[anysurfer.logo]

Inspiratiedag #Jeugdwerkwerkt

Inspiratiedag #Jeugdwerkwerkt

jeugdwerkbeleid   |  20 MEI 2021 | 09:30-16:30

10 talks voor de toekomst van het jeugdwerk

#Jeugdwerkwerkt, ook in tijden van crisis, dat bewijzen we al een jaar lang. 

Op deze inspiratiedag leggen we met de hulp van 10 sprekers enkele nieuwe vraagstukken voor aan jeugdwerkers en de jeugdwerksector. In tijden van crisis zie je soms dingen die je anders niet zo waren opgevallen. We bewezen al dat we met jeugdwerk creatieve oplossingen kunnen uitwerken waarmee we met de impact van de coronacrisis kunnen omgaan. We blikken hierop terug, maar kijken vooral vooruit naar de kansen die we in de toekomst zullen verder zetten. Op deze manier geven we, online, samen nieuwe voeding aan onze ‘agenda voor de toekomst’ van het jeugdwerk. 

We bieden ook de mogelijkheid om met elkaar te netwerken, (nieuwe) samenwerkingen aan te gaan of vernieuwingen uit je onlangs ingediende beleidsnota aan elkaar bekend te maken. 

 Meteen zorgt deze dag ook voor nieuwe inspiratie voor onze sector waar we op zullen verder bouwen tijdens onze denkdag met de leden van de commissie jeugdwerk. Het doel is om onze visie op jeugdwerk, onze gedeelde missie en onze maatschappelijke positie verder te versterken.  

Programma

Doelgroep

  • Deze dag staat open voor alle jeugdwerkers, beleidsmakers, onderzoekers of andere professionals die met kinderen en jongeren werken en betrokken zijn op het landelijke of bovenlokale jeugdwerk in Vlaanderen. 
  • Neem jij of je organisatie ook deel aan de commissie jeugdwerk, bekijk dan ook het programma van de denkdag. Beide dagen vervangen onze jaarlijkse jeugdwerktweedaagse.  

Overzicht jeugdwerktalks

Jeugdwerktalks 1 (11u20)

Alistair Hunter (Youthlink Scotland) -
How can we make Digital Youth Work Better? 

Alistair Hunter is a Senior Development Officer for Youthlink Scotland (which you could compare with De Ambrassade) representing more than 100 youth organisation members across Scotland. He started his professional journey in one of Scotland’s toughest communities as a Youth Worker and has developed through senior management roles in the Not-For-Profit, Education, Local Government and Social Enterprise sectors.

At YouthLink Scotland he is working on making digital Youth Work better. When the COVID-19 lockdown began, the level of interest in digital youth work suddenly shot through the roof. That’s why Youthlink Scotland created: digitalyouthwork.scot. In the meanwhile, Alistair gave several workshops about Digital Youthwork: We can jump from Zoom to Teams and back via Discord without batting an eyelid. We know the lingo. We know the platforms but do we know what it is that makes digital youth work tick(tok)?

With this background on digital Youth Work in Scotland, we asked him: how can we make digital Youth Work better?  


Liselotte Vanheukelom (JES) -
Hoe kan het jeugdwerk ook na de coronacrisis mee werken om systeemfouten op verschillende levensdomeinen van jongeren aan te pakken? 

Liselotte Vanheukelom is aan de slag als directeur van JES Brussel en is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid van JES in Brussel, Gent en Antwerpen. Met een verleden bij JES Brussel, Circus zonder Handen en Jint vzw kunnen we stellen dat ze een jeugdwerker in hart en nieren is.

JES ondersteunt stedelijke leiders. Dit zijn jongeren die iets willen terugdoen voor de buurt of gemeenschap waar ze zijn opgegroeid. Via coaching en ondersteuning zetten ze de jongeren in hun eigen kracht en leren ze hen in dialoog te treden met andere stedelijke actoren.

De coronacrisis legde verschillende systeemfouten met een duidelijke link naar het leven van jongeren op verschillende levensdomeinen extra bloot. Bij JES beseffen ze heel erg dat deze fouten na de crisis niet zo maar opgelost zullen zijn. Hoe kan het jeugdwerk ook na de coronacrisis mee werken om deze systeemfouten op verschillende levensdomeinen aan te pakken? 


Inez Germeys (psycholoog en hoogleraar contextuele psychiatrie KULeuven) -
Wat kan het jeugdwerk betekenen om het sociaal weefsel van kinderen en jongeren te versterken?

Inez Germeys is psycholoog en hoogleraar contextuele psychiatrie aan KULeuven. Ze leidde het laatste SIGMA-onderzoek (2019) waarbij 1.913 jongeren bevraagd werden en waaruit toen al bleek dat een groot aantal Vlaamse tieners psychische klachten heeft. Toen was er nog geen sprake van de coronacrisis.
De impact van derde lockdown, maanden afstandsonderwijs en niet kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten is ongezien. Kinderen en jongeren hebben het vandaag de dag heel moeilijk met de huidige realiteit en dat heeft impact op het mentaal welzijn. Over wat de gevolgen op korte of lange termijn zijn, zijn nog maar weinig woorden besteed.

We stellen professor Germeys de vraag wat de korte en lange termijngevolgen (kunnen) zijn van de coronacrisis op het psychisch welzijn van de jeugd van tegenwoordig. Wat kan het jeugdwerk dan betekenen om het sociaal weefsel van kinderen en jongeren te versterken?

Inez verscheen over dit onderwerp al regelmatig in de media. Je vind o.a. deze artikels van haar terug: VRT & Radio 1 (2/12/20)De Morgen (16/01/21) - VRT (22/02/21). 


Guy Redig (Professor Jeugd(werk)beleid VUB) -
Visies op jeugd(werk)beleid

Guy Redig doceert, onderzoekt, publiceert over en begeleidt sociale, culturele en jeugd(werk)thema’s en overheidsbeleid. Hij werkt als docent en zelfstandig consulent. In het verleden werkte hij als opvoeder bij geplaatste jongeren en kinderen met ernstige beperkingen, jeugdconsulent voor de Stad Mechelen, was afgevaardigd-beheerder van de VVJ (nu Bataljong), was (adjunct-) kabinetchef voor Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux (2004-2009) en werkte als professor jeugd(werk)beleid aan de VUB... en nog zoveel meer.

Vanuit deze ervaring schreef hij al zijn kennis, maar vooral ook zijn visie op jeugd(werk)beleid neer in een lijvig boek: De Kracht, niet de klacht. Visies op jeugd, jeugdbeleid en jeugdwerk (uitgeverij Garant - najaar 2020).

Wij vroegen hem om ons de belangrijkste punten voor de toekomst van het jeugdwerk in Vlaanderen voor te leggen. 


Jeugdwerktalks 2 (13u30)

Alenka Le Compte (Mediawijs) -
Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren digitaal mee zijn?

Alenka Le Compte werkt voor Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid. Ze is het aanspreekpunt voor digitale inclusie. Mensen samenbrengen, informatie en expertise delen en ter beschikking stellen staan centraal in haar functie.

 “Alle kinderen en jongeren zijn digital natives en kunnen volwaardig participeren aan de digitale samenleving" Sinds de lockdowns kan deze veronderstelling niet langer vol vertrouwen geuit worden. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat niet alle kinderen en jongeren digitaal mee zijn. We stelden Alenka de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren digitaal mee zijn? Mediawijs neemt ons mee in een verhaal over digitale uitsluiting en digitale inclusie.  


Liesl Keymolen (Rode Kruis Vlaanderen) - Welke inzichten brachten het werken met crisisvrijwilligers voor toekomstig vrijwilligersbeleid?

Liesl Keymolen werkt voor Rode Kruis Vlaanderen. Tijdens de eerste lockdown in april 2020 riep het Rode Kruis de ‘crisisvrijwilliger’ in het leven. Op korte termijn slaagden ze er in om deze crisisvrijwilligers sterk te wapenen om te gaan vrijwilligen in o.a. rusthuizen en andere zorginstellingen. Liesl zette het systeem achter de crisisvrijwilligers mee op poten en voorzag de nodige ondersteuning. Het project liep in april 2021 ten einde.


Tegen de achtergrond van dit experimenteel vrijwilligers verhaal stelden we haar volgende vragen: wat leerde Rode Kruis Vlaanderen over werken met crisisvrijwilligers? Wat nemen ze zelf mee naar de toekomst? En welke inzichten kunnen ze hierover meegeven aan jeugdwerkorganisaties die met vrijwilligers werken? 


Geert Boutsen (UCLL) & Timmy Boutsen (De Ambrassade) -
Waarom is het zichtbaar maken van de impact van jeugdwerk zo belangrijk?

