerk   |  19 OKTOBER 2021

Buitenspelen staat onder druk. Er is een tekort aan (speel)ruimte voor kinderen en jongeren. De Ambrassade en MOEV vragen scholen en lokale besturen om hun speelplaatsen grondig herin te richten en open te stellen voor het jeugdwerk en de buurt.  

De coronaperiode heeft laten zien dat de nood aan (speel)ruimte voor kinderen en jongeren gigantisch is. Vlaanderen is al volgebouwd, dus moeten we creatiever omspringen met de ruimte die er is. De Ambrassade, MOEV en 114 scholen willen werk maken van meer kwaliteitsvolle speelplaatsen voor kinderen en jongeren van de school maar bij uitbreiding ook de hele buurt.

Op 19 oktober stelt De Ambrassade, in samenwerking met MOEV en 30 middenveldorganisaties ‘Speelplaats met Toekomst’ voor aan scholen, beleidsmakers en lokale besturen.  

Ruimte delen is ruimte creëren

Zorgeloos spelen en elkaar ontmoeten is op veel plekken niet meer mogelijk. Uit de corona-enquête van het Kinderrechtencommissariaat in 2020 bleek dat bijna 1 op 4 kinderen en jongeren van de 44000 deelnemers geen goede plek in de buurt heeft om naar buiten te gaan. Vlaanderen is volgebouwd, en is één van de verhardste plekken van Europa. Kinderen en jongeren stoten daardoor vaker op fysieke barrières, bijvoorbeeld drukke verkeersassen. Maar ook mentaal verschijnen er meer obstakels voor kinderen en jongeren om zorgeloos te spelen, zoals intolerantie tegenover spelende kinderen en criminalisering van het hanggedrag.

De Ambrassade en MOEV stellen vandaag het resultaat voor van een traject waarin ze drie jaar scholen en lokale besturen begeleidden in het omvormen en openstellen van speelplaatsen. ‘Speelplaats met Toekomst’ biedt een oplossing voor het toenemende tekort aan speelruimte. Die is groener, een pak dynamischer, biedt meer bewegingsruimte en wordt vormgegeven door kinderen en jongeren zelf. Naast spelen kan er ook geleerd of lesgegeven worden. Bovendien is het een plek waar kinderen en jongeren van de school of uit de buurt kunnen experimenteren, ontmoeten en groeien in burgerschap.

“Ruimte delen is ruimte creëren” is al lange tijd een slagzin van De Ambrassade, daarom roept de organisatie scholen op om speelplaatsen te delen met het jeugdwerk en jongeren uit de buurt. Zo komt er meer beschikbare ruimte en wordt die ook benut buiten de schooluren. 

“We dagen scholen, lokale besturen en andere beleidsmakers uit om na te denken over een nieuwe invulling en opwaardering van hun speelplaats"

”We dagen scholen, lokale besturen en andere beleidsmakers uit om na te denken over een nieuwe invulling en opwaardering van hun speelplaats. Daarbij vertrekken ze vanuit de noden van kinderen en jongeren. Met een duidelijke visie kan men met elk budget aan de slag gaan om zo meer kwaliteitsvolle jeugdplekken te creëren. Wanneer een speelplaats zodanig wordt heringericht dat die veel meer wordt dan enkel een speelplaats voor de school, wint iedereen.”- Peter Bosschaert, beleidsmedewerker Ruimte bij De Ambrassade. 

Groot enthousiasme

Eén van de scholen die al aan de slag ging met het traject van De Ambrassade en MOEV is Pius X in Destelbergen. De school deelt een volledig natuurlijke speelweide met de buurt en een nabije scoutsgroep en installeerde er onlangs ook een buitenklas. “Voor ons geeft de gedeelde speelweide heel veel extra ademruimte. We hebben een pak meer plaats om leerlingen te laten spelen en ook buiten de schooluren kan de hele buurt ervan profiteren. Zo komt de scouts er tijdens de weekends, maar is hier ook een petanquebaan waar oudere buurtbewoners vaak afspreken. Zo is er meer ruimte voor iedereen” vertelt Dominique Pinquet, directeur bij Pius X.

Het enthousiasme bij scholen om hun eigen ‘Speelplaats met Toekomst’ te starten is groot. In totaal staan er momenteel zo’n 200 scholen klaar om aan de slag te gaan met het traject ‘Gedeelde Speelplaatsen’ na de inspiratiedag van De Ambrassade, zo’n 50 scholen staan nog in de wachtrij. 

Interactieve inspiratiegids

De Ambrassade maakte een interactieve inspiratiegids voor scholen om hen op weg te helpen bij het delen van hun speelplaats voor het jeugdwerk en de buurt. Het resultaat is een digitale publicatie van 140 pagina’s met heel wat tips en goede praktijkvoorbeelden, uitleg van de visie, een helder stappenplan om een speelplaats om te vormen, bespreken van drempels, kennismaking met het jeugdwerk en aanbevelingen voor scholen, lokale besturen, architecten/bouwheren en de Vlaamse overheid.

Bekijk of download de gids hier: 

Poster visie voor scholen

De Ambrassade en MOS Vlaanderen ontwikkelden ook een poster (A2, A3) met uitleg van de 10 streefdoelen voor de speelplaats met toekomst. 


Ook MOEV maakte een brochure over zes soorten van evenwicht dat nodig is voor een bewegingsvriendelijke Speelplaats met Toekomst mogelijk te maken.