[anysurfer.logo]

Speelveld mentaal welzijn

Speelveld mentaal welzijn

Mentaal welzijn
Afbeelding speelveld mentaal welzijn ih jeugdwerk

Mentaal welzijn is een thema dat de afgelopen jaren hoog op de agenda is komen te staan. Ook zo bij De Ambrassade en het jeugdwerk. Dat het mentale welzijn voor kinderen en jongeren onder druk staat en dat mentale problemen ook steeds zichtbaarder worden op plekken waar kinderen en jongeren zich bevinden, zoals het jeugdwerk, is een open deur intrappen. Wat kan het jeugdwerk hieraan doen? Hoe gaan we hiermee aan de slag en is dit wel de taak van het jeugdwerk?

We schreven een visietekst over mentaal welzijn en bepaalden verschillende transitiepaden om ermee aan de slag te gaan. Een daarvan: een kader mentaal welzijn voor het jeugdwerk uitwerken. Dat heeft verschillende doelstellingen: 

  • het jeugdwerk houvast en taal bieden om zelf een beleid over mentaal welbevinden vorm te geven, passend bij de eigen organisatie;
  • de rol en verantwoordelijkheid van het jeugdwerk bepalen over mentaal welzijn van kinderen en jongeren;
  • bruggen bouwen naar andere sectoren (en welzijn in het bijzonder);
  • voorbeelden, concrete tools en ondersteuningsmogelijkheden aanreiken.

Jeugdwerk neemt al heel veel initiatieven ter harte om het mentale welzijn van kinderen en jongeren te versterken. Elke stap die gezet wordt betekent gigantisch veel voor kinderen en jongeren. We moeten dat ook blijven monitoren. Maar wat als we nu eens de kracht van jeugdwerk écht inzetten en samenwerken aan een toekomst waar mentaal welzijn voor ieder kind en iedere jongere een gegeven is? Dit Speelveld moet je daarbij helpen. Het is een kader dat je kunt gebruiken en dat gelinkt is aan het integriteitsbeleid van je organisatie.

Het ‘Speelveld mentaal welzijn’ is geen rigide instrument dat je van a tot z moet volgen, maar eerder een ‘speelveld van mogelijkheden’ (vandaar de naam) om de denkoefening binnen jouw jeugdwerkorganisatie te starten. Het ‘Speelveld mentaal welzijn’ is generalistisch opgesteld en richt zich tot alle jeugdwerkorganisaties, of ze nu werken met vrijwilligers of professionals. Dat alles is gelinkt aan het integriteitsbeleid op organisatieniveau, want ook hierin werk je aan een beleid voor bevordering (kwaliteit) en preventie. Het is aan jou om dit Speelveld te vertalen naar de eigen organisatie.  

Wat vind je hier terug?

  • Speelveld mentaal welzijn: In dit document vind je theorie rond mentaal welzijn (wat is het) en creëren we een gemeenschappelijke taal. We bepalen wat het ‘speelveld’ is, wat de rol en de verantwoordelijkheid van de jeugdwerker zijn, en reiken tools aan en bieden ondersteuning om ermee aan de slag te gaan.
  • Aan de slag met het speelveld: Een stappenplan om een mentaal welzijnsbeleid uit te bouwen binnen jouw organisatie.
  • Afbeelding speelveld mentaal welzijn die je in het groot kan afprinten.
  • Invulfiches om tot een mentaal welzijnsbeleid te komen binnen jouw organisatie.
  • Methodieken en tools om met mentaal welzijn aan de slag te gaan binnen je organisatie.

Dit speelveld werd ontwikkeld in samenwerking met het jeugdwerk, waaronder FOS Open Scouting, Scouts & Gidsen Vlaanderen, JOETZ en Arktos. Waardevolle input kregen we onder andere van het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling en Agentschap Opgroeien.