[anysurfer.logo]

Corona en jeugdwerk: antwoorden op vele vragen

Corona en jeugdwerk: antwoorden op vele vragen

Jeugdwerk   |  12 MAART 2020
Geüpdatet op woensdag 18/3, 15u00

Donderdag 12 maart besloten we in samenspraak met minister Benjamin Dalle uitdrukkelijk te vragen om alle jeugdwerkactiviteiten tot aan de Paasvakantie te annuleren. Dit om verdere verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk in te dijken.
Diezelfde avond nog kwam vanuit de federale overheid de verplichting om alle recreatieve activiteiten, en daar vallen dus ook alle jeugdwerkactiviteiten onder, te annuleren. Op woensdag 18 maart werd vanuit de Vlaamse overheid ook beslist om alle jeugdwerkactiviteiten en kampen in de paasvakantie te annuleren.

Waarom moeten al deze activiteiten eigenlijk geannuleerd worden?

Het gevaar van het corona-virus zit vooral in de beperkte capaciteit van onze ziekenhuizen. Als we niets doen om dit virus in te dijken, dan stijgen het aantal ziekenhuisopnames enorm en is er dus onvoldoende plaats voor patiënten die ook intensieve zorg nodig hebben. Wat de overheid wil vermijden, is dat ziekenhuizen op een bepaald moment patiënten die intensieve zorg nodig hebben moeten weigeren.

Om niet in deze situatie terecht te komen, moeten we er voor zorgen dat er geen piek is in corona-besmettingen. Dat kan alleen als we het virus niet de kans geven om zich verder te verspreiden. Dat kunnen we bereiken door zo min mogelijk met elkaar in contact te komen. Dit kan door zelf je verantwoordelijkheid op te nemen en zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar ook door solidair te zijn met anderen en alle recreatieve activiteiten (weekends, eetfestijnen, fuiven, wekelijkse of dagelijkse activiteiten, ...) tot aan de Paasvakantie te annuleren of te verplaatsen.

Kennisdossier Corona-virus

We maakten een kennisdossier aan op onze website waar we alle informatie rond het corona-virus en het jeugdwerk verzamelen. Ook de FAQ's die we vanuit het jeugdwerk binnenkregen zijn daar verzameld in verschillende kennis-artikelen. 

Klik hieronder door naar de FAQ-kennisartikelen: 

Ben je een lokale groep of afdeling en heb je signalen, vragen of bezorgdheden?

Dan heb je misschien al voldoende informatie gevonden hierboven. Is dat niet zo, neem dan zeker eerst contact op met je eigen koepel of jeugddienst.

Wil je als Vlaamse jeugdorganisatie hieraan toegevoegd worden? Laat het ons weten op corona@ambrassade.be.

Ben je een koepelorganisatie, Vlaamse jeugdwerkorganisatie of externe?

Dan mag je je signalen, vragen of bezorgdheden mailen naar corona@ambrassade.be. Heb je vragen in verband met pers? Contacteer jory.maeyaert@ambrassade.be.
Jullie mogen zeker ook doorverwijzen naar dit nieuwtje of hier gebruik van maken om zelf een update te schrijven voor jullie organisatie.