[anysurfer.logo]

Vervoer op maat van jeugdwerkingen

Vervoer op maat van jeugdwerkingen

Jeugdwerk   |  15 FEBRUARI 2021

Trek je graag in groep met de trein op kamp of een dagje naar de kust of de Kempen? Lees verder hoe we ervoor zorgen dat jullie reis zo aangenaam mogelijk verloopt.

Vervoer op maat

De Ambrassade gaat jaarlijks, samen met een aantal ambassadeurs uit het jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad, in overleg met de Lijn en de NMBS om de dienstverlening voor kinderen, jongeren en hun organisaties zo goed mogelijk op punt te krijgen.

Hallo, NMBS?!

De NMBS ziet het jeugdwerk graag komen. Jeugdwerkgroepen zijn voor hen een belangrijke groep klanten. Maar dat is uiteraard niet voldoende. Met De Ambrassade gaan we daarom minimum een 2-tal keer per jaar in gesprek met hen om onze bezorgdheden te uiten, onze ideeën mee te geven en afspraken te maken.

Zo hadden we zowel in december als in januari reeds overleg met de NMBS ivm de dienstverlening en communicatie naar jeugdwerkorganisaties. Belangrijkste stap vooruit daarin is dat we de komende maanden de communicatie van NMBS gaan doorlichten, zodat ze gebruiksvriendelijker is voor kinderen en jongeren en jeugdwerkorganisaties. Meer nieuws hierover later dit voorjaar.

Op het structureel overleg van 9 februari stelden we met de Vlaamse Jeugdraad het advies Duurzame Mobiliteit voor. Daar lag de focus vooral op de fiets en/op de trein, de service en producten naar/voor jongeren en het nacht en Europees vervoer en treinnetwerk. Hier gaan we ook verder mee de boer op bij andere mobiliteitsactoren zoals departement Mobiliteit en de vervoerregio’s.

Fiets en/op de Trein?

Uiteraard kwam tijdens het gesprek met de NMBS de actie van JNM en hun petitie voor gratis fietsen op de trein ter sprake. We legden heel wat voorstellen op tafel om fietsvervoer aantrekkelijker te maken in relatie met de trein (zowel aan stations als op de trein). En we zullen deze boodschap ook herhalen wanneer we in overleg gaan met federaal minister van mobiliteit Gilkinet. Die wil een heus fietsplan opmaken tegen deze zomer en daar willen we natuurlijk aan meeschrijven. Wordt vervolgd.

De Lijn

Bij de Lijn focusten we in het najaar terug op de evaluatie van het project kampvervoer. In dit project ondersteunt de Vlaamse Overheid de (versterkings)ritten naar en van haltes van de Lijn dichtbij kampplaatsen. Dit zorgt ervoor dat ook grotere groepen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer om aan een goedkoper tarief op kamp te gaan.

Het aantal ritten bleef vorig jaar, ondanks corona, op een hoog peil. Liefst 18.000 kinderen en jongeren maakten gebruik van het project Kampvervoer, goed voor 331 uitgevoerde ritten. Toch heeft het project volgens ons nog veel groeipotentieel. En dit was ook onze boodschap naar de kabinetten van Jeugd en mobiliteit. We ijveren voor een bredere en meer verschillende alternatieve vormen van ondersteuning van kampvervoer, onder de vleugels van het Masterplan jeugdkampen.

Daarnaast werken we dit jaar al verder aan betere service en bekendmaking van het project. Zo gaf de werkgroep jeugdtoerisme in januari feedback op de reservatietool van de Lijn en zal er verder worden ingezet op het beter communiceren van het project Kampvervoer naar de jeugdwerkorganisaties. Hou alvast deze pagina in de gaten. Van zodra alles terug gelanceerd wordt, verschijnt daar meer informatie. Uiteraard houden we je ook via onze kanalen op de hoogte. 

Federatie van Autocars (FBAA)

De Ambrassade gaat, naast het onderhouden van de goede contacten met de NMBS en de Lijn, ook in overleg met de federatie van bus-en autocars (FBAA) en tracht voortdurend de dienstverlening voor jeugdwerkorganisaties te verbeteren. In december hadden we nog overleg met hen en spraken we af dat, indien er versoepelingen komen, we na de toestemming van de ministers van mobiliteit en jeugd, snel willen kunnen schakelen. De huidige pagina op onze website rond kamp- en activiteiten vervoer dateert nog van deze zomer, we maken een nieuwe update van zodra er meer nieuws is. Het busprotocol bleef echter hetzelfde. Maar, we gaan graag op tijd met jullie input aan de slag. Zo kunnen we ons nog beter voorbereiden:

 • Zit je met vragen of opmerkingen ivm bus- en ander vervoer?
 • Vond je iets onduidelijk wat de regels van vorig jaar betreft?
 • Of had je graag een wijziging gezien in de afspraken rond vervoer?
Laat het Peter weten!

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit