[anysurfer.logo]

Op kamp of dagactiviteit met trein of bus deze zomer?

Op kamp of dagactiviteit met trein of bus deze zomer?

Jeugdwerk   |  26 JUNI 2020

Op vrijdag 22 mei werd bekend gemaakt dat de jeugdkampen kunnen worden georganiseerd onder het ‘bubbel’ principe van 50 personen, jeugd en kampbegeleiders inbegrepen. 

Sindsdien zijn er voortdurend versoepelingen in de vervoerssector gaande, we geven hier een overzicht mee van de laatste beschikbare informatie. 

Alle informatie over het vervoer in en naar het buitenland en updates per land vind je op de website van Wegwijzer, die we op vlak van vervoersinfo samen vormgeven.  

Maar wat betekent dit voor het vervoer naar, van en op het kamp of dagactiviteit in België?  


Met de trein

Voor de goede organisatie, maar vooral voor de veiligheid van de groep, vraagt de NMBS om - indien je wil reizen met een groep van meer dan 15 personen (en tot 50) - je groepsreis te reserveren. 

DE NMBS start vanaf woensdag 10 juni met de reserveringen voor groepsreizen die doorgaan vanaf 1 juli 2020, maar met maatregelen om groepen in alle veiligheid te laten reizen: 

 - De aanvaarde groepen zullen maximaal 50 personen tellen, vergelijkbaar met het maximum aantal personen dat toegelaten is voor bijvoorbeeld kampen, zomerstages en activiteiten van jeugdhuizen, volgens het door de overheid vastgelegde principe van de "contactbubbels". De groep wordt afgezonderd van de andere reizigers. 

- Gaan jullie op kamp of activiteit met verschillende bubbels? Reserveer dan je treinrit per bubbel en ga ook best vooraf nog eens na bij de NMBS of je per bubbel wel degelijk afzonderlijk zit!  

- Groepsreserveringen kunnen genieten van voordelige tarieven: 1 euro per traject voor kinderen jonger dan 12 jaar en een korting van 60% voor alle andere reizigers. Door vooraf te boeken kan de hele groep ook samen reizen, met gereserveerde zitplaatsen. 

- Om de reizigersstromen vlot te laten verlopen, wordt de groepen gevraagd om tijdens de daluren te reizen (d.w.z. buiten de piekuren van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur), met vertrek vanuit alle Belgische stations. - Reserveringsaanvragen moeten ten laatste 10 werkdagen voor de vertrekdatum ingediend worden en enkel via de website van NMBS. 

- Voor reizigers vanaf 12 jaar is het verplicht om een mondmasker te dragen, vanaf het moment dat ze binnenkomen in het station, op de perrons en in de treinen. Meer gedetailleerde info vinden jullie via deze link. 

- Wat is de goedkoopste manier van reizen? Een traject met groepsreservatie kost gemiddeld 2,7 euro per persoon; een traject met Youth Multi (de nieuwe Go Passes) kost 5,4 euro per persoon. Uiteraard schommelen de prijzen van de groepsreservatie naar gelang leeftijd en afstand. Opgelet: De berekeningstool voor groepsreizen houdt geen geen rekening met het kortingstarief voor -12-jarigen (zij reizen aan 1 euro per traject). 

Het gegeven bedrag daar is dus slechts een indicatie. In de meeste gevallen valt de berekeningstool duurder uit dan het in realiteit zal kosten. Als je twijfelt over de prijzen, bel het contactcenter (02/528.28.28) om de juiste prijs te helpen uitrekenen. 

- Mogen groepen met meer dan 15 personen met Youth Multi’s (de nieuwe Go passes) reizen? En dus niet reserveren? We raden dit af en zeker in het licht van de coronamaatregelen. Een (gereserveerde) groepsreis is veiliger omdat NMBS dan op de hoogte is van jullie komst. Zo kan je met je groep zo veilig en comfortabel mogelijk verplaatsen. Zeker in een context waar sociale afstand gerespecteerd dient te worden. Bovendien heeft de treinbegeleider op basis van de vervoersvoorwaarden van de NMBS het recht om reizigers te weigeren indien zij storend zouden zijn of onveilige situaties zouden creëren voor andere reizigers.  Conclusie: het is geen goed idee om nu met een grote groep op te trein te stappen zonder reservatie. 

Meer info van de NMBS: 

Met de bus

Autocars (privé busmaatschappijen)

Busvervoer in België 

Onder de druk van de autocarsector nam het kabinet van Federaal minister van Mobiliteit Bellot een nieuwe beslissing en krijgen bussen de toestemming om 100% capaciteit van de bussen te gebruiken in België mits het volgen van een uitgebreid busprotocol.  

Dit heeft ook gevolgen voor het vervoer van jeugdwerkgroepen die uit dezelfde bubbel bestaan. De toestemming van 4/6 om twee bubbels enkel per dubbeldekker te vervoeren wordt dus uitgebreid. 

Georganiseerd busvervoer

De basisregel voor het autocarvervoer wordt opgevoerd van 50 naar de volle 100% capaciteit aan reizigers.  Dit mag ook met meerdere bubbels, maar met de nodige maatregelen: 

 • Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer (100% capaciteit regel, 1,5m afstand houden van de chauffeur en mondmasker vanaf 12 jaar) en raden we aan voldoende afstand (rijen) te houden tussen 2 bubbels. Kan je die afstand tussen bubbels niet garanderen, laat dan iedereen een mondmasker dragen. 
 • De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden.  
 • En er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen
 • Bij dubbeldekkers raden we nog altijd aan om 1 bubbel boven (max. 50 personen) en 1 bubbel beneden (max. 25 personen) te plaatsen, maar volgens de nieuwe regels kan het dus ook anders mits voldoende afstand wordt gehouden tussen de beide bubbels.  

Concreet betekent dit dat je als groep:

 • Vanaf nu het aantal bussen definitief kan vastleggen of eventueel aanpassen conform deze nieuwe regels.  
 • Nog altijd duidelijke afspraken moet maken met de busmaatschappij i.v.m. de chauffeur (verdeling bubbels, zitplaatsen, rijden, verluchting, stopplaatsen, ontsmetting van de bus voor en na de rit, maar ook laden en lossen, enz.)  
 • Als groep moet je de chauffeur dus zien als een externe ten aanzien van de bubbel. Dit wil zeggen dat een aparte cabine met plexiglas, handhygiëne en social distancing in de nabijheid van de chauffeur aangewezen zijn, bijvoorbeeld bij opstappen en uitstappen. 
 • Denk dus ook goed na over een veilige op -en uitstapplaats, laat ouders afstand houden en denk aan de handhygiëne bij in en uitladen van bagage.
 • Mondmasker of niet? Op de bus zelf is het volgens de Nationale Veiligheidsraad niet verplicht dat de kinderen en jongeren een mondmasker dragen, maar de FBAA vraagt expliciet aan +12 om dit wel te doen, uit respect voor de chauffeurs die voor het grootste deel +50 zijn en dus tot de risicogroep behoren! 

De Lijn

Net als vorig jaar kan je met je jeugdvereniging, als je deze zomervakantie op kamp of bivak gaat (dus geen dagactiviteit of uitstap met je speelpleinwerking), gebruik maken van een verminderd tarief bij De Lijn om op je bestemming te geraken. Dat kan op een gewone busrit of een versterkingsrit.

Gewone busrit (groepen kleiner dan 45 personen)

Van 1 juli tot en met 2 september kunnen erkende jeugdbewegingen gebruik maken van deze goedkope formule. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse Overheid betaal je met een groepsticket slechts 1,60 euro per reiziger (groepsticket) op de gewone bus op de vaste lijnen.

Voorwaarden:

 • Enkel voor groepen kleiner dan 45 personen
 • Enkel voor die kampplaats met een halte in de buurt
 • Reserveren is niet nodig. Maar informeer je goed. Indien het een drukke lijn is, reserveer je beter toch. 
 • Met een groepsticket betaal je slechts 1,60 euro per reiziger
 • Het groepsticket moet wel op voorhand aangekocht worden in de Lijnwinkel, want op de bus zelf kan je niet meer met cash betalen.
 • Opgelet: Uiteraard kan je ook met andere vervoerbewijzen reizen, bijvoorbeeld een Buzzy Pazz of Lijnkaart. 
Splits je groep indien nodig op over 2 ritten als de grootte van de groep het moeilijker maakt om anderhalve meter afstand te houden op de bus. 

Versterkingsrit (groepen groter dan 45 personen)

Reis je naar je zomerkamp met een groep van meer dan 45 personen, dan bekijkt De Lijn of de capaciteit van de normale ritten moet verhoogd worden. In dat geval zetten ze grotere voertuigen in of leggen ze bijkomende versterkingsritten in. 

Ook bij een versterkingsrit reis je nog steeds aan 1,60 euro per persoon. De Vlaamse Overheid past de rest van de kostprijs bij.

Aan de aanvraag zijn wel enkele regels gebonden:

 • Zo mag de verplaatsing maximum 50 km lang zijn
 • en zowel de vertrek- als de aankomsthalte moeten gewone haltes van De Lijn zijn. 
 • Deze versterkingsritten kunnen enkel buiten de spitsuren ingelegd worden.

!! Belangrijk is dat de versterkingsritten tijdig aangevraagd worden: 

 • voor zomerkampen in de maand juli moet de aanvraag gebeuren vóór 15 juni
 • voor zomerkampen in augustus, is dat vóór 1 juli.
 • Reserveren kan vanaf nu via de website van De Lijn. Daar vind je ook alle info en voorwaarden terug. 

 

Corona-proef

De veiligheidsvoorschriften voor het kampvervoer met de Lijn zijn dezelfde als deze voor het regulier openbaar vervoer. Met andere woorden: er zijn geen limieten vastgelegd per bus, maar er worden eventueel versterkingsritten ingelegd (zie vroeger). En iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. Jeugdbewegingen nemen voor ze op pad gaan met bus en tram best ook nog een kijkje op delijn.be/vlotenveilig voor de meest recente richtlijnen i.v.m. Covid-19.

TEC

Op basis van recente informatie op de website van de Waalse vervoersmaatschappij TEC, is de capaciteit van de bussen terug normaal vanaf 1/7.
Transport met de bus in groep is volgens de huidige maatregelen dus ook terug mogelijk. 

Alle informatie over groepsvervoer en reservaties vind je hier. Opgelet: de vermelde voordelen voor jeugdbewegingen gelden enkel voor Waalse organisaties. De communicatie daarover is verwarrend. 

Doe hier je groepsreservatie (formulier moet 5 dagen voor de vertrekdatum verzonden zijn). Lees deze informatie over de COVID-maatregelen op de bussen van TEC. Er zijn kleine verschillen met Vlaanderen, dus lees de informatie goed door. 

Nog vragen?

Word je ondersteund door een koepel? Contacteer hen eerst. Zij kunnen jullie vragen bundelen en aan ons bezorgen zodat we gerichter kunnen overleggen met de vervoersmaatschappijen.

Contact De Ambrassade: Peter Bosschaert

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit