[anysurfer.logo]

Uitstel digitale aangifte fiscale attesten kinderopvang

Uitstel digitale aangifte fiscale attesten kinderopvang

Jeugdwerk   |  17 FEBRUARI 2023

De nieuwe verplichting om de fiscale attesten voor kinderopvang digitaal door te geven via Belcotax-On-Web wordt met één jaar uitgesteld. Met deze fiscale attesten kunnen ouders een deel van het inschrijvingsgeld van opvanginitiatieven terugtrekken van hun belastingen.

Nieuw in 2023

 • Dit jaar zouden er enkele nieuwigheden zijn. Een nieuw model en het doorgeven van de fiscale attesten moet voortaan digitaal. Daardoor worden de fiscale attesten rechtstreeks verwerkt in de belastingaangifte van de ouders.

 • Omwille van de technische moeilijkheid van het digitaal doorgeven van fiscale attesten wordt er een jaar uitstel gegeven. Doordat wij klachten ontvingen van jeugdorganisaties die de complexiteit van het digitaal doorgeven aankaarten heeft de Vlaamse Jeugdraad, Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal sportbeleid een gezamenlijke brief geschreven naar kabinet van Peteghem. Daarop volgde de toegift voor een jaar uitstel. De Vlaamse Jeugdraad volgt dit verder op.

 • Je kan dus net als vroeger de fiscale attesten rechtstreeks aan de ouders bezorgen. Dit heeft tot gevolg dat de fiscale attesten niet automatisch worden ingevuld in de belastingaangifte van ouders, informeer de ouders hier dus goed over. Dit jaar heb je dus nog de keuze om een digitale aangifte te doen.

 • Opgepast je moet ongeacht je keuze wel al werken met het nieuw model

Vragen?

Heb je vragen over de fiscale attesten? Elmo helpt je graag verder.

Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk