[anysurfer.logo]

Hoe wordt de indexering van de subsidies in de jeugdsector toegepast?

Hoe wordt de indexering van de subsidies in de jeugdsector toegepast?

Zakelijk organisatiebeleid

Vanaf 2019 zal de looncomponent van de enveloppesubsidie van alle erkende en gesubsidieerde organisaties binnen het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid automatisch geïndexeerd worden. In dit artikel leggen we je uit hoe dit in zijn werk gaat en hoe je er, bij het opstellen van je begroting rekening mee kan houden.

Hoe wordt het bedrag bepaald waarop je als organisatie recht hebt? 

Aan het einde van het jaar, bij het opstellen van de begroting voor het jaar nadien, kijkt de Vlaamse Regering naar de voorspelling van het Planbureau over wanneer de spilindex in het volgend jaar zal overschreden worden en wanneer de lonen dus automatisch met 2% stijgen. Je kan dit zelf opvolgen via de website van het Planbureau en de website van Sociare

Rekening houdend met een gemiddelde looncomponent van 50% binnen de kosten van de organisaties in het decreet VJKR, berekent de Vlaamse Regering het totale bedrag dat nodig is voor de indexering van het komende jaar. Voor 2019 was dit totale bedrag € 306.000. Dat bedrag wordt dan pro rata (afhankelijk van de grootte van de enveloppesubsidie) verdeeld over alle verenigingen die structureel worden gesubsidieerd in het decreet VJKR.

Hoe wordt dat bedrag aan je organisatie uitbetaald?

Het systeem dat de regering zal toepassen op onze subsidies heet ‘indexprovisie’. Dat wil zeggen dat het indexeringsbedrag waar jouw organisatie recht op heeft, al vanaf het 1e voorschot bijgevoegd zal worden bij je enveloppesubsidie. Ook al is de spilindex voor dat jaar nog niet overschreden. 

Van zodra je een mailtje krijgt met daarin je geïndexeerd bedrag voor het komende jaar, mag je daar rekening mee houden in je begroting/boekhouding. Wel is het zo dat je dit waarschijnlijk nog niet zal weten op het moment dat je je begroting door je AV laat goedkeuren in december, en dat het dus moeilijk is om al rekening te houden met mogelijke indexering op dat moment. Hierbij blijft voorzichtigheid geboden.