[anysurfer.logo]

Jeugdwerk en corona: taskforces

Jeugdwerk en corona: taskforces

Jeugdwerk   |  17 APRIL 2020

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn we met de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade en het jeugdwerk in een hoge versnelling geschoten. Er is op heel regelmatige basis contact met het departement Cultuur, Jeugd & Media, Minister Dalle, kabinet jeugd, steunpunten en belangenbehartigers van cultuur, media, onderwijs en welzijn. Dat uit zich in het detecteren van noden en informeren van jongeren en jeugdwerkorganisaties, maar ook in het beïnvloeden van beleid.

Ondanks het feit dat het allemaal heel hard en snel gaat, willen we de komende weken, maanden (en zelfs jaren) het overzicht niet verliezen. Deze coronasituatie zal heel wat gevolgen hebben, op korte en lange termijn, zowel voor kinderen en jongeren, als voor jeugdorganisaties en de vorm van jeugdwerk die we realiseren samen. Daarom lanceerde de Vlaamse Jeugdraad in samenwerking met De Ambrassade een aantal visuals en boodschappen die we tot bij beleidsmakers, experten en het brede publiek brengen. Daarnaast bundelen we de krachten in drie taskforces, rond drie grote uitdagingen voor het jeugdwerk de komende maanden.

Foto: Bazart - zomer 2019 (c) Jente Boone

Taskforce: De zomer

We willen alles op alles zetten om de jeugdwerkzomer optimaal te kunnen realiseren: voor de kinderen en jongeren zelf, voor hun ouders, voor de organisaties, voor de jeugdverblijven, voor de lokale besturen. Jeugdwerkkampen, jeugdactiviteiten, jeugdvakanties, cultuureducatieve activiteiten en speelpleinen in de zomer laten doorgaan is fundamenteler dan enkel “we willen zo graag op kamp dit jaar”.

Het jeugdwerk in de zomer

  • 8000 kampen
  • 44.000 kinderen en 23.000 jonge vrijwilligers per dag op een speelplein
  • 500 jeugdhuizen
  • honderden cultuureducatieve activiteiten met jongeren
  • 1 miljoen kinderen en jongeren betrokken op jeugdkampen en jeugdactiviteiten.
Laat het duidelijk zijn: dit gaat niet over de kers op de taart of enkel het plezier van kinderen en jongeren. Dit gaat over vele kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten voor wie het jeugdwerk vaak de enige veilige thuishaven is, de enige plek waar ze ademruimte vinden. Dit gaat over het psychisch welzijn van kinderen en jongeren na de lockdown, het voortbestaan van vele jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijven, de capaciteit van lokale besturen om noodopvang te moeten voorzien, het recht van kinderen en jongeren om te spelen, …

Daarom vragen we om het jeugdwerk niet gelijk te stellen met recreatief aanbod en het belang van kinderen en jongeren centraal te zetten. Jeugdwerk kan een heel waardevolle partner zijn in het welbevinden van jongeren, zeker voor de meest kwetsbaren. Daarom willen we er met vele partners alles aan doen om een zo optimaal mogelijke zomer te realiseren met ruimte voor de 2,6 miljoen kinderen en jongeren.

Taskforce 2: Financiële impact

We merken vanwege het annuleren van alle activiteiten sinds 13 maart een grote financiële impact bij alle jeugdwerkorganisaties. De financiële problemen voor jeugdorganisaties zullen des te groter zijn als de zomer (en het najaar) in het gedrang komt. Dan zal de impact voor de hele sector gelden en zullen sommige organisaties zelfs vrezen voor hun voortbestaan. De mogelijke gevolgen en de ernst van deze situatie mag absoluut niet onderschat worden.

Taskforce 3: Inhoudelijke en werkingsuitdagingen met betrekking tot kinderen en jongeren zelf

Voor organisaties die eerstelijns werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten stellen zich momenteel en de komende maanden zeer grote uitdagingen: hoe bereiken we onze gasten nog? Welke nieuwe methodieken moeten we uitwerken om voldoende nabijheid te kunnen realiseren? Hoe is het gesteld met onze jongeren? Enerzijds omdat zij hun eerstelijnswerk niet kunnen uitvoeren, anderzijds omdat de doelgroep met veel grotere problemen geconfronteerd wordt.

Meer weten?

Ga naar VlaamseJeugdraad.be/corona