[anysurfer.logo]

Aanspreekpunt Integriteit: stand van zaken

Aanspreekpunt Integriteit: stand van zaken

Jeugdwerk   |  14 DECEMBER 2018

De afgelopen maanden zaten we niet stil rond heel het Aanspreekpunt Integriteitsverhaal in de jeugdsector:

 • De opleiding tot Aanspreekpunt Integriteit (API) werd op punt gezet met dank aan Pimento en Tumult vzw
 • Een knappe syllabus van 63 pagina’s kreeg vorm
 • De eerste 26 jeugdwerkers kregen een opleiding 'API in het jeugdwerk'
Naast de verschillende vragen over de opleidingen wie er API mag zijn in je organisatie en welke rapportage er moet doorgegeven worden, kregen we bij De Ambrassade sinds september vijf cases waar we ondersteuning boden. Alle antwoorden kan je nog steeds terug vinden via de Q&A op onze website. Ook voor de ondersteuning in de vijf cases maakten we ruim de tijd vrij om te luisteren, advies te geven en te helpen om correct door te verwijzen. 

Voor het laatste deel van het jaar toch nog enkel zaken in de aandacht:

API

Benoem je API in je organisatie

Deze persoon hoeft nog geen opleiding gevolgd hebben. Stel de persoon aan. Schrijf hem/haar in voor een API-opleiding. Agendeer op een RVB om dit te bekrachtigen.

Schrijf een eerste integriteits- en reactiebeleid uit

Zoals door het Departement CJSM is aangegeven op het infomoment van september 2018 schrijf je de huidige stand van zaken uit wat je doet rond integriteit en welke stappen je zet als er een melding komt. Iedereen staat op een ander punt in zijn/haar eigen integriteitsbeleidsontwikkeling. Dat integriteitsbeleid is ook iets dat constant in ontwikkeling is, vandaar dat we daar ook geen standaardsjabloon voor hebben gemaakt. Kapstokken hiervoor komen aan bod in de API-opleiding en vinden jullie terug in de brochure ‘Aan de slag met GEWELD’ en in het raamwerk seksualiteit en beleid in het jeugdwerk. Geef ook aan welke stappen je plant om het komende half jaar je huidige beleid onder de loep te nemen en te evalueren om zo te evolueren. In je voortgangsrapport van maart geef je aan wie je API is én dat je een integriteitsbeleid uitschreef. Je hoeft dit niet naar het departement CJSM te mailen. Men kan dit wel opvragen ter controle.

Wat kan je daarbij helpen: 

 • In februari komt er een gratis te downloaden tool ‘ Aan de slag met integriteitsbeleid’ van Pimento ter beschikking. 
 • Op Fourage van 2019 staat een workshop geprogrammeerd om je hier in onder te dompelen.
Je zou dus kunnen aangeven dat je API een opleiding volgt in de loop van het voorjaar 2019. Dat deze persoon aan de hand van de tool ‘ Aan de slag met integriteitsbeleid’ een intern participatief traject loopt met gebruikers en leden gedurende maart –april 2019. En dat aan de hand daarvan een nieuwe versie van het interne integriteitsbeleid zal worden goedgekeurd door jullie Raad van Bestuur in mei/juni 2019.

Wat volgt er nog?

Extra intervisie API: Na de eerste API opleiding kwam een sterke vraag tot intervisie voor de zomer. Daarom plannen we een extra intervisie moment in de periode april/mei 2019.

Het aanspreekpunt Integriteit moet een gekend begrip worden bij kinderen en jongeren. De Ambrassade zal samen met het jeugdwerk een voorstellingsfilmpje ontwikkelen dat kan gebruikt worden naar leden en gebruikers van jullie diensten. We proberen dit klaar te hebben tegen de paasvakantie van 2019. Daarnaast zullen we ook via WAT WAT op kinder- en jongerenmaat inzetten op communicatie over API’s in het jeugdwerk.

En beleidsmatig?

Ook beleidsmatig hebben we niet stilgezeten. We namen het API dossier mee naar onze politieke overleggen in de periode oktober/november 2018. Dit resulteerde in een vraag of opmerking van zou goed als elke fractie bij de bespreking van de beleidsbrief van minister Gatz op 22 november 2018. Daarin gaf hij aan tegen het einde van het jaar alle vragen en vaagheden te beantwoorden. En dat de minister bereid is te bekijken indien er toch een nood zou zijn aan meer middelen. De deur staat dus op een kier. Het verslag van die bespreking is vandaag nog niet beschikbaar. Heb je nog vragen over het API gegeven aarzel dan niet om Hans te contacteren. Neem zeker eerst een kijkje op het Q&A artikel hiernaast.   

Hans          Cools
Hans Cools
 • Beleidsmedewerker jeugd en jeugdinformatie