[anysurfer.logo]

Verslag congres #jeugdwerkwerkt thema vrijwilligers

Verslag congres #jeugdwerkwerkt thema vrijwilligers

Kracht van Vrijwilligers - #Jeugdwerkwerkt

Vrijwilligers krijgen niet zo vaak applaus. Nochtans zijn vrijwilligers de hoeksteen van het jeugdwerk, zo bleek (nogmaals) in de themasessie van de voormiddag. We onderzochten hoe dat ze zou kunnen blijven. Seppe De Meyer, vrijwilliger bij KSA, vertelde vanuit zijn persoonlijke ervaring over waardering van vrijwilligerswerk. Katrien Schaubroeck (Universiteit Antwerpen) had het over de ethiek van deze gewone helden.

Themasessie vrijwilligers

Sessie:  Welke meerwaarde heeft vrijwilligerswerk later?

Congres: welke meerwaarde heeft vrijwilligerswerk later?

Deze sessie werd gegeven door:

  • VDAB
  • Studio Brussel
  • Thomas More
  • KSA
  • Pieto!nk
Deze sessie was echte cafépraat over hoe jeugdwerk je sterker maakt in je job later. Kim Copejans vertelde over haar ervaring binnen de mobiele speelpleinwerking Pieto!nk. Roos Van Acker (Studio Brussel en Thomas More), vertelde over haar scoutsverleden. Fons Leroy (VDAB) heeft jarenlang in de Chiro gezeten. Seppe vertelden over zijn ervaringen bij KSA. Maar hoe kun je bepalen welke competenties je hebt verworven? Hoe kun je dit hard maken bij een mogelijke werkgever?

Sessie: Professionals versus vrijwilligers

Deze sessie werd gegeven door:

Dit was een panel gesprek over scherpe stellingen. Check zeker de resultaten van de mentimeter en het verslag van de sessie. Waar houdt vrijwilligerswerk op en begint de job van de beroepskracht? Elke organisatie heeft daar een eigen aanpak in. Als praktijkvoorbeeld kan je de visietekst van VDS over animatoren op het speelplein nalezen. Organisaties kunnen veel van elkaar leren. Het belangrijkste is dat zij zichzelf telkens opnieuw in vraag durven stellen. 

Sessie: Here you go. JES vrijwilligers als eigenaar

Sessie congres: here you go: JES

Deze sessie werd gegeven door:

  • JES Brussel
Vrijwilligers van JES vertellen wat de impact is van vrijwilligerswerk op het leven, waaruit ze hun motivatie halen en wat hun drijfveren zijn. Ze streven allen naar een betere buurt . Bekijk wat de competentiegerichte aanpak van JES inhoudt.

Sessie: Content met competenties

Deze sessie werd gegeven door:

Bij ComPas werken ze met een competentieprofiel in samenwerking met jeugdverenigingen, scholen en VDAB. KRAS Jeugdwerk heeft een eigen manier van erkennen van competenties van hun enthousiaste vrijwilligers

Lees ook hoe het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dit aanpakt in samenwerking met VDAB. Erkennen van competenties zou dé manier zijn om vrijwilligers te waarderen. Belangrijk is dat jongeren ook begeleid worden in het herkennen van hun competenties.