[anysurfer.logo]

Aan de slag met geweld

Aan de slag met geweld

Integriteit

In het rapport 'Aan de slag met geweld' vind je concrete doe- en leestips om als jeugdbegeleider, als organisatie of als vormingswerker aan de slag te gaan met het thema geweld. Dit rapport is het eindresultaat van het traject ‘Geweld in de georganiseerde vrije tijd’, dat De Ambrassade aflegde in samenwerking met verschillende partners uit de jeugd- en sportsector. 

In dit interactieve rapport:

  • Krijg je zicht op welke geweldsituaties er zoal plaatsvinden in jeugdwerk en sport.
  • Lees je hoe andere jeugdbegeleiders ermee omgaan.
  • Vind je een aantal bouwstenen voor een goed organisatiebeleid over geweld.
  • Krijg je tips om je eigen vormingen over geweld wat bij te schaven.
  • Vind je een overzicht van het bestaande vormingsaanbod. 

Bestanden