[anysurfer.logo]

Het lokalenonderzoek: de resultaten

Het lokalenonderzoek: de resultaten

Jeugdwerk   |  19 JANUARI 2023

In april 2022 gaven 928 groepen van Chiro, KSA, KLJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en FOS Open Scouting hun mening over de staat van hun lokalen in het lokalenonderzoek. Een mooi resultaat waarmee we echt aan de slag kunnen.

De resultaten zijn binnen en bevestigen jammer genoeg wat we aan den lijve ondervinden. De infrastructuur van jeugdverenigingen verbetert niet en gaat er zelfs op achteruit.

De resultaten

Over de verschillende jeugdbewegingen zien we al enkele pijnpunten bovenkomen. We zien geen verschil tussen de jeugdbewegingen onderling en de provincies. Deze zaken komen overal even sterk terug. 

  • De ruimte die beschikbaar is voor zowel leden als materiaal is vaak niet voldoende. 
  • Er is weinig tot geen isolatie aanwezig in gebouwen en die zijn in een zodanige slechte staat waardoor er een hoog energieverbruik is en gebouwen moeilijk op te warmen zijn. 
  • De veiligheid zowel op vlak van hygiëne (keuken en sanitair) als op vlak van infrastructuur (instortingsgevaar, brandgevaar) baart zorgen. 
  • De relatie met de gemeente, de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden speelt een grote rol. 

Wat nu?

Nu we deze resultaten hebben, gaan we hier natuurlijk ook graag mee aan de slag om jeugdwerk zo goed mogelijk verder te helpen. We plannen verschillende acties om de noodzaak van degelijke jeugdinfrastructuur aan te kaarten en dit op de politieke agenda te krijgen. De vijf jeugdwerkorganisaties en de Ambrassade:

  • gaven een eerste inkijk in de resultaten door aan verschillende jeugddiensten in Vlaanderen; 
  • gaan in onderhandeling met Vlaamse politici;
  • bezorgen een advies over de toestand van lokale jeugdinfrastructuur aan de Vlaamse Jeugdraad zodat zij mee kunnen pleiten voor betere jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel; 
  • De beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur van De Ambrassade organiseert een inspiratiedag voor het jeugdwerk, verschillende ambtenaren van steden en gemeenten en andere belanghebbenden. Deze deelnemers krijgen de uitgebreide resultaten te zien en zullen in gesprek gaan met verschillende experts rond de meest prangende thema’s uit het onderzoek.