[anysurfer.logo]

Ondersteuning Beleidsplanning - fase 1

Ondersteuning Beleidsplanning - fase 1

jeugdwerkondersteuning   |  24 OKTOBER 2023 | 09:30-16:30

FASE 1: OPSTART van je beleidsplanningsproces - volzet

Ook al ben je nog volop bezig met het uitvoeren van je huidige beleidsnota, toch moet je je alweer voorbereiden op een nieuwe beleidsperiode. Wij helpen je alvast met je nieuwe beleidsplanningsperiode 2026-2030 zodat je vóór 1 januari 2025 een sterke en kwaliteitsvolle beleidsnota kan indienen. 

We organiseren van oktober 2023 tot en met september 2024 zes vormingsdagen die telkens één fase of meerdere onderdelen van een fase behandelen. Op deze vormingsdagen geven we goede voorbeelden, maken we samen oefeningen, wisselen we met elkaar uit of laten we experts aan het woord. Meer info over ons het volledige aanbod (poster, nieuwsbrief, vormingen, uitwisselingsplatform, lijst met freelancers, extra methodieken en toolbox) kan je hier vinden.

Deze 1e vorming gaat over: 

 • FASE 1 opstart van je beleidsplanningsproces 
 • FASE 2 missie & visie 

Programma 

 • 9u: Onthaal met koffie en thee 
 • 9u30: In het eerste deel van de voormiddag focussen we op de volgende vragen:  
   • Wat is een beleidsnota en waarom schrijf je dit? 
   • Welke fases doorloop je? Hoe maak je een jaarplanning op voor je hele proces? 
   • Wat is het aanbod van De Ambrassade? 
   • Nadien komt iemand van het departement Cultuur, Jeugd en Media langs om uit te leggen wat er precies verwacht wordt van een beleidsnota.  
 • 11u: pauze 
 • 11u15: Tijdens het tweede deel van de voormiddag staan we stil bij het democratisch proces en maken we samen oefeningen op:  
   • Je stakeholders plotten 
   • Je stuurgroep samenstellen  
   • Je eigen planning maken.  
 • 12u30: Vegetarische broodjeslunch 
 • 13u30: In het eerste deel van de namiddag staan we stil bij planning & proces en gaan we samen aan de slag met: 
   • Hoe zorg je voor een sterk draagvlak?  
   • Hoe bevorder je de participatie? 
   • Hoe stel je een haalbare en werkbare planning op? 
   • Daarna gaan we actief aan de slag met de missie & visie van je organisatie. Misschien is het schrijven van een nieuwe beleidsnota wel het ideale moment om deze te versterken of herwerken? 
 • 15u: pauze 
 • 15u15: We eindigen de dag met enkele jeugdwerkorganisaties die hun ervaring delen over het opstarten van een democratisch proces of het herwerken van een missie en visie. Er is hierbij ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De namen worden weldra bekend gemaakt. 
 • 16u30: einde 

Andere momenten binnen dit ondersteuningstraject

Senne          Misplon
Senne Misplon
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning