[anysurfer.logo]

Jeugdwerktweedaagse

Jeugdwerktweedaagse

jeugdwerkbeleid   |  16 - 17 MEI 2019
jeugdwerktweedaagse
Trends, evoluties en ideeën met impact op jouw jeugdwerkorganisatie

Jaarlijks gaan de Commissie Jeugdwerk, beleidsmedewerkers, coördinatoren en geïnteresseerde jeugdwerkers op tweedaagse om te bouwen aan goed jeugdwerk, uitdagingen met elkaar te bediscussiëren, van elkaar te leren en te laten inspireren door externe sprekers.

Dit jaar werken we een programma uit waar over 2 dagen 14 sprekers hun visie op de toekomst kort zullen pitchen met trends en evoluties die impact zullen hebben op jouw jeugdwerkorganisatie. Het komende werkjaar (2019-2020) zal bijna iedereen terug bezig zijn met een nieuw beleidsplanningsproces want in december 2020 moet een nieuwe beleidsnota voor 2022-2025 ingediend worden. Daarom willen we jullie zo goed mogelijk inspireren en kiezen we voor een hele hoop sprekers die ongetwijfeld interessante invalshoeken zullen binnenbrengen.

Daarom 14 verschillende korte, inspirerende jeugdwerktalks. Na 15 min luisteren nemen we 20 minuten de tijd om met deze spreker in dialoog te gaan. Doorheen de dagen voorzien we ook de mogelijkheid om jouw vragen over de onderwerpen die aan bod kwamen achter te laten. Elke dag voorzien we ook twee open momenten waar je in gesprek met mede-deelnemers of de sprekers dieper kan ingaan op een onderwerp. We willen zoveel mogelijk perspectieven en meningen verzamelen over de verschillende onderwerpen om na deze tweedaagse over elk onderwerp een artikel te kunnen schrijven. Deze artikels verzamelen we later in een publicatie en is input voor jouw omgevingsanalyse die je zal maken voor je nieuwe beleidsnota.

Maar geen jeugdwerk zonder fun en ontspanning. Donderdagavond laten we de inhoud los en programmeren we een optreden, een avondmaal en zetten we de koer van De Ambrassade voor jullie on fire. Ook de nodige slaapplaatsen zijn voorzien. 

Wie verwachten we? 

Elke jeugdwerker is welkom. Maar in het bijzonder richten we ons op medewerkers en vrijwilligers van Vlaams erkende jeugdwerkvereniging die meewerken aan het beleidsnotaproces (voor de beleidsnota van 2022 - 2025) van zijn of haar organisatie. 

 • Leden van de Commissie Jeugdwerk
 • Coördinatoren van de meer dan 100 Vlaams erkende jeugdwerkverenigingen
 • Elke medewerker of vrijwilliger van een erkende jeugdwerkvereniging die betrokken is op het beleidsnotaproces van zijn of haar organisatie. 
 • Elke jeugdwerker die zich wil laten inspireren om de toekomst van zijn jeugdwerkvereniging vorm te geven. 

Programma

donderdag 16 mei

09u30: Onthaal
10u00: Inleiding 

10u15: Keynote

 • Jan Peumans (Voorzitter Vlaams Parlement en deelstaatsenator)
  Welke tendensen en evoluties zien we in het politieke landschap, de samenleving en de verhouding t.a.v. van het middenveld? Welke rol heeft het maatschappelijk middenveld en in het bijzonder jeugdwerk hierin te spelen? 

11u20: Jeugdwerktalk

 • Keuze 1: Naima Charkaoui (kinderrechtencommissaris ad interim)
  Kinderenrechten, dé kompas van het jeugdwerk?
 • Keuze 2: Nele Van Hoyweghen (VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling) 
  Wat maakt de transitie naar een duurzame samenleving in 2025 zo belangrijk en waarom moeten ook jeugdwerkorganisaties hier op inzetten? 

12u10: Open ruimte
Zet het gesprek met elkaar verder aan de open gesprekstafels. Ondertussen wordt er ook een broodjeslunch voorzien vanaf 12u30. 

13u30: Jeugdwerktalk

 • Keuze 1: Eveline Meylemans (Adviseur Vlaamse Jeugdraad)
  Waarom zouden jeugdwerkorganisaties in 2025 wakker moeten liggen van het welbevinden bij kinderen en jongeren? Wat maakt dat verbinding met jongeren in jeugdhulp waardevol is? 
 • Keuze 2: Sara Lampen (Betonne Jeugd) 
  Welke rol kunnen we met het jeugdwerk spelen voor jongeren in armoede? 

14u20: Jeugdwerktalk

 • Keuze 1: Jan Wallyn (Directeur Zinnema)
  Van toeleiding en inclusie naar echt mede-eigenaarschap realiseren?
 • Keuze 2: Lieven Miguel Kandolo (oprichter Kolamela, reporter bij Stampmedia) 
  Wat drijft jongeren tot engagement?

15u10: Open ruimte
Zet het gesprek met elkaar verder aan de open gesprekstafels

16u15: Uitleiding 

17u00: Optreden improvisatietheater Borrris (op De Ambrassade)
18u30: Avondmaal (op De Ambrassade)
Voor diegenen die deelnemen aan de Ramadan voorzien we later op de avond eten. 
20u00: Ambraskoer on fire
??u??: Mogelijkheid tot overnachting in Sleepwell hostel 

vrijdag 17 mei

09u30: Onthaal
10u00: Inleiding 

10u15: Keynote

11u20: Jeugdwerktalk

 • Keuze 1: Lieve Bradt (coördinator Jeugd Onderzoeks Platform)
  Heeft het jeugdwerk een rol te spelen in de ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren? 
 • Keuze 2: Katrin van den Troost (Coördinator Haven Incubator) 
  Jongeren, ondernemerschap en de rol van het jeugdwerk? 

12u10: Open ruimte
Zet het gesprek met elkaar verder aan de open gesprekstafels. Ondertussen wordt er ook een broodjeslunch voorzien vanaf 12u30.

13u30: Jeugdwerktalk

 • Keuze 1: Nadia Nsayi (beleidsmedewerker Broederlijk Delen)
  Interculturaliseren of dekoloniseren? 
 • Keuze 2: Eline Van Onacker (studiedienst bij Departement Werk en Sociale Economie - Vlaamse Overheid)
  Jeugdwerk werkt aan duurzame jobs waar leven, leren en werken samenkomen? 

14u20: Jeugdwerktalk

 • Keuze 1: Davide Capecchi (Research and Youth Policy Officer - Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth)
  The future of European Youth Policy and it's impact on Flemish Youth Work organisations?  
 • Keuze 2: Vanya Verschoore (coördinator Arbeid & Milieu) 
  Wie zijn de nieuwe samenzweerders die de duurzame transitie mee vorm geven? 

15u10: Open ruimte
Zet het gesprek met elkaar verder aan de open gesprekstafels

16u15: Uitleiding 
16u30: Einde 

De meeste sprekers zullen parallel aan bod komen, je kan ter plaatse zelf een keuze maken en hoeft dus op voorhand je keuze niet door te geven. 

Jeugdwerk2daagse programma donderdag
Jeugdwerk2daagse programma donderdagavond
Jeugdwerk2daagse programma vrijdag

De Sprekers

donderdag 16 mei

Jan Peumans kon het beleid van de Vlaamse Regering de afgelopen legislatuur vanop de eerste rij volgen. Al bijna 10 jaar is hij voorzitter van het Vlaams Parlement.

We vroegen hem welke tendensen hij ziet in het politieke landschap en de samenleving? Welke evoluties stelt hij vast in de verhouding van politieke partijen t.a.v. het maatschappelijk middenveld? Kortom: in welk speelveld zal jeugdwerk bewegen de komende jaren?

Naima Charkaoui

Naima Charkaoui studeerde politieke wetenschappen. Ze stond meer dan 10 jaar aan het hoofd van het Minderhedenforum.

Sinds 2005 werkt ze als beleidsadviseur bij het Kinderrechtencommissariaat, waar ze van 1 maart tot 30 juni kinderrechtencommissaris ad interim is.

Recent kwam haar boek ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ uit.

Tijdens de jeugdwerktweedaagse stelt ze de vraag of Kinderenrechten de kompas van het jeugdwerk is.

Nele Van Hoyweghen

Nele Van Hoyweghen is senior VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse Jeugddraad. De Vlaamse Jeugdraad mag elk jaar één jongere afvaardigen naar het VN High Level Political Forum on Sustainable Development, de VN-top rond duurzame ontwikkeling. Sinds eind 2017 is dat Nele haar taak. 

De afgelopen maanden beroerden de klimaatmarsen de media, het maatschappelijke en politieke debat. Het wordt zelfs dé inzet van de komende verkiezingen. Wat maakt die transitie naar een duurzame samenleving zo belangrijk? Waarom moeten jeugdwerkorganisaties daarop inzetten? En doen ze dat best door de stem van kinderen en jongeren te versterken, zelf het goede voorbeeld te geven of het debat mee aan te wakkeren?  

Eveline Meylemans

Eveline Meylemans is jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad. Ze studeerde sociale pedagogiek aan de universiteit Gent en deed stages bij Uit de Marge, Keki en het kinderrechtencommissariaat. Eveline is sterk maatschappelijk gedreven en brengt de stem van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren naar boven. Bovendien schrijft Eveline als columniste voor Sociaal.net.

Uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad in 2016 bleek dat 38% van de bevraagde jongeren zich slecht voelt, in die mate dat het hun functioneren belemmert. Twee derde van de bevraagde jongeren geeft aan dat ze vrienden hebben die hen begrijpen. Maar hoe is het nu gesteld met het welbevinden van de Vlaamse jongeren? 

De vraag die Eveline zich zal stellen: wat kan jeugdwerk daarin betekenen? Wat maakt verbinding tussen jeugdwerk en jongeren in jeugdhulp zo waardevol? 

Sarah Lampen

Sara Lampen is ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Ze is welzijnswerker bij Betonne Jeugd, een organisatie waar jongeren in armoede een stem krijgen en ze ten strijde trekken tegen armoede. Ze versterken jongeren, laten ze terug geloven in hun eigen kunnen en geven hun signalen door aan beleidsmakers.

Sara bespreekt met ons welke rol het jeugdwerk kan spelen voor jongeren in armoede.

Jan Wallyn

Het parcours van Jan Wallyn is rijk en gevarieerd: artistiek directeur bij On The Roof vzw, nominee voor het zakelijke EU Programma Culture Backstage en wereldwijde artistieke ervaring als choreograaf en producer in onder meer Noorwegen, Zuid-Afrika, Senegal, UK en de VS. Sinds juni 2018 is Jan algemeen directeur bij Amateurkunstenhuis Zinnema in Brussel.

De omslag die Jan realiseerde bij Zinnema is indrukwekkend. Hij keerde de werking binnenstebuiten en heeft een eigen kijk op participatie en mede-eigenaarschap van kunstenaars en makers in de Brusselse context. We menen uit zijn verhaal en ervaring veel te kunnen leren over participatie, werken in en met een stedelijke context, superdiversiteit, enz.  

Lieven Miguel

Lieven Miguel Kandolo is een 25-jarige bezige bij. Hij is sinds 2014 oprichter en voorzitter van Kolamela, socio-culturele vereniging door en voor jongeren die als bedoeling heeft om jongeren te ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling. Hij is ernaast o.a. reporter bij StampMedia, secretaris bij AYO en bestuurslid bij Hand in Hand tegen Racisme vzw. 

Lieven brengt zijn toekomst-talk over wat jongeren drijft tot engagement. En hoe het jeugdwerk daar op kan inspelen. 

vrijdag 17 mei
Lode-Vermeersch-Lise-Szeker

Lise Szekér is onderzoeker bij HIVA-KULeuven bij de onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie. Voor CSI Flanders onderzoekt zij de impact van veranderende uitdagingen voor middenveldorganisaties op het personeel - en vrijwilligersmanagement. 

Lode Vermeersch is doctor in de pedagogische wetenschappen en heeft een diploma culturele studies. Hij is sinds 2007 als onderzoeksexpert verbonden aan het HIVA-KULeuven. Centraal in zijn onderzoekswerk staan deze thema's: levenslang en levensbreed leren, sociaal-cultureel werk, kunst- en cultuureducatie en geletterdheid.

Lise en Lode werkte mee aan het laatste onderzoek van CSI Flanders over de staat van het middenveld. Ze brengen een korte versie van hun studiedag hierover op 6 mei: het middenveld vandaag: nieuwe tijden, nieuwe agenda? En stellen de vraag hoe we met het jeugdwerk vorm geven aan de uitdagingen van het Vlaamse middenveld.

Lieve Bradt

Prof. Dr. Lieve Bradt is verbonden aan de vakgroep Sociaal werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent, maar is ook de coördinator van het Jeugd Onderzoeks Platform. Ze vormde mee het redactieteam van de 4e JOP-monitor en werkte mee aan verschillende hoofdstukken hierin, waaronder ook de hoofdstukken die de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren in cijfers en letters weergeven.

In haar toekomst-talk stelt Lieve zich de vraag of het jeugdwerk een rol te spelen heeft in de ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren.


Katrin Van den Troost is coördinatrice van Haven Incubator. De jongeren coöperatie van de jeugdsector. Haven Incubator is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen we voor een platform en netwerk waarbinnen jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te groeien. Zo kunnen ze hun eigen project uitbouwen en de juiste competenties aanleren. 

In haar toekomst-talk stelt Katrin zich de vraag hoe ondernemerschap en eigenaarschap het jeugdwerk mee vorm gaan geven in de toekomst. 

Nadia Nsayi

Nadia Nsayi behaalde in 2008 het masterdiploma Vergelijkende en Internationale politiek aan de KU Leuven. Zij is sinds 2010 beleidsmedewerker Congo bij de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen en de ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen. Nadia schreef een thesis over de rol van België en de Europese Unie in de hervorming van leger en politie in de Democratische Republiek Congo. 

Ze richt zich tot Belgische en Europese beleidsmakers om Congo op de politieke agenda te plaatsen en het beleid te beïnvloeden. Ze informeert journalisten en ze sensibiliseert de publieke opinie via lezingen en debatten. 

Centrale vraag van haar toekomst-talk: interculturaliseren of dekoloniseren? 

Eline Van Onacker werkte tussen 2009 en 2018 als onderzoeker aan de Universteit Antwerpen, waar ze als historica onderzoek deed naar ongelijkheid en herverderling. Sinds 2018 is ze aan de slag bij de studiedienst van het Departement Werk & Sociale Economie waar ze verschillende thema’s opvolgt, zoals arbeidsmarktkrapte, activering en sociale economie.

Eline werkt mee aan de transitie visie 2050 van de Vlaamse Overheid en zal in haar toekomst talk de vraag stellen of ook Jeugdwerk werkt aan duurzame jobs waar leven, leren en werken samenkomen? 


Davide Cappechi

Davide Cappechi is een beleidsmaker en onderzoeker voor de Raad van Europa. Hij coördineert het gezamenlijk programma van de EU-Raad van Europa op het gebied van onderzoek en beleid in niet-formeel leren en jeugd(werk). In het verleden was hij ook directeur bij ERIYCA (European Youth Information and Counselling Agency). Maar in een verder verleden was hij ook een scoutsleider in Italië.

 Davide zal ons een blik geven op de toekomst van het Europees Jeugd(werk)beleid en dit vertalen naar het nationaal niveau (The future of European Youth Policy and it's impact on Flemish Youth Work organisations?). Zijn talk zal in het Engels gegeven worden. 

Vanya Verschoore

Vanya Verschoore is een creatief en verbindend denker die graag de handen uit de mouwen steekt om zijn dromen om te zetten in concrete realisaties. Passie, visie en lef zijn de drijfveren voor zijn werk. Vanuit de ervaring die hij opdeed als oprichter en projectontwikkelaar van onder andere een coöperatieve stadsboerderij en een cohousingproject in Kortrijk gelooft hij sterk in de kracht van participatie en de kracht van georganiseerde burgers. 

Centrale vraag van zijn toekomst-talk: Wie zijn de nieuwe samenzweerders die de duurzame transitie mee vorm geven? 
Timmy          Boutsen
Timmy Boutsen
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning