[anysurfer.logo]

Wat kunnen Overkop-huizen betekenen voor het jeugdwerk?

Wat kunnen Overkop-huizen betekenen voor het jeugdwerk?

Jeugdwerk   |  30 MEI 2023

Dat kom je te weten op het Netwerkmoment mentaal welzijn: jeugdwerk en Overkop! Het netwerkmoment gaat door op dinsdag 13 juni van 9h30 tot 12h30 bij Agentschap Opgroeien in Brussel (vlakbij station Brussel-Zuid).

De Overkop-huizen

In een Overkop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Op www.overkop.be vind je een kaartje van waar de momenteel bestaande Overkop-huizen liggen met hun contactgegevens. Het is de bedoeling van de overheid om Overkop-huizen gebiedsdekkend te maken voor Vlaanderen. Ze kregen recent ook een specifieke taak naar de ondersteuning van het jeugdwerk. 

Wat houden de opdrachten over psycho-educatie van het jeugdwerk in?

  1. Het OverKopnetwerk bouwt een consultfunctie voor jeugdwerk uit binnen het OverKopnetwerk. Dit betekent dat jeugdwerkpartners binnen het werkingsgebied bij het OverKopnetwerk terecht kunnen voor vragen en advies over het omgaan met mentaal welzijnsgerelateerde thema’s binnen hun organisatie.  

  2. Het OverKopnetwerk zorgt voor vormingen en intervisies over mentaal welzijnsgerelateerde thema’s. Deze vormingen en intervisies gebeuren op maat van en op vraag van jeugdwerk binnen het werkingsgebied. Vanuit het OverKopnetwerk wordt op zoek gegaan naar de gepaste persoon of organisatie om de vorming of intervisie op zich te nemen.

  3. Het OverKopnetwerk vormt de draaischijf tussen jeugdwerkpartners, lokale besturen, welzijnspartners en partners geestelijke gezondheidszorg, wat betekent dat zij bovenlokale verbinding en samenwerking stimuleren tussen jeugdwerk, welzijn en geestelijke gezondheidszorg en dat zij langsgaan bij jeugdwerkorganisaties om te kijken waar de noden liggen en waar manieren tot samenwerking mogelijk zijn. 

Netwerkmoment mentaal welzijn: jeugdwerk en Overkop

Wil je weten welk engagement het Overkophuis in jouw buurt nam? Ga je graag in gesprek om jouw bekommernissen voor te leggen aan de professionals uit jouw regio? Kom dan naar het Netwerkmoment mentaal welzijn op dinsdag 13 juni. Inschrijven doe je hier.