[anysurfer.logo]

Collegagroep Vrijwilligers GEANNULEERD

Collegagroep Vrijwilligers GEANNULEERD nov

jeugdwerkondersteuning   |  7 NOVEMBER 2023 | 10:00-16:30

De Collegagroep Vrijwilligers is de plek om onder vrijwilligerscoaches kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. We buigen we ons over verschillende vragenstukken. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe vormingsgever uit, of doen we aan intervisie of uitwisseling. Op die manier kan je met collega's uit het jeugdwerk bepaalde (moeilijke) situaties met vrijwilligers bespreken en hier oplossingen voor vinden.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, vormingsgevers te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken. 

Doelstellingen

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante topics en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende vrijwilligerscoaches ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien. 

Doelgroep

Vrijwilligerscoaches van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Programma

 • Vanaf 9u30 - aankomst en koffie drinken 
 • 10u – welkom + kennismaking 
 • 10u30 – Vrijwilligersbeleid Lejo en het maken van persona’s. We gaan dieper in op hoe Lejo persona’s gebruikt om hun vrijwillgersbeleid vorm te geven en gaan met de collega’s zelf aan de slag. 
 • 12u15 – lunch 
 • 13u - hét rondje: maak reclame voor een event, praat vol lof over een gevolgde vorming of stel een vraag aan de andere collega's. 
 • 13u15 – themabepaling en rolverdeling voor de komende collegagroepen: waar hebben jullie het graag over? Welke expertise kan jij binnenbrengen? Wil je zelf een stukje van de collegagroep begeleiden, Alles kan! 
 • 14u30 – uitwisseling: hebben jullie nog vragen die je aan elkaar wil stellen? Pak zelf enkele vragen die opkomen vanuit je organisatie rond vrijwilligers. De collega’s helpen elkaar! 
 • 15:45 – evaluatie en bepaling volgende collegagroep

Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • In Beeld, Lange Steenstraat 18, Gent, België

€ 40 (sociaal tarief) – € 70 (standaardtarief) - € 100 (solidariteitstarief)

 • 7 NOVEMBER 2023 | 10:00-16:30

Gerelateerd nieuws