[anysurfer.logo]

Jeugdwerk en corona: FAQ voor jeugdwerkorganisaties en hun medewerkers

Jeugdwerk en corona: FAQ voor jeugdwerkorganisaties en hun medewerkers

Corona en jeugdwerk

Vanaf 17 maart gingen er in heel België een hele resem coronamaatregelen van kracht. De federale overheid besliste om deze maatregelen tot en met zondag 3 mei te laten gelden. Na 3 mei beginnen we aan een nieuwe fase waarin de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus in te dijken stelselmatig versoepeld worden.
Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het jeugdwerk. 

Waarom moeten al deze activiteiten eigenlijk geannuleerd worden?

Het gevaar van het corona-virus zit hem vooral in de capaciteit van onze ziekenhuizen. Als we niets doen om dit virus in te dijken, dan stijgen het aantal ziekenhuisopnames enorm. En is er onvoldoende plaats voor patiënten die ook intensieve zorg nodig hebben. Wat de overheid wil vermijden, is dat ziekenhuizen op een bepaald moment patiënten die intensieve zorg nodig hebben moeten weigeren.
Om niet in deze situatie terecht te komen, moeten we er voor zorgen dat er geen piek is in corona-besmettingen. Dat kan alleen als we het virus niet de kans geven om zich verder te verspreiden. Dat kunnen we bereiken door zo min mogelijk met elkaar in contact te komen. Dit kan door zelf je verantwoordelijkheid op te nemen en zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar ook door solidair te zijn met anderen en alle recreatieve activiteiten (weekends, eetfestijnen, fuiven, wekelijkse of dagelijkse activiteiten, ...) tot en met 3 mei te annuleren of te verplaatsen.

FAQ's: veelgestelde vragen en hun antwoord

We beantwoorden hier de meest gestelde vragen die we binnenkregen van coördinatoren in het jeugdwerk, of die nuttig kunnen zijn voor hen. We hebben de vragen onderverdeeld in thema's om de lijst beter scanbaar te maken. Als je het antwoord op een bepaalde vraag wil weten, klik dan op de vraag en dan word je doorgestuurd naar het antwoord. Naast elke vraag vind je wanneer de vragen zijn toegevoegd of wanneer ze zijn geüpdatet. 


Annuleren activiteiten en de gevolgen

 1. Het annuleren van allerhande activiteiten de komende weken brengen ook praktische en vooral financiële gevolgen met zich mee zoals kosten voor verblijven cursusweekends, voorstellingen van groepen die niet kunnen doorgaan, vormingsmomenten die we moeten schrappen… Hoe gaan we daar mee om, wie staat in voor deze kosten? (geüpdatet op 29/4/2020)

 2. De komende weekends en ook in de paasvakantie staan heel wat cursussen voor animatoren gepland, als deze niet doorgaan zitten we met een animatorentekort in de zomer.Hoe pakken we dat aan? (toegevoegd op 24/3/2020)

 3. We krijgen vragen van groepen die hun geld niet terug krijgen van verblijfscentra/hostels die ze geboekt hebben. Zijn deze locaties niet verplicht hen terug te betalen? Kunnen we juridische stappen ondernemen? ((toegevoegd op 26/3/2020)

 4. We krijgen op onze vraag om solidariteit bij het terugvragen van de inschrijvings/deelnemerskosten van ouders soms heel lastige reacties. Hoe kunnen we hiermee omgaan? (toegevoegd op 26/3/2020)

 5. Kan ik als organisatie nog steeds een fiscaal attest geven voor onze activiteit die niet is doorgegaan? Kan ik dat attest ook geven als we een deel van de kosten terugbetalen aan de ouders? Kan ik dat attest geven als we onze activiteit onder een andere vorm organiseren? (toegevoegd op 26/3/2020)

 6. Zal de mutualiteit/het gezondheidsfonds de dagkost nog steeds terugbetalen als (een deel van) de kosten door de ouders betaald zijn? (toegevoegd op 27/3/2020)

 7. Kunnen we best afgelaste initiatieven/evenementen uitstellen naar het najaar of eerder aflassen? (toegevoegd op 26/3/2020)

Lopende activiteiten 
 1. Wat met onze internationale projecten, subsidie-aanvragen of lopende activiteiten? (toegevoegd op 25/3/2020)

Opvang

 1. Mogen onze groepen op eigen initiatief of op vraag van scholen, ouders, ... opvang voorzien voor kinderen van binnen en buiten de eigen organisatie? (toegevoegd op 23/3/2020)

Maatregelen en steunmaatregelen

 1. Welke maatregelen zijn er op dit moment van toepassing om het corona-virus in te dijken?  (toegevoegd op 19/3/2020)

 2. Welke steunmaatregelen heeft de overheid genomen om de gevolgen van de corona-maatregelen te verzachten? (toegevoegd op 19/3/2020)

Zomervakantie
 1. Door het niet doorgaan van animatorencursussen in de paasvakantie zitten we met een animatorentekort in de zomer. Hoe pakken we dit aan? (geüpdatet op 29/4/2020)

 2. Er wordt her en der geopperd om de zomervakantie te verkorten. Is dat besproken met de minister? (geüpdatet op 29/4/2020)

 3. Wat met de zomervakantie, zullen in het zog van festivals, internationale sportevenementen… ook jeugdkampen, jeugdvakanties, speelpleinwerkingen, enz. geannuleerd worden? (toegevoegd op 2/4/2020)

De antwoorden

Annuleren activiteiten en de gevolgen

1. Het annuleren van allerhande activiteiten de komende weken brengen ook praktische en vooral financiële gevolgen met zich mee zoals kosten voor verblijven cursusweekends, voorstellingen van groepen die niet kunnen doorgaan, vormingsmomenten die we moeten schrappen… Hoe gaan we daar mee om, wie staat in voor deze kosten?

Het is zo dat het belangrijk blijft om in kaart te brengen wat de effectieve impact is van deze annulaties dit geld zowel voor de gemiste inkomsten als voor de gemaakte en vaste kosten.  Om alles goed in kaart te brengen, geef de impact voor jouw organisatie zeker door aan De Ambrassade via corona@ambrassade.be.
Mogelijk zal je koepelorganisatie je de komende weken of maanden ook meer informatie vragen of hebben ze dat al gedaan. Op dit moment wordt met de Vlaamse Regering bekeken of er eventuele steunmaatregelen kunnen worden uitgewerkt, maar reken hier niet op en denk alvast na over alternatieve data, samenwerkingen met andere organisaties, solidariteitsvragen aan ouders, leden, deelnemers,... voor wie het kan dragen uiteraard.

2. De komende weekends en ook in de paasvakantie staan heel wat cursussen voor animatoren gepland, als deze niet doorgaan zitten we met een animatorentekort in de zomer. Hoe pakken we dat aan?

Net als alle mogelijke financiële en personele gevolgen van annulaties door coronavirus is het belangrijk dat je deze impact mee in kaart brengt. Als het nodig is kan er gekeken worden hoe cursussen later kunnen ingehaald worden of hoe jongeren alsnog mee kunnen deze zomer aangepaste vormingen/cursussen. Ook hier zijn we afhankelijk van de beslissingen de komende maanden en weken. 

3. We krijgen vragen van groepen die hun geld niet terug krijgen van verblijfscentra/hostels die ze geboekt hebben. Zijn deze locaties niet verplicht hen terug te betalen? Kunnen we juridische stappen ondernemen.  

Jeugdwerkorganisaties mogen geen kampen/vakanties meer organiseren, uitbaters mogen hun verblijven niet langer openhouden, in beide gevallen spreken we dus van overmacht. Wie dan naar wie moet kijken is niet zo eenvoudig.

Wat zijn de feiten op dit moment (dit komt uit een bevraging van CJT bij heel wat verblijfcentra)
- dat de meeste uitbaters nu al flexibel omgaan met het toepassen van annuleringsvoorwaarden en dit meestal in het voordeel van de gebruikers. Velen betalen nu al geld terug, sommigen hebben nauwelijks of geen voorschotten ontvangen en zien dus niets, anderen wachten af wat de crisis brengt en hoeveel overheidssteun er volgt met de intentie om groepen zoveel mogelijk terug te geven.
- Tegelijk komen er bij CJT schrijnende getuigenissen binnen van jeugdverblijfcentra die niet weten hoe ze dit gaan overleven en die snel duidelijkheid vragen.
- Er wordt verwezen naar de €5 miljoen die minister Demir op 13/3 aankondigde ter ondersteuning van het sociaal- en jeugdtoerisme. We mogen dit echter niet overschatten.
Ten eerste is er geen duidelijkheid over hoe dit verdeeld wordt. Noch over hoeveel naar sociaal- en hoeveel naar jeugdtoerisme, beide hebben het nodig dus ook daar heerst solidariteit.
Ten tweede is uit de bevraging gebleken dat de impact voor jeugdverblijven nu al groter is dan de voorgestelde €5 miljoen en in de bevraging werd nog geen rekening gehouden met de paasvakantie want dat was op dinsdag nog niet aan de orde.
Ten derde zijn jeugdverblijven 1 deel van het jeugdtoerisme, maar zijn er ook nog de hostels/jeugdherbergen die dus ook nog niet meegerekend zijn in de impact.

Wij willen daarom in dit verband een algemene oproep tot solidariteit en geduld lanceren.
Sommige uitbaters ontvingen reeds dagvaardingen van jeugdgroepen die meteen al hun geld terug willen. Algemeen krijgen we het signaal dat de toon bij sommige groepen verscherpt.
Gelukkig zijn deze groepen in de minderheid en is er verder ook heel veel begrip van vele groepen maar het belangrijkste is dat jullie goed met elkaar spreken en erken daarin de gevolgen voor elkaar.

Iedereen lijdt momenteel schade: we roepen op om dit samen te dragen (uitbaters, groepen en ouders). Als één van deze partijen alles alleen moet dragen, gebeuren er ongelukken, lees: gaan er organisaties overkop. Of dat nu een jeugdverblijf of een jeugdorganisatie is, het is in beide gevallen een drama dat we moeten vermijden. De jeugdsector en jeugdtoerisme sector hebben elkaar nodig, we werken reeds vele jaren goed en constructief samen, laten we dat ook doen in deze crisis.

Intussen vragen wij ook verder aan de overheid om deze problemen te erkennen en samen met ons de zoeken naar concrete oplossingen en steunmaatregelen.  

4. We krijgen op onze vraag om solidariteit bij het terugvragen van de inschrijvings/deelnemerskosten van ouders soms heel lastige reacties. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 

Er werd, toen duidelijk werd dat deze crisis stevig zou worden voor de jeugdsector, door Minister Dalle opgeroepen aan ouders om aan het jeugdwerk slechts een gedeeltelijke of geen terugbetaling te vragen van inschrijvingsgelden.

Dit is vaak een heel gevoelig onderwerp, niet alle gezinnen hebben dezelfde financiële mogelijkheden, financiële problemen zijn niet altijd zichtbaar en er bestaat nog steeds een enorm taboe rond dit thema.

Veel organisaties zijn in principe gebonden aan contracten of overeenkomsten waarin staat dat je terug betaalt als een activiteit niet kan doorgaan. Kijk zeker nog eens goed na wat er exact in jullie overeenkomsten staat. We raden je aan om met veel begrip en in alle openheid te communiceren met ouders wanneer zij niet willen voldoen aan de oproep tot solidariteit en dus wél hun geld volledig terug vragen.

Verwijs gerust naar de oproep van de Minister en geef ook gerust aan waarom je van ouders vraagt om niet het volledige bedrag terug te vragen. 

Misschien kan je een compromis vinden door een deelbedrag te zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden. Je kan ook verwijzen naar eventuele alternatieve activiteiten die je organiseert als organisatie ter compensatie, naar eventuele terugbetalingen van de mutualiteit of de fiscale attesten die je als ouder nog kunt inbrengen als er een deelbedrag betaalt is (hieronder meer informatie hierover). Als er geen mogelijkheden zijn tot een tussenoplossing, is het aan te raden terug te betalen, zover die mogelijkheid bestaat voor je organisatie. 

5. Kan ik als organisatie nog steeds een fiscaal attest geven voor onze activiteit die niet is doorgegaan? Kan ik dat attest ook geven als we een deel van de kosten terugbetalen aan de ouders? Kan ik dat attest geven als we onze activiteit onder een andere vorm organiseren?

