[anysurfer.logo]

Onderzoeksproject: Impact van jeugdwerk

Onderzoeksproject: Impact van jeugdwerk

#Jeugdwerkwerkt

Waarom het zichtbaar maken van de impact van jeugdwerk zo belangrijk is

Op het congres ‘#Jeugdwerkwerkt, een agenda voor de toekomst van jeugdwerk’ in 2018 werd er nieuwe taal gegeven aan de waarde van jeugdwerk. Want jeugdwerk marcheert, rendeert en heeft effect op het leven van kinderen en jongeren. Deze eerste stap in een voortdurende ontwikkeling van wat jeugdwerk is, zorgde ervoor dat jeugdwerkers krachtiger kunnen vertellen wat jeugdwerk nu net zo sterk maakt. Er werd taal gegeven aan de kernwaarden die jeugdwerk uniek maken en het DNA van de jeugdwerker kreeg vorm. Voorts werd een gedeelde missie geformuleerd vertrekkend vanuit een sterke rechtenbenadering: jeugdwerk is een recht voor allé kinderen en jongeren

Om dit recht te realiseren moet het jeugdwerk ervoor zorgen dat beleidsmakers véél meer investeren in kinderen, jongeren en hun organisaties en er méér jeugdwerk kan zijn, in al zijn variëteit. Dit doel kan pas bereikt worden als het jeugdwerk zijn geloofwaardigheid kan verstevigen en het kan genieten van een brede (h)erkenning in de samenleving. Wil het jeugdwerk op deze manier zijn positie versterkt zien en tegelijk vermijden dat een sterke instrumentalisering opduikt, dan zal het jeugdwerk zijn resultaten, effecten en impact meer zichtbaar moeten maken

Tot op vandaag is er in Vlaanderen vrij weinig ‘hard’ materiaal dat de impact van jeugdwerk kan aantonen of zichtbaar maken. Hoewel het bewustzijn hiertoe groeiend is, leeft er vooral veel discussie over welke de beste methoden zijn voor het verzamelen en verwerken van ‘evidence’ over de resultaten en impact van jeugdwerk. Enerzijds zijn er beperkingen in het vermogen en de bereidheid van jeugdwerk om resultaten en impact zichtbaar te maken. Anderzijds moeten we toegeven dat er momenteel ook een beperkte kennis en begrip is over wat er werkelijk gebeurt binnen het jeugdwerk dat met vertrouwen kan overgebracht worden naar een breder publiek. Tot slot bestaat de vrees dat als jeugdwerk te veel focus zal leggen op het aantonen van de impact en het resultaat van zijn werk, het in essentie niet meer zal bezig zijn met het organiseren van jeugdwerk. Zo wordt vaak gesproken over jeugdwerk als een proces waarvan je op voorhand het resultaat niet kan vastleggen. Dit onderzoek appelleert het jeugdwerk echter om mee na te denken over het sterker zichtbaar maken van impact om op die manier meer te kunnen uitgaan van een ruime publieke erkenning. 

Onderzoeksproject impact jeugdwerk

Inhoud van het onderzoek 

Om deze uitdaging aan te gaan, slaan De Ambrassade en de UCLL de handen in elkaar en zetten ze een onderzoek op naar de impact van jeugdwerk

Het onderzoek zal twee sporen bevatten: 

Onderzoeksopzet impact
1. Het uitklaren van het concept impact in het jeugdwerk 

Wat is impact voor het jeugdwerk?    

Aan de hand van literatuurstudie, veldverkenning en het opzetten van focusgroepen verhelderen we het begrip impact. We stellen daarbij ook volgende vragen: 

  • Vraag naar doelstellingen: welk doel moet het zichtbaar maken van impact in het jeugdwerk dienen? 
  • Vraag naar finaliteit: waarvoor zal impactmonitoring worden ingezet? 
  • Vraag naar afbakening: breed verkennen van impact(monitoring) of versmallen naar specifieke indicatoren waarop onderzoek moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: impact op psychisch welbevinden, sociale vaardigheden of competenties,…) 

2. De concrete vertaling in een toepassing die het zichtbaar maken van de impact van jeugdwerk moet mogelijk maken. 

Wat is een werkbare manier om de impact van jeugdwerk op lokaal niveau zichtbaar te maken en te dissemineren? 

  • Hiervoor vergelijken we verschillende bestaande systemen die impact zichtbaar maken (binnen en buiten de jeugdwerksector, zowel Vlaams als internationaal en zetten deze af tegen de concrete context van jeugdwerk in Vlaanderen. 
  • We piloten enkele van deze bestaande systemen in verschillende contexten en bij verschillende doelgroepen. 
  • Op basis van hiervan leggen de contouren voor de ontwikkeling van een Vlaams instrument om impact zichtbaar te maken. 
UCLL - Research & Expertise

Het onderzoek wordt in verschillende fases opgebouwd en zal lopen van september 2020 t.e.m. september 2022 en wordt uitgevoerd met onderzoeksmiddelen van de Hogeschool UCLL, meer bepaald het Expertisecentrum Inclusive Society, in partnerschap met De Ambrassade.

Lees ons tussentijds artikel

Voor de inspiratiedag #Jeugdwerkwerkt van donderdag 21 mei 2021 schreven we een artikel met onze eerste bevindingen van ons onderzoeksproject. Je vindt dit tussen alle andere artikels op de deelwebsite #Jeugdwerkwerkt 2023.

Lees het eindresultaat 

Ondertussen is het onderzoek afgerond en werden alle inzichten, kennis en geleerde lessen gebundeld op een aparte website www.impactvanhetjeugdwerk.be.

Je vindt hier meer uitleg over wat impact is, waarom je impact zichtbaar kan maken, op welke niveaus jeugdwerk impact heeft en hoe je ermee aan de slag kan.