[anysurfer.logo]

Wat met de nieuwe maatregelen na het overlegcomité van 17/11?

Wat met de nieuwe maatregelen na het overlegcomité van 17/11?

Jeugdwerk   |  21 NOVEMBER 2021

Hoe zit het met de maatregelen voor kinderen, jongeren en jeugdwerk na het overlegcomité?

De maatregelen zijn deze keer generiek, niet per sector specifiek afgesproken en werden vrijdag verder gespecifieerd met de publicatie van het koninklijk besluit, waardoor we zeker wilden zijn van de juiste informatie voor we deze communiceerden. 

We bieden hieronder een aantal antwoorden op de vragen die ons in de voorbije dagen en uren hebben bereikt. Er blijven natuurlijk nog andere vragen leven waar we in de loop van de komende week antwoorden op proberen vinden. 

Het belangrijkste bij al het volgende: vul dit in met gezond verstand, pragmatisme en de inschattingen die jullie ondertussen na bijna twee jaar goed kunnen maken om kinderen en jongeren ademruimte te geven en tegelijk de risico's te beperken. 

De maatregelen hieronder gingen in vanaf zaterdag 20/11 en gelden tot 28/1. Er wordt een tussentijdse evaluatie voorzien begin januari.

Moeten we mondmaskers dragen bij jeugdwerkactiviteiten?

 • Activiteiten binnen: Er geldt een algemene mondmaskerplicht binnen vanaf 10 jaar. Wanneer de aard van je activiteit dit echter niet toelaat en wanneer je maximaal aan ventilatie en afstand denkt, kan het mondmasker af. Denk bv. aan intensief bewegen, sporten of een activiteit waarbij een mondmasker niet kan. Het mag ook af als je zittend eet of drinkt. 
 • Activiteiten buiten: Buiten hoef je geen mondmasker te dragen op je activiteit.

Wat als er mensen aansluiten bij je activiteit die niet tot je gewone werking behoren?

Wanneer er mensen aansluiten bij je activiteit die niet tot je gewone werking behoren, houd je je aan de richtlijnen van evenementen (dus afh. van de grootte: meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten gebruik je dan naast het mondmasker en een luchtkwaliteitsmeter ook het CST vanaf 12 jaar). Die aantallen gelden voor de groep waarmee je je activiteit doet. Alle informatie hierover vind je bij ikorganiseer.be.

Houd daarnaast bij je activiteiten ook onderstaande richtlijnen goed in je hoofd

Mogen we nog overnachtingen doen?

Ja, dat kan zeker nog. Houd alleen steeds de algemene richtlijnen hieronder goed in je hoofd, en zorg voor ventilatie, afstand wanneer het kan enz. Houd ook rekening met eventuele regels van de locatie of je verblijf. 

We blijven ook wijzen op de volgende richtlijnen die jullie kunnen helpen om coronaveilig te organiseren

 • Kies bij voorkeur voor activiteiten buiten.
 • Zorg voor extra ventilatie en verluchting bij binnen-activiteiten.
 • Waar mogelijk houd je anderhalve meter afstand.
 • Behoud aandacht voor basishygiëne.
 • Zorg ervoor dat wie ziek is niet deelneemt.
 • Vermijd samenscholingen.
 • Houd je als groep aan de maatregelen van toepassing voor een specifieke locatie bij verplaatsingen etc. Lokaal kunnen er strengere regels zijn, houd daar rekening mee.
 • Duid een verantwoordelijke aan als aanspreekpunt voor deelnemers, ouders en indien nodig de corona tracers.

Wat verandert er voor iedereen?

 1. Er wordt gevraagd onze contacten opnieuw te beperken, en ze zoveel mogelijk buiten te doen.

 2. Afstand houden blijft belangrijk.

 3. Brede mondmaskerplicht: Je draagt vanaf 10 jaar een mondmasker in publieke binnenruimtes, en ook buiten bij evenementen. M.b.t. onderwijs worden die beslissingen genomen op de specifieke onderwijs-overlegmomenten. Hieronder meer info over wat de mondmaskerplicht betekent voor kinderen, jongeren en organisaties.

 4. Boosterprik zo snel mogelijk voor iedereen, met voorrang voor bv. Johnson & Johnson gevaccineerden.

 5. Basisventilatie: Goede ventilatie van binnenruimtes op werkplekken en scholen, specifieke invulling wordt nog verder bekeken op de desbetreffende overleggen werk en onderwijs.

 6. CST+mondmasker: In specifieke situaties wordt het mondmasker verplicht in combinatie met de coronapas. Dat betekent: CST was hier al van toepassing maar mondmasker wordt als extra maatregel toegevoegd. Dit geldt o.a. in de horeca (als men niet zit, eet of drinkt) op publieke en private evenementen met 50 personen binnen of 100 personen buiten in discotheken (tenzij gekozen wordt om extra vooraf te testen).

 7. Telewerk: Verplicht 4 dagen thuiswerk per week tot en met 12/12 Vanaf 13/12 verplicht 3 dagen thuiswerk per week Dit geldt voor alle bedrijven en organisaties, behalve waar thuiswerk niet kan.

Waar vind je nieuwe informatie?

Vanaf we meer weten kan je informatie vinden op onze jeugdwerkregelswebsite:

Heb je nog een vraag?

 • Deze vaak gestelde vragen al gelezen?
 • Toch nog een vraag? Contacteer eerst je eigen koepel of organisatie. Zij kunnen jou het best verder helpen. Hier kan je een lijst van organisaties en hun contactgegevens vinden.
 • Toch nog een vraag voor ons? We helpen je graag verder via corona@ambrassade.be 

Informatie op maat van jongeren

Betrouwbare informatie over corona en het vaccin is niet altijd makkelijk te vinden. Op WAT WAT vind je correcte info op maat van jongeren. We bundelen hieronder enkele interessante artikels: