[anysurfer.logo]

Impactevaluatie Generatiedoel werk

Impactevaluatie Generatiedoel werk

Jongeren en werk

De Ambrassade zette 7 jaar lang in op het thema werk. Tijd om de balans op te maken en te kijken naar de impact die we al dan niet hebben kunnen realiseren. Onder begeleiding van ACE Europe maakten we werk van een impactevaluatie rapport en goten we de resultaten in een mooi digitaal product.

In dit impactrapport lees je:

 • een bondig overzicht welke projecten, trajecten en samenwerkingen we realiseerden.
 • hoe we te werk zijn gegaan om tot dit rapport te komen.
 • een uitgewerkte veranderingstheorie of Theory of Change (TOC)
 • Vier evaluatievragen én de antwoorden
  • Deden we goed wat we hebben vooropgesteld binnen onze controlesfeer?
  • Wat heeft het werk van De Ambrassade binnen de invloedssfeer van het generatiedoel in beweging gezet?
  • Hoe is verandering tot stand gekomen? 
  • Is er duurzame verandering gecreëerd?
 • Quotes van mensen die in die jaren met ons samenwerkten.

Generatiedoelen?

Sinds 2022 kiezen we ervoor om dit thema te lossen en in te zetten op 3 andere generatiedoelen: 

1. Ruimte: meer ruimte voor kinderen en jongeren.
2. Recht op vrije tijd: meer vrije tijdskansen voor meer kinderen en jongeren.
3. Mentaal welzijn: de kracht van jeugdwerk inzetten zodat kinderen en jongeren zich goed voelen en positief kunnen ontwikkelen.

Lees alles over onze Generatiedoelen op ambrassade.be/generatiedoelen

Impactgericht werken

Met De Ambrassade zetten we in op impactgericht werken. Medewerkers worden getraind om hierrond aan de slag te gaan. Benieuwd wat onze acties zijn rond impactgericht werken? Lees onze beleidsnota op pg 78.