Als ouder of betaler van een jeugdwerkactiviteit kan je een fiscaal attest krijgen waarmee je als ouder belastingsvermindering krijgt voor je kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 18 jaar met een zware beperking. We kregen bevestiging van onze minister Dalle dat ook voor geannuleerde activiteiten een fiscaal attest uitgereikt mag en zal worden als er een betaling plaatsvindt door de ouders (of andere betalers). Dit is goed nieuws want kan de financiële last voor ouders voor een activiteit die niet heeft plaatsgevonden wat verlichten. 

Volgens de criteria van de Federale overheidsdienst Financiën gelden een aantal criteria voor die fiscale attesten. Belangrijk daarbij in deze situatie: zorg ervoor dat je aan ouders een duidelijk betaalbewijs kunt geven van het uiteindelijke bedrag dat betaald is als er controle zou komen. 

Let hier ook in het bijzonder op als de ouders of andere betalers een ander bedrag betalen dan oorspronkelijk in de overeenkomst stond (bv. als je een alternatieve activiteit voorziet en hier minder kosten voor aanrekent of als de ouders uit solidariteit bv. 75% van de kostprijs betalen). Zorg ook dan voor een juist betaalbewijs.

Hoe loopt die uitdeling van fiscale attesten?

 -De federale overheidsdienst zorgt voor bezorging van al die attesten bij je lokale stad of gemeente en zij bezorgen die aan jou als organisatie.
- De stad of gemeente OF Vlaamse overheid erkennen jou als organisatie 
- Daarna vul jij als organisatie ook informatie in, daarin kan je dus in deze specifieke situatie het bedrag aanpassen voor de juiste mensen per kind, per periode, per activiteit.

Zoals je op de webiste van de FOD Financiën ziet, bestaat er bv. wel een max. dagprijs dus ook daarmee dien je wel rekening mee te houden: ouders zullen niet meer fiscale attesten krijgen dan ten belope van deze max. dagprijs x het aantal dagen dat de activiteit normaal gezien gepland was.
We weten dat dit wel wat papierwerk vraagt, maar denken dat deze maatregel wel kan zorgen voor een financiële steun voor veel mensen! Meer informatie over de fiscale attesten ook hier.

6. Zal de mutualiteit/het gezondheidsfonds de dagkost nog steeds terugbetalen als (een deel van) de kosten door de ouders betaald zijn?

We weten dat de verschillende mutualiteiten hier geen overschrijdende afspraken over gemaakt hebben, het kan dus een beetje afhangen van je mutualiteit. Wat we wel weten: de meeste mutualiteiten behouden hun tussenkomst als er een vorm van activiteit doorgaat (bv. in online vorm). 
Dit geldt ook als de deelnameprijs of kosten veranderd zijn. Zorg dus dat je als organisatie duidelijk aangeeft of je activiteit op een of andere manier is kunnen doorgaan. Neem uiteraard altijd alle veiligheidsmaatregelen in overweging, niet alle activiteiten kunnen op afstand doorgaan, neem zeker geen risico's. We kaarten deze kwestie zeker ook aan bij de financiële gevolgen van deze situatie voor het jeugdwerk, kinderen, jongeren en hun ouders.

7. Kunnen we best afgelaste initiatieven/evenementen uitstellen naar het najaar of eerder aflassen?

We raden het volgend aan: 

  • Keuze is aan uw organisatie zelf, maar hou er rekening mee dat een najaar altijd al erg vol zit met studiedagen/congressen/initiatieven. Dus vermijd het volproppen van het najaar 2020. Alle organisaties gaan nog aan het bekomen zijn van deze corona-crisis, vermijd te hoge werklast en werkdruk in het najaar. 
  • Als het initiatief niet van fundamenteel belang of grootorde is voor jouw organisatie, las het dan best af, en neem het op in je werkingsverslag van 2020 met de melding "geannuleerd wegens corona" 
  • Is het initiatief wel groot(s)/fundamenteel voor uw organisatie en zorgt het annuleren van dat initiatief/project voor het niet behalen van 1 of meerdere indicatoren van je beheersovereenkomst, meld het dan zeker nu al aan kiosk@vlaanderen.be en aan jouw dossierbehandelaar. 
  • Plan jij een groots initiatief het komend werkjaar met als doelgroep jeugdwerkers? Mail dat dan even naar lisa.dedeken@ambrassade.be, zodat we dit mee in de spotlight kunnen zetten en de dienstverlening van De Ambrassade op kunnen afstemmen.


Lopende activiteiten

1. Wat met onze internationale projecten, subsidie-aanvragen of lopende activiteiten?

Ook hier geldt ondertussen uiteraard een volledige annulering van alle activiteiten. Je kan contact opnemen met Jint via email met je vragen rond subsidies, activiteiten, aanvragen enz. 


Opvang

1. Mogen onze groepen op eigen initiatief of op vraag van scholen, ouders, ... opvang voorzien voor kinderen van binnen en buiten de eigen organisatie? 

Het is zo dat scholen en bedrijven die reeds voorzien in opvang die mogen verder zetten maar er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.
We raden jeugdwerkgroepen daarom sterk af om kinderen op te vangen in deze situatie.


Maatregelen en steunmaatregelen

1. Welke maatregelen zijn er op dit moment van toepassing om het corona-virus in te dijken? 

We verzamelden de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn om het corona-virus in te dijken in een artikel op onze website. Lees het artikel.

2. Welke steunmaatregelen heeft de overheid genomen om de gevolgen van de corona-maatregelen te verzachten? 

De overheid kwam ook al met een aantal steunmaatregelen op de proppen om de gevolgen van de corona-maatregelen te verzachten. Ook deze maatregelen lijstten we op in een artikel. 


Zomervakantie

1. Door het niet doorgaan van animatorencursussen in de paasvakantie zitten we met een animatorentekort in de zomer. Hoe pakken we dit aan? 

Alle info rond animatorencursussen in corona-tijden en het effect hiervan op de zomervakantie vind je in apart artikel rond kadervorming in tijden van corona. Lees het hier. 

2. Er wordt her en der geopperd om de zomervakantie te verkorten. Is dat besproken met de minister?

Nu er voorstellen boven komen over het licht inkorten van de zomervakantie of licht verlengen van deliberatie-periodes tot de eerste week van juli in het secundair en examenperiodes in het hoger onderwijs, zetten wij volop in op overleg hierover met de betrokken kabinetten. We gaan met hen in gesprek om de mogelijke impact hiervan op jeugdwerk te duiden en samen oplossingen te zoeken als deze verlengingen van het schooljaar zouden doorgaan.

3. Wat met de zomervakantie, zullen in het zog van festivals, internationale sportevenementen… ook jeugdkampen, jeugdvakanties, speelpleinwerkingen, enz. geannuleerd worden?

Hier en daar komt een bericht in deze aard al eens aan de oppervlakte, bv in de kranten wordt het woord jeugdkampen ook al eens uitgesproken als het gaat over annulaties naar de zomer etc. Hier zijn echter nog geen formele beslissingen over genomen dus ons baseren op wat we lezen of horen is voorbarig, blijf vooral nog even rustig en neem nu nog geen beslissingen voor de zomer, want:

 • De zomer ligt nog 3 maand van ons af. Er is op heden geen kader vanuit de overheid, het crisiscentrum... om uitspraken te gaan doen over de zomer.
 • Een jeugdactiviteit vergelijken met een evenement zoals de olympische spelen, EK voetbal, festival... is niet juist, ze zijn verschillend van aard. Jeugdkampen zijn niet zo groot in aantal deelnemers, er komen vooral kinderen en jongeren uit dezelfde regio samen en niet van over de hele wereld. Je kan ze niet zomaar over 1 kam scheren.
 • Momenteel worden al uitspraken gedaan over scholen die als eerste weer zullen mogen opstarten, horeca als laatste... We moeten vooral in de toekomst bekijken waar in deze volgorde het jeugdwerk kan plaatsnemen.
 • Vermijd verschillende snelheden. Als sommige organisaties of steden en gemeenten nu wel al annuleren en andere niet creëren we veel onduidelijkheid binnen de sector maar ook naar ouders, kinderen en jongeren, vrijwilligers...
De Ambrassade en Bataljong zorgen er – samen met de hele jeugdsector – voor dat dit vraagstuk op tijd bij de experten en politici op tafel ligt. En dat er een gezamenlijke beslissing volgt op het moment dat er beter zicht is op de evolutie van de epidemie en de mogelijke heropstart van bepaalde sectoren.

Gerelateerd artikel

Gerelateerd nieuws