[anysurfer.logo]

Nieuwe regeling fiscale attesten uitgaven kinderopvang

Nieuwe regeling fiscale attesten uitgaven kinderopvang

  |  18 JANUARI 2022

De nieuwe regeling voor de fiscale attesten zal in werking treden in 2022. Eigenlijk was deze regeling eind 2020 in de Programmawet vastgelegd, maar in 2021 waren een aantal zaken juridisch nog niet in orde. Het nieuwe modelattest wordt pas dit jaar verplicht voor de uitgaven van 2022, de gegevens moeten pas in februari 2023 voor het eerst digitaal aangeleverd worden via Belcotax-On-Web.

Pas op 31 december 2021 werd de procedure gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de loop van 2022 zal ook nog het modelattest gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Daarna kan alles in werking treden. 

2022 is een overgangsjaar

In de loop van 2022 levert een opvanginitiatief (*) de fiscale attesten voor uitgaven kinderopvang af aan de ouders op de tot nu toe gebruikelijke manier, dus zonder rijksregisternummer te vermelden op de fiscale attesten. De gegevens van de fiscale attesten moet je nog niet bezorgen via Belcotax-On-Web.

(*) opvanginitiatief = kinderopvang, scholen, jeugdbeweging, sportddienst, speelpleinwerking enz.