[anysurfer.logo]

WAT WAT training 2024: Meld je aan

WAT WAT training 2024: Meld je aan

Jeugdinformatie   |  14 SEPTEMBER 2023

Ontwikkel je een nieuw jeugdinfoproduct? Zoals een website, folder of app? Met info waarmee kinderen en jongeren zelf keuzes kunnen maken en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen? Dan volg je de 7 WAT WAT-principes. Zo weet je dat het goed ineen zit.

Je hele organisatie houvast geven? Bouw dan aan een kwaliteitsbeleid met daarin de 7 WAT WAT-principesZo zorg je ervoor dat ál jullie jeugdinfoproducten kwaliteitsvol uitdraaien.
“De 7 WAT WAT principes waren inspiratie voor onze nieuwe checklist rond jeugdinfoproducten.” Kayla Depestel, Nupraatikerover.be (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling)
Maar:
  • Waar begin je?
  • Waar vind je speelruimte om iets nieuws uit te proberen?
  • Hoe krijg je focustijd om een plan op te stellen?
  • En met wie kan je daarover samen nadenken?
Daarvoor is er de WAT WAT training. Je daagt er jezelf uit: Wat is kwaliteitsvolle jeugdinfo? En waar liggen de groeipunten van jouw organisatie?
“We kozen participatie als ons groeipunt. We zagen het nut daarvan al in én hadden daarin ook al stapjes gezet. Maar een duidelijk kader, en een structurele verankering in onze organisatie? Daar lagen nog kansen.” Esther Coolen, Te Gek!? 
In dit vormingstraject gaan we aan de slag met een beperkte groep tijdens 3 vormingsdagen en 3 intervisies. De focus? Groei en enthousiasme. Het draait na 4 maanden niet om een afgewerkt resultaat, wel om het enthousiasme om er nadien mee verder te gaan.
“De 7 keer waarom-oefening opende mijn ogen en die van mijn collega's. "WAAROM moeten we dit doen? Waarom moeten WIJ dit doen? Waarom moeten we DIT doen?" Dat leidde tot een belangrijk inzicht: less is more. Maar die 'less' moest wel echt doordacht zijn en optimaal afgestemd op de doelgroep, zodat we impact kunnen maken.” Ben De Witte, Vlaams Parlement (dienst communicatie)
Meld je nu aan als kandidaat.

Ten laatste op 27 november weet je of je deelneemt aan de WAT WAT training 2024. De training start op 1 februari 2024.