[anysurfer.logo]

4.5 miljoen extra voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

4.5 miljoen extra voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Jeugdwerk   |  4 MEI 2020

De Vlaamse Regering trekt 4,5 miljoen euro uit om kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties beter te ondersteunen en te begeleiden tijdens en na de Coronacrisis. Het actieplan kwam tot stand samen met experten, de jeugdsector en jeugdwelzijnssector. 

Met de invoering, opvolging en naleving van de maatregelen tijdens de coronacrisis wordt het elke dag meer duidelijk dat sommige groepen in de samenleving extra worden getroffen. Een grote groep kinderen en jongeren bevindt zich momenteel in een bijzonder moeilijke situatie. Het gaat over kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, met beperkte ruimte, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie en/of kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen.

“We zijn blij met deze extra investering voor kinderen en jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien"

De Ambrassade zat mee aan de onderhandelingstafel. Frederique Loones: "We zijn blij met deze extra investering voor kinderen en jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien en waarbij de noden uiteenlopend en groot zijn. De 6 hefbomen versterken organisaties om hun fantastische initiatieven verder uit te bouwen en bieden perspectief om ook andere noden te beantwoorden."

Dit plan van de Vlaamse Regering biedt zes concrete hefbomen waarvoor de regering extra middelen uittrekt om deze kinderen en jongeren meer perspectief te geven tijdens en na deze crisis.

 1. Lokaal aanbieden van pakketten (1mio EUR)

Er wordt onder coördinatie van de Huizen van het Kind in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pakketten verdeeld voor kwetsbare kinderen en jongeren. De pakketten bevatten ontspannings- informatie- en digitaal materiaal op maat van de kinderen en jongeren.

2. Heropstart jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen (200.000 EUR)

Het vast aanbod van jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen is door de coronacrisis gestopt. Deze wordt nu herstart, opgeschaald en versterkt. Concreet gaat er steun naar 4 geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties die hierin actief zijn.

3. Tijdelijke ondersteuning specifieke problemen (275.000 EUR)

Door de maatregelen moeten kinderen en jongeren thuis blijven. Sommigen bevinden zich in moeilijke situaties en hebben nood aan hulp. De anonieme chatlijn van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: Nupraatikerover.be wordt met deze maatregel versterkt. Daarnaast wordt een 40-tal geregistreerde lokale initiatieven voor huiswerkbegeleiding versterkt. Ze werken activerend.

4. E-inclusie (150.000 EUR)

Nu kinderen en jongeren vooral online leren en ontspannen is er meer dan ooit nood aan begeleiding. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt een gerichte impuls en moet daarmee de samenwerking tussen de verschillende e-inclusie-initiatieven stimuleren, goede praktijken verzamelen en digitale vaardigheden versterken.

5. Steun landelijk en bovenlokaal jeugdwerk (750.000 EUR)

De jeugdwerkorganisaties, specifiek gericht zijn op het begeleiden van jongeren in moeilijke omstandigheden, hebben zich tijdens deze crisis snel aangepast en extra ingezet om deze groep te blijven bereiken. Deze organisaties worden versterkt om deze opdracht nog beter in te vullen.

6. Specifieke projectoproep (2,1 mio EUR)

Met deze brede projectoproep wil de Vlaamse Regering bottom-up initiatieven versterken. Organisaties actief binnen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn die zich inzetten voor kwetsbare jongeren en kinderen kunnen één project per organisatie indienen. Het gaat om kort lopende projecten (afronding uiterlijk 2020). Per dossier kan er maximaal 100.000 EUR worden aangevraagd.