[anysurfer.logo]

De jeugdsector krijgt voor het eerst in lange tijd weer een indexering

De jeugdsector krijgt voor het eerst in lange tijd weer een indexering

Jeugdwerk   |  21 FEBRUARI 2019

Een week geleden kregen alle structureel gesubsidieerde organisaties in het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid een mail waarin hun geïndexeerd subsidiebedrag voor 2019 stond. Dit was de start van de praktische uitvoering van de indexering die we eind december konden aankondigen.

We kregen wel al heel wat praktische vragen over de berekening van het bedrag binnen. Vandaar dat we dit nog eens op rijtje zetten voor jullie: Aan het einde van het jaar, bij het opstellen van de begroting voor het jaar nadien, kijkt de Vlaamse Regering naar de voorspelling van het Planbureau over wanneer de spilindex in het volgend jaar zal overschreden worden en wanneer de lonen dus automatisch met 2% stijgen.

Je kan dit zelf opvolgen via de website van het Planbureau en de website van Sociare. Rekening houdend met een gemiddelde looncomponent van 50% binnen de kosten van de organisaties in het decreet VJKR, berekent de Vlaamse Regering het totale bedrag dat nodig is voor de indexering van het komende jaar. Voor 2019 was dit totale bedrag € 306.000. Dat bedrag wordt dan pro rata (afhankelijk van de grootte van de enveloppesubsidie) verdeeld over alle verenigingen die structureel worden gesubsidieerd in het decreet VJKR.

Je mag in je bijgestelde begroting van 2019 dus uitgaan van dat nieuwe subsidiebedrag inclusief indexering. Dit zal niet meer teruggevorderd worden aan het einde van het jaar.