[anysurfer.logo]

Deontologische kwesties aanpakken in je werking

Deontologische kwesties aanpakken in je werking

Jeugdbeleid   |  4 OKTOBER 2019
Met de ‘Deontologische handleiding voor jeugdwelzijnswerkers’ biedt Uit De Marge een antwoord op heel wat deontologische kwesties.
Een deontologische handleiding voor jeugdwelzijnswerkers?

Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt en netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. En één van de onmisbare mede-schrijvers aan het kader integer & deontologisch handelen dat deze zomer afgeklopt werd door de Commissie Jeugdwerk.

Ze schreven o.a. al over de effecten van deradicaliseringsbeleid, en het boek 'Macht in vraag gesteld' maar brengen nu een handleiding uit voor jeugdwelzijnswerkers om inspiratie te bieden over hoe je om kunt gaan met de soms uitdagende situaties tussen jeugdwelzijnswerker, jongere of derden. Naast een deontologische code voor jeugdwelzijnswerkers voorzien ze hiermee in een concreet handelingskader met praktische handvaten, uitgewerkte procedures en levensechte praktijkvoorbeelden voor jeugdwelzijnswerkers en leidinggevenden.

In verschillende artikels gaat de handleiding bovendien dieper in op thema's zoals de discretieplicht, welke stappen worden doorlopen bij een verontrustende situatie en waar kinderen, jongeren, hun ouders, jeugdwelzijnswerkers en coördinatoren terecht kunnen met meldingen en klachten.

Wat heeft het akkoord integer & deontologisch handelen van het jeugdwerk hiermee te maken?

Deze zomer klopte de Commissie Jeugdwerk een kader integer & ideologisch handelen af. Dit kader kan als houvast dienen voor jeugdwerkorganisaties om stil te staan bij de vertrouwensband tussen jeugdwerker en jongeren. Daaruit kan je een eigen handelingskader opmaken om je eigen organisatie meer richting te bieden in uiteenlopende situaties. Je bent zeker niet verplicht dit eigen handelingskader op te maken, maar vaak bestaat er al heel veel expertise in je organisatie en kan je deze bundelen in een eigen handelingskader. Het kader zorgt voor steun in de rug en een startpunt. Een belangrijk deel van dit kader is ook de voorzet voor het eigen handelingskader, waarbij Uit de Marge vzw een cruciale rol speelde. 

Als je dus graag verder werkt aan het handelingskader van je eigen organisatie, kan dat zeker aan de hand van de publicatie van Uit de Marge vzw.