Geert Boutsen, opgeleid als sociaal-cultureel werker, is al 15 jaar praktijklector en onderzoeker aan de UCLL Hogeschool in Leuven. In het verleden werkte hij voor de VVJ (nu Bataljong) en de jeugddienst van Maasmechelen.

Timmy Boutsen, opgeleid als sociaal pedagoog, is al 7 jaar medewerker jeugdwerkondersteuning bij De Ambrassade. In het verleden werkte hij ook voor Arktos en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

In september 2020 startten ze samen een onderzoeksproject op over de impact van het jeugdwerk dat nog zal lopen tot september 2022. Met als achtergrond de eerste resultaten van hun literatuuronderzoek, een verkenning van bestaande instrumenten om impact in kaart te brengen en gesprekken met verschillende jeugdwerkorganisaties stelden we hun de vraag: Waarom is het zichtbaar maken van de impact van jeugdwerk zo belangrijk? 


Jeugdwerktalks 3 (14u20)

Panelgesprek Digitaal Jeugdwerk - Hoe ziet digitaal jeugdwerk er uit na deze coronacrisis? 

Al voor de coronacrisis dachten we vaak na, zowel in Vlaanderen als in Europa, over wat digitaal jeugdwerk nu eigenlijk is? Is het een middel, of is het onderwerp van de activiteit? En waar verschilt het van ‘gewoon’ jeugdwerk, of moeten we dat dan analoog jeugdwerk noemen? Tijdens de coronacrisis werden we uitgedaagd om een versnelling hoger te schakelen en moesten we bij momenten wel echt ‘digitaal jeugdwerk’ organiseren of we zouden het contact met onze doelgroep helemaal verliezen en geen activiteiten meer kunnen aanbieden. Deze experimenten brachten nieuwe inzichten. We leggen deze inzichten voor aan een panel experten en gaan in de dialoog rond de centrale vraag: Hoe ziet digitaal jeugdwerk er uit na deze coronacrisis?


De namen van het panel experten maken we binnenkort hier bekend. 


Ikrame Kastit (Uit De Marge) -
De uitdagingen van het jeugdwelzijnswerk: Wat na corona?

Ikrame Kastit is coördinator bij Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Ze focust daarbij op de rechten van kinderen en jongeren en zet hun stem centraal. Ze heeft expertise rond onder meer thema’s als maatschappelijke kwetsbaarheid en kruispuntdenken, racisme en discriminatie, armoede en meisjeswerk. Op basis daarvan zet ze als coördinator in op o.a. beleidswerk en belangenbehartiging van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Het was al heel snel duidelijk dat zij extra zwaar getroffen worden door de verschillende lockdown- & coronamaatregelen. Ze deden daarom ook een grootschalig onderzoek bij deze kinderen en jongeren en trokken hiermee aan de alarmbel. Ze volgen de situatie op de voet en ondersteunen jeugd(welzijns)werk in tijden van corona. Maar de hulpvraag vanuit kinderen en jongeren in kwetsbare situaties stijgt zo snel om eraan tegemoet te kunnen komen. Experts geven bovendien aan dat het ergste nog moet komen.

Wij stelden de vraag aan uit de marge: Wat zijn de uitdagingen die op het jeugdwerk afkomen bij het werken met kinderen en jongeren een maatschappelijk kwetsbare situatie? 


Kris Custers (Stampmedia) -
Welke rol heeft een jeugdwerker of het jeugdwerk te spelen in de overvloed aan fake news?

Kris Custers is opgeleid als journalist en werkte 7 jaar voor de regionale media. Ondertussen werkt hij ook al 7 jaar voor Stampmedia als redactiebegeleider.*

Vorig jaar stak hij samen met Uit De Marge een vorming in elkaar over Complottheorieën en Fake News die hij al meerdere malen gaf aan jeugdwerkers, sociaal werkers, leerkrachten … . In Knack verscheen er ook een artikel over. Met deze expertise op zak stellen we hem de vraag: Welke rol heeft een jeugdwerker of het jeugdwerk te spelen in de overvloed aan fake news?

Bekijk ook deze tutorials over Fake News en Complottheorieën, de toolkit van Mediawijs of het materiaal van de vorming over complottheorieën. Meer info over de vorming kan je krijgen bij www.stampmedia.be/scholen