[anysurfer.logo]

Welke collegagroep past bij jou?

Welke collegagroep past bij jou?

Jeugdwerk   |  18 SEPTEMBER 2023

De Ambrassade organiseert jaarlijks zes collegagroepen om jeugdwerkers op individueel niveau en jeugdwerkorganisatie op organisatieniveau optimaal te ondersteunen.

We brengen een aantal 'functies' binnen het jeugdwerk bij elkaar om samen vorming te volgen, aan uitwisseling te doen, intervisie op te zetten om op die manier elkaar verder te helpen met (actuele) uitdagingen. De kracht van de groep zetten we maar al te graag in om jullie verder te helpen!

Hoe werkt een collegagroep?

Een collegagroep bestaat uit jeugdwerkers die dezelfde job hebben maar vaak niet bij dezelfde jeugdwerkorganisatie werken. Elke collegagroep komt drie of vier keer per jaar samen om vorming te volgen, intervisie op te zetten, uit te wisselen over (actuele) uitdagingen. De collegagroepen zijn geen traject dat je moet volgen, je kan per collegagroep en op basis van het programma aansluiten.

Welke collegagroepen zijn er?

Collegagroep vorming 

De collegagroep vorming is de plek om onder vormingscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar. De collegagroep trekt naar inspirerende plekken. Voor elke editie zijn we ergens anders te gast. In het verleden trokken we bijvoorbeeld al naar de Maakleerplek in Leuven of naar de Droogdoksite van Man Overboord en Stormkop in Antwerpen. We buigen ons over verschillende vragenstukken. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Als we er zelf niet uit geraken, nodigen we een externe workshopgever uit. 

Meer info bij lisa.franken@ambrassade.be

Collegagroep vrijwilligers

De Collegagroep vrijwilligers is de plek om onder vrijwilligerscoaches kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar. De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. We buigen we ons over verschillende vragenstukken. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, of doen we aan intervisie of uitwisseling. Op die manier kan je met collega's uit het jeugdwerk bepaalde (moeilijke) situaties met vrijwilligers bespreken en hier oplossingen voor vinden. Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken. 

Meer info bij lennert.vorsselmans@ambrassade.be

Collegagroep aanspreekpunt integriteit

Als Aanspreekpunt Integriteit (API) sta je in voor het integriteitsbeleid van jouw organisatie. Je werkt rond kwaliteit om zo van jouw organisatie een veilige plek voor kinderen en jongeren te maken. Je werkt rond preventie van pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en discriminatie. Je staat in voor een effectief reactiebeleid op maat van jouw organisatie. Met de collegagroep zetten we in op vorming en uitwisseling. We leren van elkaar en scholen ons bij. Als houvast hanteren we de preventiedriehoek. Verder laten we ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden en wisselen we ervaringen uit. De collegagroep API is de geschikte plaats om met collega’s door te praten over specifieke casussen. 

Meer info bij lore.vandongen@ambrassade.be

Collegagroep coördinatoren

Als leidinggevende van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Zo kom je soms voor hete vuren te staan en moet je je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties, uitdagingen, regelgeving, enz. Dit vraagt veel wilskracht en flexibiliteit. Om jou hierin te ondersteunen organiseren De Ambrassade en Sociare vier leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

Meer info bij lisa.franken@ambrassade.be

Collegagroep zakelijk beheer

Als zakelijk en/of administratief medewerker sta je er samen met je coördinator voor in om het zakelijk beheer van jouw organisatie in goede banen te leiden. Van begrotingen opstellen tot deelnemerslijsten bijhouden, van inschrijfsystemen creëren voor leden, tot toveren met Excel tabellen. Elke jeugdwerkorganisatie heeft zo hun eigen systemen om dit bol te werken. Eigen tools, eigen programma’s, eigen sjablonen, enz. Er liggen bijgevolg heel wat leerkansen bij elkaar. Net daarom brengen we jullie graag samen tijdens de collegagroep zakelijk beheer. Kom te weten hoe andere organisaties hun zakelijk beheer regelen en welke systemen zij gebruiken. Zodat jij het warm water niet telkens zelf moet uitvinden.  

Meer info bij lisa.franken@ambrassade.be

Collegagroep communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van organisatiemanagement, ook in het jeugdwerk. Ook het jeugdwerk beseft en erkent het belang van een goede communicatie(dienst). Maar organisaties kampen soms met specifieke problemen in de communicatiewerking: te weinig middelen, tijd of expertise… Anderzijds zijn er organisaties die al veel ervaring hebben opgedaan. Door die ervaring en expertise uit te wisselen kunnen verschillende organisaties elkaar versterken.

Bij de collegagroep communicatie is het even thuis komen. Vier keer per jaar komen we samen en wisselen we uit. Communicatievragen waarvoor je bij je collega’s niet terecht kan, kan je zonder schaamte stellen in deze collegagroep. Hoe maak ik een goede Instagram reel? Hoe begin ik aan een nieuwe website? Welke stappen zet ik best naar een inclusieve en diverse communicatie? Hoe krijg ik collega’s overtuigd om content aan te leveren? Moet ik iets doen met ChatGPT? Tiktok, iets voor onze organisatie? Dat en veel meer bespreken we samen. We gaan samen op zoek naar antwoorden. Jij bepaalt mee de agenda.

Meer info bij nicolas.janssen@ambrassade.be

Wanneer komen de collegagroepen samen?

Check onze kalender om te weten te komen wanneer de collegagroepen gepland staan.