[anysurfer.logo]

Indexering structurele middelen jeugdwerkorganisaties

Indexering structurele middelen jeugdwerkorganisaties

Jeugdwerk   |  21 DECEMBER 2018

Goed nieuws! Op donderdag 20 december 2018 keurde het Vlaams parlement de begroting van 2019 goed. Daarin staat opgenomen dat “vanaf 2019 de middelen voor de werkingssubsidies in uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid systematisch worden geïndexeerd voor de looncomponent. Het loonpercentage is vastgesteld op 50% van de structurele middelen.”

Dat wil zeggen dat de minister tegemoet komt aan de vraag van de jeugdwerksector naar een jaarlijkse indexering van onze middelen. Elke organisatie mag vanaf 2019 rekenen op een structurele indexering van 50% van de middelen.

Ook vorig jaar kregen we goed nieuws. Toen zorgde minister Gatz ervoor dat de jeugdwerkorganisaties 6.11% meer werkingsmiddelen kregen. Deze verhoging kwam er toen naar aanleiding van onze gezamenlijke actie #Jeugdwerkwerkt waarin we een verhoging van het budget vroegen. De indexering is een fijn kerstcadeau dat er komt dankzij het gezamenlijk en herhaaldelijk formuleren van vraag van de Vlaamse Jeugdraad naar meer middelen voor de jeugdwerksector.