[anysurfer.logo]

Problemen naar aanleiding van de varkenspest

Problemen naar aanleiding van de varkenspest

Varkenspest
varkentjes

De voorbije maanden hebben we heel wat gecommuniceerd omtrent de varkenspest. Het jeugdwerk heeft ook af en toe knopen moeten doorhakken zoals bv. met betrekking tot het herlokaliseren van groepen in de buurt van de varkenspest en dat levert op dit moment voor sommige groepen problemen op. 


Wat is het probleem? 

Het jeugdwerk heeft in januari/februari 2019 aan zijn/haar groepen die op kamp gingen in de provincie Luxemburg en die in op de kaart aangeduide zones maar ook degene die in een straal van 10 à 15km buiten deze zones vielen geadviseerd of opgelegd om hun kamp te herlokaliseren. 

Omdat sommige zones (zone vigilance en de extra buffer van het jeugdwerk van 10 tot 15km) geen effectieve restricties opgelegd kregen, zijn de eigenaars van terreinen en/of gebouwen die in deze zones vielen en een annulatie hebben gekregen niet blij en vragen zij (al dan niet via hun advocaat) om te betalen. 

Hoe lossen we dit op?

Eerst en vooral: betaal niet zomaar het gevraagde bedrag. 

Wat kan je dan wel doen:

1. Ga in gesprek met de eigenaar als je voelt dat dat wel kan.
Haal volgende argumenten aan waarom er werd gekozen voor herlokalisatie: 

  • De varkenspest kon zich uitbreiden met een gemiddelde van 2 à 4 km per maand, dit risico was te groot 6 maand voor de zomervakantie en dus kozen de koepels voor zekerheid om kampen te kunnen laten doorgaan tijdens de zomer. 
  • Ook minister Collin en Gouverneur Schmitz drongen in een brief (te vinden bij dit artikel) aan op solidariteit en toonden begrip voor de keuze van het jeugdwerk om de extra buffer in te zetten i.f.v. continuïteit van de kampen in 2019 
  • Had je een contract waarin termijnen werden afgesproken voor annulatie. Heb je die termijnen gerespecteerd, haal dit ook zeker aan als het zo is.

2. Schakel hulp in via de koepel en/of scwitch

Wij bieden hulp aan via juridische ondersteuning van Scwitch. Ga daarvoor eerst aankloppen bij jouw koepel zij kunnen alles bij Scwitch gemakkelijk opstarten. 

In eerste instantie zal er gekeken worden naar je individuele dossier en op basis daarvan zal dan een officieel schrijven worden opgemaakt richting de eigenaar van het terrein of gebouw.

OOh jee! Het escaleert, we krijgen brieven van advocaten, krijgen zelfs een dagvaarding.

Schakel hulp in via de koepel en/of scwitch

Ga aankloppen bij je koepel, zij kunnen in eerste instantie al een melding en vraag stellen bij Scwitch maar we gaan het ook samen in een breder geheel bekijken. 

Wat is het dossier, wat is er al gebeurd, hoe gaan we hier best mee aan de slag, zijn er al gelijkaardige dossiers lopende. 

We willen zelf stappen ondernemen om onze waarborg of huur terug te krijgen

1. Contacteer de eigenaar 
Gebruik daarbij dezelfde argumentatie als hierboven bij punt 1.
Het kan helpen om dit officieel te maken in een brief die je al dan niet via een advocaat, juridische dienst laat opmaken maar hou er rekening mee dat dit geld kan kosten. 
Ook een aangetekend schrijven kan wel al wat officiëler overkomen dan een gewone brief. 

2. Wil je de eigenaar dagvaarden

Wacht dit nog even af want een dagvaarding kost geld. Als je een eigenaar dagvaardt om je reeds betaalde geld terug te vorderen en je verliest deze zaak dan zou het wel eens kunnen dat je veel meer geld kwijt bent dan je oorspronkelijk kwijt zou zijn geweest. Wil je dit toch doen, ga dan ook zeker in gesprek met je koepel.