[anysurfer.logo]

Ondersteuning Beleidsplanning - fase 5 + extra vorming

Ondersteuning Beleidsplanning - fase 5 + extra vorming

jeugdwerkondersteuning   |  16 APRIL 2024 | 09:30-16:30

Fase 5:Van veranderingstheorie naar doelstellingenkader 

Ook al ben je nog volop bezig met het uitvoeren van je huidige beleidsnota, toch moet je je alweer voorbereiden op een nieuwe beleidsperiode. Wij helpen je alvast met je nieuwe beleidsplanningsperiode 2026-2030 zodat je vóór 1 januari 2025 een sterke en kwaliteitsvolle beleidsnota kan indienen. 

We organiseren van oktober 2023 tot en met september 2024 zes vormingsdagen die telkens één fase of meerdere onderdelen van een fase behandelen. Op deze vormingsdagen geven we goede voorbeelden, maken we samen oefeningen, wisselen we met elkaar uit of laten we experts aan het woord. Meer info over ons het volledige aanbod (poster, nieuwsbrief, vormingen, uitwisselingsplatform, lijst met freelancers, extra methodieken en toolbox) kan je hier vinden. 

Deze 4e vorming gaat over:

 • het opmaken van een veranderingstheorie
 • het omzetten van de veranderingstheorie naar een doelstellingskader

In je lange lijst van uitdagingen en beleidsopties moet je keuzes maken. Maar hoe zet je deze uitdagingen en opties om in werkbare, realistische en duidelijke doelstellingen?
In de voormiddag neemt Sara De Potter je mee in de veranderingstheorie. Dit is een methodiek helpt je te vertrekken vanuit impact om zo te komen tot concrete acties en doelstellingen. 
In de namiddag leren we hoe we doelstellingen kunnen formuleren die concreet zijn, goed op te volgen zijn, realistisch zijn en inspireren. We bekijken hoe we de juiste acties kunnen formuleren en welke indicatoren je hier zal bijplaatsen. 

Na deze vorming ben je helemaal klaar om in te pen te kruipen en je beleidsnota nu echt te gaan uitschrijven.  

Programma

Het concrete programma wordt binnenkort bekend gemaakt. 

 • 09u30: Onthaal met koffie en thee 
 • 09u45: veranderingstheorie centraal - meer info volgt 
 • 12u30: vegetarische broodjeslunch 
 • 13u30: naar een sterk doelstellingenkader, acties en indicatoren - meer info volgt  
 • 16u30: einde  

Andere momenten binnen dit ondersteuningstraject

Senne          Misplon
Senne Misplon
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning