[anysurfer.logo]

Projectsubsidies

Projectsubsidies

Ik zoek geld - Corona en jeugdwerk
Jongen met lege broekzakken

Jeugdwerkorganisaties kunnen altijd meer middelen gebruiken. We proberen voor jullie een overzicht te maken van een aantal interessante mogelijkheden om wat extra centen binnen te halen. Sommige subsidiemogelijkheden komen jaarlijks terug, anderen zijn éénmalig. Van onderstaand lijstje doen we jaarlijks één update in de zomervakantie. Je kan je ook abonneren op de nieuwsbrieven van de subsidiërende instanties, waar we naar doorverwijzen.

Er zijn ook een aantal eenmalige projectoproepen. Houd daarvoor zeker de facebookpagina van De Ambrassade in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Jaarlijkse subsidieoproep: Toerisme voor Allen

WAT?

Toerisme Vlaanderen draagt jaarlijks bij aan de financiering van infrastructuurkosten bij erkende jeugdverblijven. Concreet gaat het over een tegemoetkoming van maximaal 40% van de kosten in het kader van brandveiligheidswerken, moderniseringswerken of om de kindvriendelijkheid van het verblijf te verbeteren.

VOOR WIE?

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of C met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen.

AANVRAAGPROCEDURE?
Je projectvoorstel indienen kan online nog tot 22 februari 2021.

Investeringssubsidies: grote jeugd- en cultuurinfrastructuren (FoCI)

WAT?

De middelen uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) kunnen gebruikt worden om grote jeugd- en cultuurinfrastructuren te (ver)bouwen, uit te breiden of aan te kopen. De tegemoetkoming uit het fonds bedraagt maximaal 60% van de bouw- of aankoopkosten. 

VOOR WIE?

Met ‘grote infrastructuur’ doelt men op instellingen die het lokale belang overstijgen. Dus werkingen binnen het cultuur- of jeugdbeleid die zich richten op de hele Vlaamse gemeenschap (of zelfs ruimer). Jeugdverblijven, jeugdhuizen, infrastructuur van culturele verenigingen, jeugdwerk en jeugdverenigingen komen dus allemaal in aanmerking.

Er zijn ook enkele specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, bv. een rechtspersoonlijkheid hebben, eigenaar zijn of een beschikkingsmacht houden gedurende minstens 20 jaar, de functionele ruimten moeten integraal toegankelijk zijn, e.a. de volledige lijst vind je onder art. 3 van het besluit.

AANVRAAGPROCEDURE?

Een aanvraag indienen kan enkel online via KIOSK tot 15 mei 2021.


Investeringssubsidies: sectorale prioriteiten (FoCI)

WAT?

De ministers van cultuur en jeugd bieden eveneens investeringssubsidies aan die zich focussen op drie sectorale prioriteiten. Voor de periode 2017-2021 zijn deze:

 • 1) het automatiseren van theatertrekken
 • 2) de toegankelijkheid van culturele infrastructuur
 • 3) het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur.
De tegemoetkoming uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) bedraagt maximaal 60% van de bouw- of aankoopkosten.

VOOR WIE?

Alle organisaties, actief in de jeugd- of cultuursector, die over eigen infrastructuur beschikken, komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen.

Er zijn ook enkele specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, bv. een rechtspersoonlijkheid hebben, eigenaar zijn of een beschikkingsmacht houden gedurende minstens 20 jaar, de functionele ruimten moeten integraal toegankelijk zijn, e.a. de volledige lijst vind je onder art. 6 van het besluit.

AANVRAAGPROCEDURE?

Een aanvraag indienen kan enkel online via KIOSK en dit t.e.m. 1 april 2021. 


Projectoproep: culturele spelers samenbrengen uit de Vlaamse en Franstalige gemeenschap

WAT?

Om culturele samenwerkingen tussen organisaties of kunstenaars uit Vlaanderen en Wallonië te bevorderen, stellen beide gemeenschappen een gezamenlijke projectoproep voor. Je kan tot €20.000 aanvragen waarbij het bedrag maximaal 60% van de totaal begrote kosten bedraagt. Minstens één partner uit de Vlaamse en één uit de Franstalige gemeenschap nemen hier dus aan deel. Het project moet plaatsvinden tussen augustus 2021 en juli 2022.

VOOR WIE?

Artiesten en/of culturele organisaties die professioneel actief zijn in de brede culturele sector, gevestigd in het Vlaams, Waals of Brussels hoofdstedelijk gewest.

AANVRAAGPROCEDURE?

De aanvraag kan je online indienen via de website van cultuurculture.be.


Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

WAT?

Het Europees parlement reikt jaarlijks de Karel de Grote-prijzen uit voor jongeren die een creatief project voorstellen waarbij ze de Europese identiteit extra in de verf zetten. Het gaat dan over projecten met een sterke Europese dimensie die een voorbeeldrol opnemen dat jongeren aanspreekt. De nadruk ligt op het samenleven in Europa en de bevordering van wederzijds begrip binnen en buiten de grenzen van Europa.

VOOR WIE?

Jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud die werken aan een project, maar nog een extra financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken. De drie winnende projecten worden gekozen en krijgen in winnaarsvolgorde: €7.500, €5.000 of €2.500.

AANVRAAGPROCEDURE?
Je projectvoorstel indienen kan online nog tot 22 februari 2021.

Projectoproep ‘PC Solidarity’ van Digitalforyouth.be

WAT?

De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat niet alle kinderen en jongeren een computer bij de hand hebben. Ook het verschil in digitale vaardigheden kwam naar boven. Daarom dat vzw Digitalforyouth.be hier een oproep doet om projecten te ondersteunen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle toegang tot een computer en het internet alsook het leren gebruiken en omgaan met digitale technologieën. En dit met als specifieke doelgroep: kinderen en jongeren (tussen 6 en 25 jaar) die zich bevinden in kwetsbare of kansarme milieus. 

VOOR WIE?

Organisaties met een sociaal doel (jeugdorganisaties bijvoorbeeld).

AANVRAAGPROCEDURE?

Je kan je aanvraag indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting en dit t.e.m. 1 maart 2021.  


Boost ondersteunt het ontwikkelen van talenten bij jongeren

WAT?

Boost biedt programma’s op lange termijn aan voor kwetsbare of kansarme jongeren. Daarbij focussen ze zich op het ontwikkelen van hun talenten en het bouwen aan een toekomst. Concreet helpt Boost de jongeren om een diploma te behalen en een eerste job te vinden op de arbeidsmarkt. Dit via individuele begeleiding, talentcoaches, taalstages of culturele activiteiten, enz. Kortom, de jongeren gedurende 6 jaar bijstaan op persoonlijk en professioneel vlak.

VOOR WIE?

Elk jaar selecteert Boost 15 jongeren per stad die

 • Naar school gaan in Antwerpen, Brussel, Gent, Oostende, Bergen, La Louvière, Luik of Verviers
 • In het 3de jaar secundair onderwijs zitten (aso, kso of tso), die niet zijn blijven zitten en die goede schoolresultaten behalen
 • Opgroeien in een sociaal-economisch kwetsbare omgeving
 • Willen verder studeren en een diploma willen behalen aan het hoger onderwijs
 • Zin hebben om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen
 • Gemotiveerd zijn om zich te engageren voor een programma van minimum 6 jaar Indien je getalenteerde jongeren kent die beantwoorden aan het profiel, aarzel dan niet deze oproep met hen te delen.

AANVRAAGPROCEDURE?

Je kan het kandidaatsdossier invullen tot ten laatste 15 maart 2021. Meer info vind je op de website van Boost.


Projectoproep ‘Connecting Brussels’ tegen eenzaamheid tijdens de coronacrisis

WAT?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel lanceert deze projectoproep om het gevoel van eenzaamheid en isolement bij de Brusselaars tegen te gaan. Ze ondersteunen daarvoor initiatieven die verbondenheid, solidariteit en dialoog stimuleren. 

VOOR WIE?

Zowel individuen als verenigingen die van Brussel een warme en solidaire stad willen maken door projecten uit te rollen die inzetten op het bestrijden van eenzaamheid, kunnen een aanvraag indienen. Een initiatief kan maximaal €5.000 financiële ondersteuning krijgen via deze subsidie. 

AANVRAAGPROCEDURE?

Deze projectoproep is gericht op de specifieke noden tijdens de COVID-19-crisis. De projectoproep geldt voor projecten die in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021 plaatsvinden. Een aanvraag moet worden ingediend 4 weken voor de start van het initiatief. Een aanvraag indienen, doe je door een aanvraagformulier in te vullen en door te sturen naar samenleven.diversiteit@vgc.be


WWF Youth Awards 2021: projectoproep ter bescherming van het klimaat en de biodiversiteit

WAT?

WWF schrijft jaarlijks een wedstrijd uit voor projecten die worden voorgesteld door jongeren tussen 16 en 25 jaar. Wat kan je winnen? Een vergoeding van 500€, één jaar professionele coaching, toegang tot vorming op maat en de steun van WWF-België om je project uit te voeren. Dit jaar zijn de thema’s: duurzame voeding, natuur in België en klimaat.

VOOR WIE?

De projecten zijn dus ideeën met impact die één tot max. 6 jongeren graag zouden verwezenlijken, maar nog niet goed weten hoe hieraan te beginnen en/of de financiële steun missen.

AANVRAAGPROCEDURE?

Vul het aanvraagformulier in op ten laatste 31 maart 2021.


Projectoproep ‘Buurten op den buiten’ van de KBS en de Vlaamse Landmaatschappij 

WAT?

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen buurtbewoners.  

VOOR WIE?

Lokale organisaties of verenigingen die een activiteit ontwikkelen samen met bewoners en waarbij de activiteit niet beperkt blijft tot de leden van de vereniging. Initiatieven kunnen op een financiële steun van max. €5.000 rekenen. Alle selectiecriteria vind je in dit document.

AANVRAAGPROCEDURE?

Organisaties dienen online hun kandidaatsdossier in te dienen via de website www.kbs-frb.be en dit ten laatste op 4 maart 2021.  


Socrowd

Socrowd lanceert een coronafonds van 1 miljoen euro. Heb jij het als organisatie financieel moeilijk tijdens deze crisis? Leen dan nu renteloos een bedrag van 15.000 tot 150.000 euro. Betrek je crowd, verzamel via hen een derde van het bedrag en Socrowd doet de inleg maal drie. Meer info op socrowd.be:


Hieronder vind je informatie over de algemene projectsubsidies


projectsubsidies

Youth In Action, Go Strange en Bel’J

Jint stimuleert en ondersteunt internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. 

 • Youth In Action: JINT vzw is het Nationaal Agentschap voor het Youth in Action luik van het Erasmus+ programma in Vlaanderen. JINT zorgt voor de dagelijkse uitvoering van dit subsidieprogramma van de Europese Commissie. Agentschapsmedewerkers informeren jongeren en medewerkers van jeugdorganisaties. Ze ondersteunen initiatiefnemers via vorming en ervaringsuitwisseling, en begeleiden hen bij het indienen van een subsidieaanvraag.
 • Go Strange: Onder deze noemer wijst JINT individuele jongeren de weg naar het buitenland. Ze vinden via Go Strange een waaier aan internationale uitwisselingsmogelijkheden, waaronder vrijwilligerswerk, studeren, stage lopen en buitenlandse kampen.
 • Bel’J: Dit programma stimuleert uitwisseling over de taalgrens en dus met de andere Gemeenschappen in België. Als Bel’J Agentschap informeert JINT jongeren en jeugdwerkorganisaties over de mogelijkheden van het programma en ondersteunt JINT indieners bij het aanvragen van subsidies en het uitwerken van kwaliteitsvolle projecten.

De Belgische kinderrechtenprijs

De Kinderrechtenprijs is een initiatief van Plan International België, de Délégué général aux droits de l'enfant en het Kinderrechtencommissariaat. Deze prijs werd in 2017 in het leven geroepen om de toewijding en betrokkenheid van organisaties en initiatieven die kinderrechten respecteren en verdedigen, te belonen. De prijs wordt elk jaar toegekend aan Belgische initiatieven– afwisselend in Wallonië/Brussel en in Vlaanderen/Brussel.


De prijs is bedoeld om structuren, verenigingen en personen die zich inzetten voor kinderrechten te belonen en om kinderen bewust te maken van hun eigen rechten. Ook wil het initiatief er de aandacht op vestigen dat Belgische kinderen in staat zijn om te identificeren wie in onze samenleving hun rechten respecteert en vecht voor hun rechten.

Het initiatief is ontstaan uit de vaststelling dat er weinig wordt gezegd over kinderrechten, en als dat toch eens gebeurt, dit op negatieve wijze gebeurt: vanuit de schending van kinderrechten. Dit evenement doet net het tegenovergestelde. De jongerenjury zet mensen en initiatieven in de bloemetjes die zich op een buitengewone manier inzetten voor kinderrechten. En dit alles door middel van echte jongerenparticipatie.

Voor meer info over de selectieprocedure check de website van het Kinderrechtencommissariaat.

Het Europees Sociaal fonds (ESF)


Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds focust op mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleiding bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven of organisaties krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.

Wil je vernieuwende projecten opzetten om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan? Er zijn op elk moment heel wat openstaande oproepen.
Of schijf je in op hun nieuwsbrief om up to date te blijven

Koning Boudewijnstichting (KBS)

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden. Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

Er zijn op elk moment heel wat verschillende oproepen
Je kan je ook inschrijven op één van hun nieuwsbrieven

Cera

Cera groepeert vandaag de aandelen van de vroegere vennoten van CERA Bank en van nieuw toegetreden vennoten en herbront de ‘oude’ coöperatieve waarden.

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van hun coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. De werking is gebaseerd op vier pijlers.
 • Regionale projectwerking
 • Projectontwikkeling
 • Dienstverlening
 • Informatie en sensibilisering
Check of jouw projectidee past binnen de domeinen waar Cera in investeert en of het voldoet aan de criteria.
Er is een deadline in september, in januari en in april.